Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników, nr 9-10/2001 Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2001
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2001 → WstępKochani Czytelnicy!

     Pan Jezus mówił św. Faustynie, że przemawia do nas przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, wreszcie przez głos Kościoła, a gdy i to nie pomaga, wtedy zostawia nas samym sobie i daje nam to, czego pragniemy. W tym się ostatecznie wyraża „gniew” i kara Boża: co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne (Ga 6,8).

     Dramatyczne wydarzenia lipcowej powodzi w Polsce, a także terrorystyczny zamach na World Trade Center, powinny zbudzić nas, Polaków, z duchowego letargu, byśmy nie lekceważyli orędzia fatimskiego, które mówi, że największą tragedią człowieka jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga. Ojciec Święty mówił w Fatimie: odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest zdecydowane, prowadzi logicznie do odrzucenia przez Boga, do potępienia (13.05.1982).

     Matka Boża w Fatimie powiedziała, że największą tragedią i nieszczęściem dla człowieka jest utrata życia wiecznego, a największym zagrożeniem dla ludzkości są walczący z Bogiem ateiści, którzy dążą do prawnego zalegalizowania jednej z najbardziej haniebnych zbrodni jaką jest aborcja, usankcjonowania sterylizacji, pornografii, antykoncepcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych i traktowania tego bezprawia za przejaw postępu i zdobycz wolności. Zobaczymy, jak obecne, demokratycznie wybrane polskie władze przyjmą ostrzeżenie Ojca Świętego: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, a państwo, które uzurpuje sobie prawo do zabijania dzieci w łonie matek, staje się państwem barbarzyńskim. Módlmy się w intencji rządzących Polską, aby zrozumieli, że nie osiągniemy szczęścia ani zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Wyraźmy naszą miłość do Ojczyzny i rządzących poprzez modlitwę i post, aby nikt nie ważył się niszczyć fundamentu demokracji, którym jest podstawowe prawo każdego człowieka do wolności sumienia i do życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jeżeli ten fundament zostanie naruszony, wtedy demokracja przerodzi się w nową formę totalitaryzmu.

     Ostatni numer rosyjskiego wydania „Miłujcie się” w nakładzie 100 tys. egzemplarzy został już darmowo rozprowadzony w krajach byłego ZSRR. Nasi bracia i siostry na tych terenach bardziej od chleba potrzebują Bożego słowa. Liubitie Drug Druga jest rozchwytywane i cieszy się ogromną popularnością. Przez lekturę tego pisma wielu ludzi wraca do Boga. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy na ten cel złożyli jakiekolwiek ofiary. Przygotowujemy się do wydania kolejnego numeru w języku rosyjskim. Czekamy na Wasze listy. Matka Boża bardzo pragnie, abyście dzielili się z innymi czytelnikami świadectwami swojej wiary, odejść i powrotów do Chrystusa. Naszą pracę redakcyjną polecamy Waszej pamięci w modlitwie, równocześnie zapewniamy Was, że każdego dnia o godz. 15.00 modlimy się za Was i raz w tygodniu w Waszych intencjach jest sprawowana ofiara Mszy św.

     ks. Mieczysław Piotrowski z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: