Християнська бібліотека - Християнське життя за Добротолюбієм Християнство. Православ'я. Католицтво. Протестантизм. Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви: Християнське життя за Добротолюбієм
І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєнни, до огню невгасимого,                де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь.                І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її: краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до геєнни, до огню невгасимого,                де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь.                І коли твоє око тебе спокушає, вибери його: краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни огненної,                де їхній червяк не вмирає, і не гасне огонь!               
УкраїнськоюХристиянський портал

Додатково

 
Християнське життя за Добротолюбієм
   

Зміст

Від редакції
Віра в Бога
Страх Божий
Про смерть, страшний суд, вічні муки та райські обителі
Вузька і широка дорога
Любов до Бога і любов до ближнього
Покаяння
Смирення
Гордість і марнославство
Вузька і широка дорога
Терпіння
Молитва
Піст
Про Святе Причастя
Святе Письмо
Благодать
Воля і Божі заповіді
Божий промисел
Чесноти
Добро і зло
Про сумління
Пристрасті
Неосудження
Самолюбство
Гнів і дратівливість
Про грошолюбність і безкорисливість
Нечистота (блуд)
Сміх
Сон
Спокуси
Заздрість
Пригнічення духа
Мисленні гріхи
Наші чуття
Марнота
Друзі
Дівицтво і доброчесність
Сльози
Послух
Істинний монах
Самітництво
Подвижництво
Бесіда зі світськими
Внутрішній ворог
Про спасіння у світі
Уникання світу
Розпізнання
Мовчання і багатослів'я
Бог і ти
Духовна омана
Пильнування ума і гріх
Духова мудрість і розум
Наслідування Бога
Наслідування святих
Благочестя
Праведність, радість, святість, чистота
Діяльне і споглядальне життя
Досконалість духовного життя
Благодарення (прослава Бога)
Про здобуття Святого Духа
Божа сила
Божественна втіха
Богословствування (стан споглядання)
Священство
Оповіді з житія єгипетських старців


ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ ЗА «ДОБРОТОЛЮБІЄМ»
Вибрані фрагменти з писань святих Отців та Учителів Церкви

Художній редактор Олена Гижа
Технічний редактор Ірина Стемпіцька

Видруковано з готових діапозитивів у книжковій друкарні „Коло"
(Свідоцтво серії ДК № 498 від 20.06.2001 року)
вул. Бориславська, 8, м. Дрогобич, Україна, 82100,
тел. +380 3244 29060, 3-87-32; ел. пошта: kolodruk [at] gmail . com
Замовлення №86111

Підписано до друку 15.08.2008 р. Формат 60x84/16.
Папір офс. Офс. друк. Ум. друк. арк. 12,3. Ум. фарбовідб. 12,5.
Обл.-вид. арк. 12. Зам.

Монастир Свято-Іванівська Лавра
Видавничий відділ «Свічадо»
79008, а/с 808, Львів, вул. Винниченка, 22
тел./факс (032) 297-16-33
е-mail: роst [at] svichado . соm
url: www.svichado.com


Переклад за виданням: Христіанская жизнь по Добротолюбію. Избранные места изь
твореній святыхъ Отцовъ и Учитилей Церкви.
Харбинъ.:Изданіе Казанско-Богородицкаго мужского
Монастиря, 1930.
ББК 86.37 УДК 248
X 93

Переклад з російської
Мирослава Лемик
Консультант з богословськотермінологічних питань
єрм. Ілля Мамчак
Художнє оформлення
Олена Гижа

Видавництво спирається на „Український правопис.
Проект найновішої редакції" Інституту української мови НАН України
(Київ, 1999).

X 93 Християнське життя за Добротолюбієм. Вибрані фрагменти з писань святих Отців та Учителів Церкви/Пер, з рос. М. Лемик. - Львів: Свічадо. - 2008. - 212 с.
ІSВN 978-966-561-316-9
Добротолюбіє - одне з найцінніших та найвагоміших надбань аскетично-містичної писемної спадщини христянського Сходу, яке містить фрагменти і твори Отців Церкви ІУ-ХУ ст. Пропоноване видання - це короткі витяги з п'ятитомної антології Добротолюбія, об'єднані під тематичними заголовками. Та, у невеликій за обсягом книзі зібрані поради, настанови та досвід подвижників Ісусової молитви та християнського благочестя.
Видання призначене духовенству, чернецтву і мирянам, що прямують дорогою заповідей до досконалости у Христі.
УДК 248
ББК 860.37

© Монастир Свято-Іванівська
Лавра, український переклад,
2003
ІSВN 978-966-561-316-9

Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм

Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм

Cкачати книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]

Купити книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ][ Cкачати книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]

Купити книгу: "Вибрані фрагменти з писання святих Отців та Учителів Церкви. Християнське життя за Добротолюбієм" ]


Нагору

Рекомендуйте цю сторінку другові!

Підписатись на розсилку
Християнські ресурси

Нове на форумі

Проголосуй!