Chrześcijańska biblioteka. Katechizm Kościoła Katolickiego - Spis Treści Chrześcijaństwo, katolicyzm, ortodoksja, protestantyzm. Katechizm Kościoła Katolickiego.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Katechizm Kościoła Katolickiego
   

Spis Treści

Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Wstęp (1-25)

Część pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy: "WIERZĘ" - "WIERZYMY" (26-184)
Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy: CZŁOWIEK JEST "OTWARTY" NA BOGA (27-49)
Rozdział drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI (50-141)
Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU (142-184)

Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (185-1065)
Symbole wiary (185-197)
Rozdział pierwszy: WIERZĘ W BOGA OJCA (198-421)
Rozdział drugi: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO (422-682)
Rozdział trzeci: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO (683-1065)

Część druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dlaczego liturgia? - Co znaczy pojęcie "liturgia"? - Liturgia jako źródło Życia - Modlitwa i liturgia - Katecheza i liturgia (1066-1075)

Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)
Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA (1077-1134)
Rozdział drugi: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO (1135-1209)

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA (1210-1690)
Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy: SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (1212-1419)
Rozdział drugi: SAKRAMENTY UZDROWIENIA (1420-1532)
Rozdział trzeci: SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII (1533-1666)
Rozdział czwarty: INNE CELEBRACJE LITURGICZNE (1667-1690)

Część trzecia (1691-2557)
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ (1700-1876)
Rozdział drugi: WSPÓLNOTA LUDZKA (1877-1948)
Rozdział trzeci: ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA (1949-2051)

Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ (2052-2557)
Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" (2083-2195)
Rozdział drugi: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557)

Część czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM (2558-2758)
Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY (2566-2649)
Rozdział drugi: TRADYCJA MODLITWY (2650-2696)
Rozdział trzeci: ŻYCIE MODLITWY (2697-2758)
Dział drugi: MODLITWA PAŃSKA "OJCZE NASZ" (2759-2865)

Katechizm Kościoła Katolickiego


Pobierz: "Katechizm Kościoła Katolickiego"

Źródło: www.zaufaj.com

Poleć tę stronę znajomemu!

Przeczytaj teraz: