Chrześcijańska biblioteka. O naśladowaniu Chrystusa. Tomasz a Kempis. Chrześcijaństwo, katolicyzm, ortodoksja, protestantyzm. O naśladowaniu Chrystusa.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Tomasz a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa
   

Tomasz a Kempis

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

tłumaczenie: Anna Kamieńska

SPIS TREŚCI

KSIĘGA I - Zachęty pomocne do życia duchowego

Rozdział I O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA I ODRZUCENIU ŚWIATOWOŚCI
Rozdział II O POKORZE W OCENIE SAMEGO SIEBIE
Rozdział III O NAUCE PRAWDY
Rozdział IV O MĄDROŚCI DZIAŁANIA
Rozdział V O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO
Rozdział VI O NIEOPANOWANYCH POPĘDACH
Rozdział VII O UNIKANIU ZŁUDNYCH NADZIEI I WYNIOSŁOŚCI
Rozdział VIII O UNIKANIU POUFAŁOŚCI
Rozdział IX O POSŁUSZEŃSTWIE I ULEGŁOŚCI
Rozdział X O TYM, ŻE NALEŻY STRZEC SIĘ NADMIARU SŁÓW
Rozdział XI O TYM, JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ DUCHA I DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI
Rozdział XII O POŻYTKU Z TRUDNOŚCI
Rozdział XIII O PRZEZWYCIĘŻANIU POKUS
Rozdział XIV O UNIKANIU POCHOPNEGO SĄDZENIA
Rozdział XV O CZYNACH SPEŁNIANYCH Z MIŁOŚCI
Rozdział XVI O CIERPLIWYM ZNOSZENIU CUDZYCH WAD
Rozdział XVII O ŻYCIU ZAKONNYM
Rozdział XVIII O PRZYKŁADZIE ŚWIĘTYCH OJCÓW
Rozdział XIX O ĆWICZENIACH DOBREGO ZAKONNIKA
Rozdział XX O UMIŁOWANIU SAMOTNOŚCI I MILCZENIA
Rozdział XXI O ŻALU SERDECZNYM
Rozdział XXII O ROZWAŻANIU NĘDZY CZŁOWIEKA
Rozdział XXIII O ROZPAMIĘTYWANIU ŚMIERCI
Rozdział XXIV O SĄDZIE I KARZE ZA GRZECHY
Rozdział XXV O GORLIWEJ POPRAWIE CAŁEGO ŻYCIA

KSIĘGA II - Zachęty do życia wewnętrznego

Rozdział I O ZWRÓCENIU SIĘ DO WNĘTRZA
Rozdział II O POKORZE POWIERZENIA SIĘ
Rozdział III O CZŁOWIEKU DOBRYM I PEŁNYM POKOJU
Rozdział IV O CZYSTOŚCI SERCA, O PROSTOCIE WOLI
Rozdział V O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM
Rozdział VI O RADOŚCI CZYSTEGO SUMIENIA
Rozdział VII O MIŁOWANIU JEZUSA PONAD WSZYSTKO
Rozdział VIII O POUFNEJ PRZYJAŹNI Z JEZUSEM
Rozdział IX O WYZBYCIU SIĘ WSZELKIEJ POCIECHY
Rozdział X O WDZIĘCZNOŚCI ZA ŁASKĘ BOŻĄ
Rozdział XI O TYM, JAK MAŁO JEST TYCH, CO MIŁUJĄ KRZYŻ JEZUSOWY
Rozdział XII O KRÓLEWSKIEJ DRODZE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

KSIĘGA III - O WEWNĘTRZNYM UKOJENIU

Rozdział I O ROZMOWIE WEWNĘTRZNEJ CHRYSTUSA Z DUSZĄ WIERZĄCĄ
Rozdział II O TYM, ŻE PRAWDA PRZEMAWIA DO NAS W GŁĘBI BEZ SZELESTU SŁÓW
Rozdział III O TYM, ŻE SŁÓW BOŻYCH SŁUCHAĆ TRZEBA Z POKORĄ, CHOĆ SĄ TACY, CO JE LEKCEWAŻĄ
Rozdział IV O TYM, ŻE PRZED BOGIEM STAĆ MAMY W PRAWDZIE I POKORZE
Rozdział V O CUDOWNYM DZIAŁANIU MIŁOŚCI BOŻEJ
Rozdział VI O PRÓBACH PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI
Rozdział VII O TYM, ŻE ŁASKĘ NALEŻY UKRYWAĆ POD STRAŻĄ POKORY
Rozdział VIII O ZŁYM MNIEMANIU O SOBIE W OBLICZU BOGA
Rozdział IX O TYM, ŻE WSZYSTKO ODNOSIĆ TRZEBA DO BOGA JAKO CELUOSTATECZNEGO
Rozdział X O TYM, JAK DOBRZE JEST ODRZUCIWSZY ŚWIAT SŁUŻYĆ BOGU
Rozdział XI O TYM, ŻE TRZEBA BADAĆ I POWŚCIĄGAĆ PRAGNIENIA SERCA
Rozdział XII O NAUCE CIERPLIWOŚCI I WALCE Z POŻĄDANIAMI
Rozdział XIII O POSŁUSZEŃSTWIE POKORNEGO SŁUGI NA WZÓR JEZUSACHRYSTUSA
Rozdział XIV O TYM, ŻE NALEŻY ROZWAŻAĆ UKRYTE WYROKI BOŻE I NIE CHEŁPIĆSIĘ ŻADNYM DOBREM
Rozdział XV JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ I CO MÓWIĆ W KAŻDEJ POTRZEBIE
Rozdział XVI O TYM, ŻE PRAWDZIWEGO UKOJENIA SZUKAĆ MOŻNA TYLKO WBOGU
Rozdział XVII O TYM, ŻE KAŻDĄ TROSKĘ TRZEBA ZAWIERZYĆ BOGU
Rozdział XVIII O TYM, ŻE ZA PRZYKŁADEM CHRYSTUSA POWINNIŚMY ZNOSIĆSPOKOJNIE NIEDOLE DOCZESNOŚCI
Rozdział XIX O ZNOSZENIU KRZYWD I KTO JEST NAPRAWDĘ CIERPLIWY
Rozdział XX O WYZNANIU WŁASNEJ SŁABOŚCI I O NIEDOLACH ŻYCIA
Rozdział XXI O TYM, ŻE PONAD WSZELKIE DOBRA I DARY WINNIŚMY SZUKAĆ ODPOCZNIENIA W BOGU
Rozdział XXII O ROZPAMIĘTYWANIU DOBRODZIEJSTW BOŻYCH
Rozdział XXIII O CZTERECH ŹRÓDŁACH POKOJU
Rozdział XXIV O UNIKANIU WŚCIBSTWA W CUDZE ŻYCIE
Rozdział XXV NA CZYM POLEGA TRWAŁY POKÓJ I PRAWDZIWA DOSKONAŁOŚĆ
Rozdział XXVI O DOSKONAŁEJ WOLNOŚCI DUCHA, KTÓRĄ ŁATWIEJ OSIĄGNĄĆBŁAGALNĄ MODLITWĄ NIŻ LEKTURĄ
Rozdział XXVII O TYM, ŻE MIŁOŚĆ WŁASNA NAJBARDZIEJ PRZESZKADZA W DĄŻENIU DO NAJWYŻSZEGO DOBRA
Rozdział XXVIII PRZECIWKO JĘZYKOM OSZCZERCÓW
Rozdział XIX W JAKI SPOSÓB WZYWAĆ I CHWALIĆ BOGA, KIEDY ZAGRAŻACIERPIENIE
Rozdział XXX O TYM, ŻE TRZEBA WZYWAĆ POMOCY BOGA I UFAĆ JEGO ŁASCE
Rozdział XXXI O ODSUNIĘCIU WSZYSTKIEGO, CO STWORZONE, PO TO, ABY DOTRZEĆ DO STWÓRCY
Rozdział XXXII O WYRZECZENIU SIĘ SIEBIE I WYZBYCIU SIĘ POŻĄDAŃ
Rozdział XXXIII O NIESTAŁOŚCI SERCA I O CELU OSTATECZNYM, JAKIM JESTOSIĄGNIĘCIE BOGA
Rozdział XXXIV O TYM, ŻE KTO KOCHA, ROZKOSZUJE SIĘ BOGIEM ZAWSZE I WSZĘDZIE
Rozdział XXXV O TYM, ŻE NIE MA W TYM ŻYCIU ZABEZPIECZENIA OD POKUS
Rozdział XXXVI PRZECIWKO BŁAHYM SĄDOM LUDZKIM
Rozdział XXXVII O CZYSTYM I ZUPEŁNYM WYRZECZENIU SIĘ SIEBIE DLA OSIĄGNIĘCIA WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI
Rozdział XXXVIII O MĄDRYM KIEROWANIU SPRAWAMI ZEWNĘTRZNYMI I O UCIEKANIUSIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE DO BOGA
Rozdział XXXIX O TYM, ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN SIĘ NIEPOKOIĆ O SWOJESPRAWY
Rozdział XL O TYM, ŻE CZŁOWIEK NIE MA W SOBIE NIC DOBREGO SAM Z SIEBIE INICZYM NIE MA PRAWA SIĘ CHEŁPIĆ
Rozdział XLI O ODRZUCENIU WSZELKICH DOCZESNYCH ZASZCZYTÓW
Rozdział XLII O TYM, ŻE POKOJU DUCHA NIE MOŻNA OPIERAĆ NA LUDZIACH
Rozdział XLIII PRZECIWKO JAŁOWEJ I ZADUFANEJ UCZONOŚCI
Rozdział XLIV O TYM, ŻE NIE NALEŻY DAĆ SIĘ POCIĄGAĆ RZECZOM ZEWNĘTRZNYM
Rozdział XLV O TYM, ŻE NIE NALEŻY WIERZYĆ WSZYSTKIM, I O TYM, JAK ŁATWOPOTKNĄĆ SIĘ W SŁOWACH
Rozdział XLVI O UFNOŚCI W BOGU, GDY DOSIĘGNĄ NAS POCISKI SŁOWA
Rozdział XLVII O TYM, ŻE WSZYSTKO DŹWIGAĆ NAM TRZEBA PRZEZ WZGLĄD NAŻYCIE WIECZNE
Rozdział XLVIII O DNIU WIECZNOŚCI I O UTRAPIENIACH TEGO ŻYCIA
Rozdział XLIX O UPRAGNIENIU ŻYCIA WIECZNEGO I O TYM, JAK WIELKIE RZECZYOBIECANO TAM BOJUJĄCYM TU NA ZIEMI
Rozdział L W JAKI SPOSÓB CZŁOWIEK W ROZPACZY MA SIĘ POWIERZYĆDŁONIOM BOŻYM
Rozdział LI O TYM, ŻE POWINNIŚMY SIĘ ĆWICZYĆ W RZECZACH DROBNYCH, GDY NIE UDAJE NAM SIĘ W WIELKICH
Rozdział LII O TYM, ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN SIĘ CZUĆ GODNYM POCIECHY, ALE KARY
Rozdział LIII O TYM, ŻE DLA MĄDRYCH ŁASKA BOŻA NIE JEST DOMIESZKĄ RZECZYZIEMSKICH
Rozdział LIV O RÓŻNYCH DZIAŁANIACH NATURY I ŁASKI
Rozdział LV O SKAŻENIU NATURY I SKUTECZNYM DZIAŁANIU ŁASKI BOŻEJ
Rozdział LVI O TYM, ŻE POWINNIŚMY ZAPOMNIEĆ O SOBIE I NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA W DŹWIGANIU KRZYŻA
Rozdział LVII O TYM, ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN ROZPACZAĆ, GDY ZDARZY MU SIĘ, ŻE UPADNIE
Rozdział LVIII O TYM, ABY NIE DOCIEKAĆ RZECZY ZBYT WZNIOSŁYCH I UKRYTYCH BOŻYCH WYROKÓW
Rozdział LIX O TYM, ŻE WSZELKĄ UFNOŚĆ I NADZIEJĘ NALEŻY POŁOŻYĆ W BOGU

 


 

[ Pobierz za darmo: " O naśladowaniu Chrystusa - Tomasz a Kempis " ]

 [ Powrót do treści książki: "O naśladowaniu Chrystusa" ]

[ Pobierz za darmo: "O naśladowaniu Chrystusa" ]


Top

Poleć tę stronę znajomemu!

Przeczytaj teraz: