Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Pragnienia zazdrosnego Boga Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Pragnienia zazdrosnego Boga
   

By Orygenes,
Miłujcie się! 4/2001 → Temat numeru     Jeśli Bóg zazdrosny pragnie, aby dusza twoja przylgnęła do Niego, jeśli cię zachowuje od grzechu, jeśli napomina, jeśli karci, jeśli się oburza i gniewa, jeśli okazuje wobec ciebie jakby jakąś zazdrość – wiedz, że masz nadzieję zbawienia.

      Jeżeli jednak mimo napomnień nie opamiętujesz się, jeśli mimo skarcenia nie poprawiasz się, jeśli gardzisz chłostą – wiedz, że jeśli tak daleko posuniesz się w grzechu, odstąpi od ciebie Jego zazdrość. Zwróć więc uwagę na miłosierdzie i łagodność dobrego Boga. Kiedy chce się ulitować, mówi, że się oburza i gniewa, tak jak powiedział ustami Jeremiasza: Jeruzalem, będziesz karcona batem i biczem, aby dusza moja nie odeszła od ciebie (Jr 6, 7). Jeśli to rozumiesz – to wiesz już, że głos miłosiernego Boga rozlega się tam, gdzie okazuje On swój gniew, gdzie okazuje swoją zazdrość, gdzie stosuje cierpienia i chłostę. Chłoszcze bowiem każdego, kogo za syna przyjmuje (Hbr 12, 6).

 (Orygenes)

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: