Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Muzułmanie nawracają się na chrześcijaństwo Christianity - Articles - Muzułmanie nawracają się na chrześcijaństwo
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Muzułmanie nawracają się na chrześcijaństwo
   

Autor: Ali Sina

 

Hitler mawiał, że kłamstwo powtórzone wystarczająco dużo razy staje się prawdą. Jednym z takich kłamstw, często powtarzanych jest: Islam jest najszybciej rozwijającą się religią.

Pomimo że w rodzinach muzułmańskich liczba dzieci jest większa niż w jakichkolwiek innych, bez względu na nędzę i ubóstwo, islam jako religia obumiera. Coraz więcej muzułmanów odkrywa, że przemoc uprawiana przez ich współwyznawców nie jest odstępstwem od islamu, tylko przejawem gorliwości dla Koranu i naśladowaniem proroka Mahometa. Muzułmanie rozczarowują się co do islamu, który zmusza do przestrzegania bezsensownych praktyk: np. powtarzania pięć razy dziennie wersetów z Koranu, które tak naprawdę niewiele zawierają sensu, albo powstrzymywania się od jedzenia i picia przez cały dzień tylko po to, by się obżerać i upijać w nocy. Oni zaczynają zauważać, że islam z jego zastraszaniem przemocą na ziemi i piekłem po śmierci dla wszystkich inaczej myślących jest po prostu narzędziem służącym do manipulacji ludźmi.

Codziennie tysiące wykształconych muzułmanów porzuca islam, ponieważ oni widzą, że islam jest sprzeczny z nauką, logiką, etyką i prawami człowieka. Niewykształceni muzułmanie zaczynają rozumieć, że islam nie jest drogą do Boga tylko drogą do ignorancji, ubóstwa i wojen. Dlatego i jedni, i drudzy przy pierwszej lepszej okazji wyrzekają się religii Mahometa. Uczyniło to już kilka milionów Irańczyków, ale i inne narody muzułmańskie zaczynają iść w ich ślady. Największe straty islam odnotowuje w Afryce. Wygląda na to, że rozpoczął się proces masowego nawrócenia muzułmanów, którego nie da się zatrzymać.

Najlepiej jest dowiedzieć się prawdy z ust samych muzułmanów. To, co muzułmanie mówią miedzy sobą, znacznie różni się od tego, co oni mówią dla zachodnich słuchaczy. Telewizja Al-Dżazira przeprowadziła wywiad z duchownym muzułmańskim Ahmadem Al-Katani (Al-Qataani), który powiedział: „Co godzinę 667 muzułmanów przyjmuje chrześcijaństwo. Codziennie 16 tys. muzułmanów przyjmuje chrześcijaństwo. Co roku 6 mln muzułmanów przyjmuje chrześcijaństwo”.

Jego rozmówca, Maher Abdalla, przerwał w tym miejscu wywiad, mówiąc: „Zaraz, zaraz, wyjaśnijmy to – 6 mln muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo czy na inne religie?” Al-Katani odpowiedział: „Ja mówię o chrystianizacji muzułmanów. W tę liczbę nie wchodzą ci, którzy porzucają islam dla innych religii! Tragedia już się wydarzyła, dalej będzie tylko gorzej.”

Osłabienie islamu oznacza jednak nadzieję na pokój na świecie. Prawie wszystkie konflikty zbrojne trwające obecnie na Ziemi są prowadzone i inspirowane przez wyznawców islamu. Każda próba uregulowania konfliktu izraeslko-palestyńskiego rozbija się o ideologię muzułmańską, która nie dopuszcza nawet myśli o utworzeniu państwa żydowskiego na ziemi raz zdobytej przez muzułmanów. Póki islam jest ideologią dominującą wśród mas, pokój na Bliskim Wschodzie jest niemożliwy. Ważne, byśmy zrozumieli, że terroryzm nie jest wynikiem ubóstwa, tylko propagandy nienawiści. Islam prowadzi wojnę religijną z całym światem.

Al-Katani i telewizja Al-Dżazira są zaniepokojeni ogromną liczbą muzułmanów, nawracających się do Chrystusa, ale ludzkość powinna się z niej cieszyć. Osłabienie islamu oznacza triumf cywilizacji.

 

Artykuł opublikowany w lipcu 2011 r.

Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: