Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Jaką przyszłość wybiorą Polacy? Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Jaką przyszłość wybiorą Polacy?
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2001 → Temat numeruMatka Boża, objawiając się w Fatimie, uświadomiła nam, że największym zagrożeniem dla ludzkości jest ateizm, który odrzuca Ewangelię i Dekalog. W większości środków masowego przekazu nieustannie słyszymy, że nie ma trwałych i niezmiennych zasad moralnych, a o dobru i złu decyduje sam człowiek lub większość parlamentarna, w zależności od okoliczności i swoich doraźnych korzyści.

 W ten sposób, pod pozorem nieograniczonej wolności, szatan formułuje kuszącą propozycję: tylko wtedy osiągniesz wolność i szczęście, jeżeli sam(a) będziesz decydował(a) o tym, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego powinieneś (powinnaś) odrzucić Dekalog oraz niezmienne zasady moralne, które głosi katolicki Kościół, bo to właśnie one ograniczają twoją wolność.

Tego rodzaju ideologia prowadzi ludzi do nihilizmu i prawdziwej kultury śmierci, w której współczucie rozumiane jest bardzo konkretnie: antykoncepcja, aborcja i eutanazja. Jan Paweł II podkreśla, że „osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga. Kiedy odrzuca się Boga i żyje tak, jakby On nie istniał, albo nie szanuje się Jego przykazań, łatwo odrzuca się lub podważa godność ludzkiej osoby i nienaruszalność jej życia” (EV 96).

Objawienia fatimskie oraz wydarzenia historyczne potwierdzają, że każda próba budowania społecznego ładu w oderwaniu od Dekalogu i wartości chrześcijańskich „stworzy coś tak wstrętnego, tak ślepego i nieludzkiego, że cała budowla runie pod ciężarem ludzkich przekleństw” (F. Dostojewski). Matka Boża w Fatimie dała nam do zrozumienia, że przyszłe losy świata są uzależnione od postawy ludzi. Jeżeli ludzkość dochowa wierności Bogu, jej losy będą się pomyślnie rozwijały, jeżeli jednak ludzie odrzucą Boga, to wtedy przyjdą wojny, prześladowania, głód i różne kataklizmy.

Niestety, ludzie zlekceważyli fatimskie orędzie. Odrzucenie Boga i Jego praw pogrążyło ludzkość w moralnej otchłani i prawdziwym zaślepieniu. W Rosji władzę przejęli ludzie opętani szatańską ideologią komunizmu, opartą na kłamstwie, zbrodni i nienawiści. Powstała w ten sposób jedna z najbardziej nieludzkich i zbrodniczych dyktatur. W Niemczech w 1932 r. w demokratycznych wyborach 80% Niemców głosowało na Hitlera – a więc opowiedziało się za antychrześcijańską i ateistyczną ideologią narodowego socjalizmu, co w krótkim czasie doprowadziło do wybuchu drugiej wojny światowej oraz największej w historii ludzkości zbrodni ludobójstwa.

Jan Paweł II podkreśla, że zawsze, ilekroć człowiek neguje Boga i niezmienne zasady moralne, tylekroć „nie znajdzie także dostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu. I ostateczna racja tego, ażeby człowiek żył, ażeby szanować życie i ochraniać życie człowieka – jest w Bogu. I ostateczna podstawa wartości i godności człowieka, i sensu jego życia jest ta, że jest on obrazem i podobieństwem Boga” (Jan Paweł II, 13.04.1980 r.). Historia dostarczyła nam szczególnie tragicznych lekcji makabrycznych zbrodni ludobójstwa, dokonanych przez ateistyczne reżimy marksistowskie, faszystowskie czy masońskie, w czasie rewolucji francuskiej i meksykańskiej. Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że również w obecnej „sytuacji stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji” (EV 59).

W ten czarny scenariusz lansowania praktycznego ateizmu wpisuje się działalność masonerii. Ta tajemnicza organizacja stawia sobie za cel zniszczenie katolicyzmu poprzez demoralizację. W demoralizowaniu Polaków ogromną rolę odgrywają także środki masowego przekazu. Prowadzą one zaprogramowaną manipulację umysłami ludzi, tak aby wzbudzać nieufność, niechęć i wrogość do moralnego autorytetu Kościoła, propagują pornografię, aborcję, antykoncepcję, eutanazję i różnego rodzaju dewiacje. Deprawują polskie dzieci i młodzież. Jan Paweł II przypomina, że „łamanie sumień jest straszną krzywdą wyrządzoną człowiekowi. Jest najboleśniejszym uderzeniem w ludzką godność. Jest poniekąd gorsze od zadawania śmierci fizycznej, od zabijania: »nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało« (Mt 10, 28), mówił Jezus, wskazując, o ile większym złem jest zabijanie ludzkiego ducha, ludzkiego sumienia”.

Katolicy powinni o tym wszystkim pamiętać podczas każdych wyborów. Oddanie głosu na polityka z partii, która popiera pornografię, aborcję, eutanazję czy antykoncepcję, byłoby zdradą Ewangelii, a więc opowiedzeniem się przeciwko Bogu. Taki wybór z punktu widzenia wiary jest zawsze grzechem ciężkim. Ojciec Święty ostrzega nas: „nie osiągniemy szczęścia, ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój na tej ziemi... Nie zapominajmy, że dzieje przyniosły nam straszliwą lekcję, bolesną lekcję wolności nadużytej do obłędu! Nadużytej do obłędu! Czymże była – w kontekście Konstytucji 3 maja – targowica? Ale potem zaczął się na nowo proces pozyskiwania wolności za wielką cenę. Tę cenę w wysokiej mierze zapłaciło pokolenie II wojny światowej. Dlatego pozwólcie mi być dobrej myśli i pomóżcie papieżowi, żeby się nie musiał martwić” (7.06.1991 r.).

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: