Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Apel Ojca Świętego Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Apel Ojca Świętego
   

Autor: Jan Paweł II,
Miłujcie się! 5/2000 → RodzinaSzczególną uwagę pragnę po­świę­cić wam, kobiety, które do­pu­ści­łyście się prze­rwa­nia ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą de­cy­zję, i nie wątpi, że w wielu przy­pad­kach była to decyzja bo­le­sna, może nawet dramatyczna.

  Za­pew­ne rana w waszych sercach jeszcze się nie za­bliź­ni­ła. W istocie bowiem to, co się sta­ło, było i jest głęboko nie­go­dzi­we. Nie ulegajcie jednak znie­chę­ce­niu i nie trać­cie nadziei. Starajcie się raczej zro­zu­mieć to do­świad­cze­nie i zin­ter­pre­to­wać je w prawdzie. Z po­ko­rą i uf­no­ścią otwórzcie się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje prze­ba­cze­nie i pokój w Sakramencie Po­jed­na­nia. Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stra­co­ne, i będziecie mogły po­pro­sić o przebaczenie także swoje dziec­ko: ono teraz żyje w Bogu. Wsparte radą i po­mo­cą życzliwych wam i kom­pe­tent­nych osób, będziecie mogły uczy­nić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych ar­gu­men­tów w obronie prawa wszystkich do życia. Poprzez wasze oddanie sprawie życia, uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przy­ję­ciem i troską o tych, którzy naj­bar­dziej potrzebują waszej bliskości, ukształ­tuj­cie nowy sposób patrzenia na życie człowieka.

(Evangelium vitae, par. 99)

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: