Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Dar czystego serca Christianity - Articles - Młodzież
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Dar czystego serca
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2001 → MłodzieżDo redakcji przychodzą dramatyczne listy od osób, które bardzo pragną wyzwolić się z uzależnienia od doznań seksualnych i proszą o pomoc. A oto fragmenty niektórych z nich:

„Moje nieszczęście rozpoczęło się w wieku 12 lat, kiedy zacząłem czytać Bravo” – pisze Łukasz. „To właśnie wtedy rozpoczęły się moje »zabawy« ciałem. Nie przypuszczałem, że będą one przyczyną największego bólu, jakiego doznałem w życiu. Dzisiaj mam już 20 lat. Czy nie brzmi to dumnie? Tak, oczywiście, ale kto mógłby przypuszczać, że w wieku 20 lat można czuć się staruszkiem, który jest już zmęczony życiem i z całego serca pragnie dla siebie jak najszybszego końca, bo nie potrafi sobie poradzić z problemem, którym jest samogwałt?...”.

 

Pisze student: „Żyję w bagnie uzależnienia od pornografii i onanizmu. Zacząłem z tym walczyć, próbowałem się modlić, ale wszystkie te moje próby kończyły się jeszcze większym upadkiem i upodleniem, i coraz większą nienawiścią do siebie, i coraz większym brakiem wiary w miłość Jezusa (...). Straszny jest brak Boga w życiu i życie na łasce i niełasce popędu seksualnego”.

Wyzwolenie z uzależnienia od doznań seksualnych jest długim i bolesnym procesem. Aby było ono trwałe i skuteczne, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Najpierw musisz całym sercem pragnąć wyzwolenia z nałogu. Jeżeli szczerze pragniesz uwolnić się z niewoli pornografii, samogwałtu oraz innych seksualnych dewiacji, pamiętaj, że to pragnienie pochodzi od Chrystusa. Jeżeli ono już jest, to ciesz się i dziękuj Bogu, bo zacząłeś (zaczęłaś) iść drogą prowadzącą do zwycięstwa. Mówiąc zdecydowane „nie” dla nieczystości, mów nieustannie „tak” dla miłości: „Chcę być czysty (czysta), ponieważ pragnę kochać”.

2. Sam(a) sobie nie poradzisz z tym problemem. Tyle już razy postanawiałeś (postanawiałaś) z tym skończyć i nie dajesz rady. Ulegasz złej sile, która popycha Cię do grzechu, i wtedy czynisz to z premedytacją. Przynosi Ci to chwilowe samozaspokojenie, pewną fizyczną satysfakcję i odprężenie, ale zaraz po tym następuje dotkliwy wewnętrzny ból, poczucie utraty czegoś niezwykle ważnego, zapadanie się w bagnie egoizmu... To jest właśnie największe zło nieczystości: powolne uśmiercanie zdolności do miłości i wrażliwości na miłość.

Nieczystość uzależnia, staje się przymusem, straszną niewolą podobną do narkomanii lub alkoholizmu. Sam(a) nie dasz rady wyrwać się z tego uzależnienia. Same dobre postanowienia nic tu nie pomogą. Musisz sobie powiedzieć: sam(a) sobie nie poradzę z tym problemem. Dlatego pójdę do spowiedzi do Chrystusa i z wielką ufnością powiem Mu o swoim uzależnieniu, o tym wszystkim, co doprowadziło mnie do takiego stanu. Nawiążę z Nim intymny, osobisty kontakt. Będę Mu mówił(a) o wszystkich swoich problemach, radościach, kłopotach i każdego dnia prosił(a) o dar czystego serca, aby mnie uczył kochać, wyzwalał z niewoli nieczystości i leczył moje poranione serce.

3. Nie daj się zwieść szatanowi, który całą swoją istotą nienawidzi Boga i nienawiść tę pragnie zasiać w Twoim sercu. To on podsuwa Ci myśli, że Jezus gardzi Tobą i jest obojętny na Twoje modlitwy z powodu grzechów, które popełniłeś (popełniłaś). Jego strategią kuszenia jest fałszowanie prawdy o Bogu, który jest przecież miłością i miłosierdziem samym. Umierając na krzyżu, Jezus najmocniej „powiedział”, że nigdy nie przestanie Cię kochać, że przebacza zawsze i wszystkie Twoje grzechy. 

Siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział, że najwięksi grzesznicy mają pokładać całą swoją nadzieję i ufność w Jego nieskończonym miłosierdziu: „Czuję się sam zależny od twojej ufności, jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz”. 

Aby w pełni wyzwolić się z niewoli pornografii i samogwałtu, potrzebujesz dłuższego czasu, w którym najpierw będziesz się uczył(a) wierzyć Jezusowi z pokorą i bezgraniczną ufnością. Dlatego uzbrój się w cierpliwość. Nie zrażaj się upadkami. Jezus będzie Cię podnosił z każdego grzechu, aż w końcu odniesiesz całkowite zwycięstwo.

4. Konieczna jest dyscyplina i asceza. W walce o czystość serca i w dojrzewaniu do miłości konieczna jest codzienna, żelazna dyscyplina. Musisz ustalić sobie program dnia, w którym będzie stały czas na modlitwę. Radzę każdego dnia modlić się cząstką różańca, koronką do Bożego Miłosierdzia oraz czytać Pismo św. Spowiadaj się regularnie i miej stałego spowiednika. Z każdego upadku natychmiast powstawaj, idąc do spowiedzi, i przyjmuj Jezusa w Komunii św. tak często, jak tylko to jest możliwe; adoruj Go obecnego w Eucharystii. Szatan chce, abyś skoncentrował(a) całą swoją uwagę na swoim uzależnieniu. Ty natomiast oddawaj się Jezusowi na Jego wyłączną własność i zachwycaj się Jego nieskończonym miłosierdziem. Zainteresuj się ludźmi, którzy potrzebują Twojej pomocy i wsparcia. Ucz się i pracuj solidnie. W sposób radykalny zerwij z oglądaniem programów telewizyjnych lub stron internetowych oraz gazet naszpikowanych erotyką i pornografią. Wyzwalając Cię z więzów nieczystości, Jezus będzie równocześnie wprowadzał Cię w fascynujący świat wiary i miłości. Dlatego uzbrój się w cierpliwość, chwyć się mocno Jezusa i pozwól, aby Cię On podnosił z każdego upadku i prowadził do ostatecznego zwycięstwa. Pamiętaj o Jego słowach: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13). Jeżeli do końca zaufasz Jezusowi, wtedy pomimo przegranych bitew ostatecznie wygrasz całą wojnę i doświadczysz największego cudu świata, jakim jest radość czystej miłości.

Kochani, coraz więcej polskiej młodzieży odkrywa, jak wielkim skarbem jest dar czystego serca, który daje nam Jezus. Jeżeli pragniesz przyjąć ten dar, to pamiętaj, że dla Jezusa nie ma ludzi zbyt brudnych i zanadto poranionych. Jego miłość podnosi z największych upadków oraz daje szansę każdej i każdemu. Dlatego z wielką ufnością pójdź do Jezusa i w sakramencie pokuty wyznaj Mu wszystkie swoje grzechy. A po przyjęciu Komunii św. oddaj Mu siebie, odmawiając następującą modlitwę:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oczyść moje serce z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać i cieszyć się darem czystej miłości. Oddaję Ci, Panie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z jego płciowością i przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie się modlić, czytać Pismo św., regularnie przystępować do sakramentu pokuty, często przyjmować Komunię św., oraz żyć według 10 zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywa umiejętność kontrolowania mojego popędu seksualnego i uczuć. Proszę Cię o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a więc papierosów, alkoholu i narkotyków. Ucz mnie tak żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa, abym zawsze tylko Jemu ufał(a) i wierzył(a). Amen!”.

Jeżeli przyślesz do redakcji swoje przyrzeczenie i adres, to wyślemy Ci Wstążkę Czystego Serca oraz specjalne błogosławieństwo. Ponadto Twoje nazwisko zostanie wpisane do Księgi czystych serc, którą złożymy w darze Ojcu Świętemu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przysłali swoje świadectwa oraz przyrzeczenia czystości. Z przyczyn obiektywnych opóźnił się druk błogosławieństw i Wstążek Czystego Serca. Jak tylko będą gotowe, to je Wam wyślemy. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście pisali i przesyłali na adres redakcji świadectwa swoich nawróceń, zmagań z nałogami i grzechem, a także byście dzielili się z innymi skarbem wiary. Również w ten sposób Chrystus pragnie docierać i pukać do serc tych wszystkich, którzy są zamknięci na Jego miłość. Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o naszej stałej pamięci o każdej i każdym z Was w codziennej modlitwie.

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: