Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Kochani Czytelnicy! Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 3/2001
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2001 → Wstęp Ojciec Święty w liście apostolskim Novo millennio ineunte na nowo uświadomił nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. „Pragnieniu bycia świętym – pisze Ojciec Święty – winno być podporządkowane całe życie chrześcijanina”. Droga do świętości jest drogą modlitwy, której „trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajając sobie tę sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie: «Panie, naucz nas się modlić» (Łk 11, 1).

W modlitwie toczy się ów dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi: «Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was» (J 15, 4). Ta wzajemność jest samą istotą, jest duszą życia chrześcijańskiego”. Trzeba każdego dnia na modlitwie nawiązywać z Jezusem bardzo osobistą, intymną relację miłości. Mówmy Mu często: pragnę zostać świętym, oddaję się całkowicie do Twojej dyspozycji. W ten sposób będziemy wyrażali naszą zgodę na to, aby Pan Jezus przemieniał nas swoją miłością i czynił świętymi, a przez nas wyprowadzał Polskę z kryzysu moralnego i gospodarczego. Jeżeli zostałeś dotknięty klęską bezrobocia, nie upadaj na duchu. Pamiętaj o wskazówce św. Piotra: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1 P 5, 7). Nie załamuj rąk, lecz zacznij się gorliwie modlić do św. Józefa:

„Święty Józefie, troskliwy opiekunie Syna Bożego i Jego Matki, Ty znasz trud pracy i niepokój, kiedy jej braknie, dlatego naszą sytuację szczególnie dobrze rozumiesz, zaznawszy jej za życia na ziemi. Przyjdź z pomocą nam, bezrobotnym, pozbawionym pracy, zwolnionym, źle wynagradzanym. Teraz w chwale niebieskiej, ciesząc się królowaniem Jezusa i Maryi, którymi się na ziemi opiekowałeś, wstawiaj się za mną u Nich, aby mi pomogli znaleźć pracę i prowadzić życie bezpieczne i godziwe. Otaczaj mnie oraz moją rodzinę swoją opieką i nie pozwól, aby brak pracy i środków utrzymania stał się przyczyną załamania i grzechów. Daj naszej Ojczyźnie wyjść szczęśliwie z kryzysów gospodarczych i moralnych, pokonać klęskę bezrobocia i wejść na drogę cywilizacji miłości. Tobie, św. Józefie, powierzam się z całym zaufaniem. Amen”.

Kochani Czytelnicy i Kolporterzy! Dziękujemy Wam za wielką ofiarność i zaangażowanie w dziele ewangelizacji naszej Ojczyzny i krajów byłego ZSRR, poprzez dwumiesięcznik Miłujcie się!. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie o godz. 15, na którą gromadzi się cała redakcja. Również raz w tygodniu odprawiana jest Msza św. w Waszych intencjach. Dziękujemy za wspaniałe świadectwa. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach Miłujcie się! swoim doświadczeniem wiary, doznanych łask, historią nawróceń lub uzdrowień. Polecamy Was wszystkich opiece Jezusa i Maryi i prosimy, abyście wspierali nas swoją modlitwą.

ks. Mieczysław Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: