Християнська бібліотека - Християнське життя за Добротолюбієм Християнство. Православ'я. Католицтво. Протестантизм. Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви: Християнське життя за Добротолюбієм
Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий!                І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо!                І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного!                Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається,                не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого,                не радіє з неправди, але тішиться правдою,                усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить!                Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується.               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
Християнське життя за Добротолюбієм
   

Зміст

Від редакції
Віра в Бога
Страх Божий
Про смерть, страшний суд, вічні муки та райські обителі
Вузька і широка дорога
Любов до Бога і любов до ближнього
Покаяння
Смирення
Гордість і марнославство
Вузька і широка дорога
Терпіння
Молитва
Піст
Про Святе Причастя
Святе Письмо
Благодать
Воля і Божі заповіді
Божий промисел
Чесноти
Добро і зло
Про сумління
Пристрасті
Неосудження
Самолюбство
Гнів і дратівливість
Про грошолюбність і безкорисливість
Нечистота (блуд)
Сміх
Сон
Спокуси
Заздрість
Пригнічення духа
Мисленні гріхи
Наші чуття
Марнота
Друзі
Дівицтво і доброчесність
Сльози
Послух
Істинний монах
Самітництво
Подвижництво
Бесіда зі світськими
Внутрішній ворог
Про спасіння у світі
Уникання світу
Розпізнання
Мовчання і багатослів'я
Бог і ти
Духовна омана
Пильнування ума і гріх
Духова мудрість і розум
Наслідування Бога
Наслідування святих
Благочестя
Праведність, радість, святість, чистота
Діяльне і споглядальне життя
Досконалість духовного життя
Благодарення (прослава Бога)
Про здобуття Святого Духа
Божа сила
Божественна втіха
Богословствування (стан споглядання)
Священство
Оповіді з житія єгипетських старців


ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ ЗА «ДОБРОТОЛЮБІЄМ»
Вибрані фрагменти з писань святих Отців та Учителів Церкви

Художній редактор Олена Гижа
Технічний редактор Ірина Стемпіцька

Видруковано з готових діапозитивів у книжковій друкарні „Коло"
(Свідоцтво серії ДК № 498 від 20.06.2001 року)
вул. Бориславська, 8, м. Дрогобич, Україна, 82100,
тел. +380 3244 29060, 3-87-32; ел. пошта: kolodruk [at] gmail . com
Замовлення №86111

Підписано до друку 15.08.2008 р. Формат 60x84/16.
Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 12,3. Ум. фарбовідб. 12,5.
Обл.-вид. арк. 12. Зам.

Монастир Свято-Іванівська Лавра
Видавничий відділ «Свічадо»
79008, а/с 808, Львів, вул. Винниченка, 22
тел./факс (032) 297-16-33
е-mail: роst [at] svichado . соm
url: www.svichado.com


Переклад за виданням: Христіанская жизнь по Добротолюбію. Избранные места изь
твореній святыхъ Отцовъ и Учитилей Церкви.
Харбинъ.:Изданіе Казанско-Богородицкаго мужского
Монастиря, 1930.
ББК 86.37 УДК 248
X 93

Переклад з російської
Мирослава Лемик
Консультант з богословськотермінологічних питань
єрм. Ілля Мамчак
Художнє оформлення
Олена Гижа

Видавництво спирається на „Український правопис.
Проект найновішої редакції" Інституту української мови НАН України
(Київ, 1999).

X 93 Християнське життя за Добротолюбієм. Вибрані фрагменти з писань святих Отців та Учителів Церкви/Пер, з рос. М. Лемик. - Львів: Свічадо. - 2008. - 212 с.
ІSВN 978-966-561-316-9
Добротолюбіє - одне з найцінніших та найвагоміших надбань аскетично-містичної писемної спадщини христянського Сходу, яке містить фрагменти і твори Отців Церкви ІУ-ХУ ст. Пропоноване видання - це короткі витяги з п'ятитомної антології Добротолюбія, об'єднані під тематичними заголовками. Та, у невеликій за обсягом книзі зібрані поради, настанови та досвід подвижників Ісусової молитви та християнського благочестя.
Видання призначене духовенству, чернецтву і мирянам, що прямують дорогою заповідей до досконалости у Христі.
УДК 248
ББК 860.37

© Монастир Свято-Іванівська
Лавра, український переклад,
2003
ІSВN 978-966-561-316-9

Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм

Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм

Cкачати книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]

Купити книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ][ Cкачати книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]

Купити книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!