Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Spróbujcie nawiązać z Nim kontakt Christianity - Articles - Miłosierdzie Boże
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Spróbujcie nawiązać z Nim kontakt
   

Świadectwo,
Miłujcie się! 5/2000 → Miłosierdzie Boże  We wrześniu 1998 roku, zaraz po operacji woreczka robaczkowego, miałam wyznaczony termin na­stęp­ne­go zabiegu operacyjnego. Roz­po­zna­nie: torbiel na jajniku. Strach przed kolejną operacją zdominował moją codzienność. Po kilku konsultacjach lekarskich ustalono termin zabiegu. Poprosiłam o jeszcze jedno badanie ultrasonograficzne. Miało się ono od­być w szpitalu w niedzielę, na dzień przed zabiegiem.

W tę właśnie nie­dzie­lę wybraliśmy się z mężem jak zawsze do kościoła św. Barbary. W przed­sion­ku kościoła spotkaliśmy zakonnicę, rozdającą obrazki. Gdy podeszliśmy bliżej, zobaczyłam na nich Jezusa Mi­ło­sier­ne­go. Powiedziałam: „Jak to do­brze, siostro, że rozdaje siostra wła­śnie te obrazki, moje ukochane. Do­brze, że z treścią koronki na od­wro­cie”. Siostra uśmiechnęła się i wy­cią­gnę­ła w moim kierunku jeden z nich. Podziękowałam jej. Wytłumaczyłam, że w domu mam całą szufladę takich sa­mych. Ona jednak, nalegając, rzekła: „Tak, ale ten jest specjalnie dla pani”. Osłupiałam, całą sobą poczułam, że nie ma przypadków. Obrazek zamknęłam w dłoni i ściskałam go przez całą Mszę, bezgranicznie powierzając się Jezusowi. Dalej potoczyło się tak, jak w bajce. Badanie nie wykazało żadnej torbieli. Lekarze z niedowierzaniem, niepewnie, wyjaśniali: „Zdarza się, że one czasami samoistnie znikają”. Ja wierzę jednak, że to uczynił Jezus Mi­ło­sier­ny.

Od tamtej pory staram się ni­gdy nie opuścić koronki do Bożego Miłosierdzia. Jestem pewna, że mo­dląc się w tej godzinie, dostępujemy za­szczy­tu wyjątkowej łączności z Je­zu­sem – jedynym nieomylnym Le­ka­rzem, który daje nam znak swojej obecności w chwilach dla nas trudnych. Ze­chciej­my jedynie pokonać swoje nie­do­wiar­stwo i lenistwo, aby otworzyć swoje serce na bliskość Boga, który czeka z otwartymi ramionami i sercem peł­nym miłości. Spróbujcie nawiązać z Nim kontakt – chociaż raz dziennie, w go­dzi­nie Bożego Miłosierdzia.

 

Urszula

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: