Katechismus Katolické Církve - Stažení Katechismus Katolické Církve. Dante Alighieri.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Katechismus Katolické Církve - Stažení
   

Obsah: "Katechismus Katolické Církve"


Katechismus katolické církve (KKC) je oficiální systematicky uspořádaný souhrn římskokatolické nauky o víře i mravech. Jeho latinská verze (editio typica) byla schválena papežem Janem Pavlem II. prostřednictvím apoštolského listu Laetamur agnopere z 15. srpna 1997.

[ Download "Katechismus Katolické Církve" - PDF (ZIP) 5,5 Mb]

[ Obsah "Katechismus Katolické Církve" ]


Obsah: "Katechismus Katolické Církve"

Stažení: "Katechismus Katolické Církve"

Zdroj: web.katolik.cz


Top

Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!