Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 5/2001
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2001 → Wstęp Kochani Czytelnicy!

     Jakaż to wielka nadzieja dla nas, gdy widzimy świętą Dziecinę złożoną na sianie; tak delikatną, kruchą i bezbronną. Tak delikatną – jak nasza wiara. Tak kruchą – jak nasza nadzieja. Tak bezbronną – jak nasza miłość. I wyrósł Jezus po latach z kruchości niemowlęcia. Ale jedno zachował, to, o czym sam uczył: musicie się stać jak dzieci. Pozostał ubogi i bezbronny w swej miłości od żłóbka w Betlejem po krzyż na Kalwarii. Tak pisał o Bożym Narodzeniu Roman Brandstaetter, słynny polski pisarz i poeta, nawrócony z judaizmu na katolicyzm.

      Wszechmogący Bóg przychodzi do nas w całkowitym ubóstwie, prostocie, niemocy i bezbronnej słabości Niemowlęcia. Bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi, aby je zgładzić, definitywnie pokonać szatana i każdego człowieka doprowadzić do pełni szczęścia. Pan Bóg objawia swoją wszechmoc i przychodzi do nas w słabości Dziecka jako bezbronna miłość. Nie narzuca się, lecz z wielką pokorą apeluje do naszych serc, abyśmy Go przyjęli.

     Kochani Czytelnicy, w ten święty czas Bożego Narodzenia ogarniamy każdą i każdego z Was naszą gorącą modlitwą, życząc, aby prawda o Bożym Narodzeniu umocniła Waszą wiarę, mobilizowała do intensywniejszej modlitwy i osobistych spotkań z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii.

     Dziękujemy Wam z całego serca za wielką ofiarność, trud bezinteresownego kolportażu, modlitwę i wszelki wkład w dzieło ewangelizacji Polski i krajów byłego ZSRR poprzez dwumiesięcznik Miłujcie się!. Ewangelizacja Wschodu w duchu orędzia fatimskiego jest sprawą najwyższej wagi. Są plany, aby najbliższy numer Liubitie Drug Druga wydrukować w nakładzie 200 000 egzemplarzy.

     Otrzymaliśmy radosne wieści z Norwegii. Siostry karmelitanki z Tromso wraz z grupą 15 osób tłumaczą artykuły i przygotowują się do wydania pierwszego numeru Miłujcie się! w języku norweskim. Również z Chorwacji dotarła do nas wiadomość o wydaniu pierwszego numeru po chorwacku. Istnieją także realne szanse na wydanie pierwszego numeru Miłujcie się! po angielsku, jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży w Toronto.

     Bardzo prosimy o informowanie redakcji w przypadkach, gdyby Miłujcie się! do Was nie docierało. Pragniemy zapewnić, że zawsze sumiennie wysyłamy zamówione egzemplarze. Informacja od Was jest dla nas bardzo cenna, gdyż pozwoli nam znajdować i eliminować przyczyny, z powodu których pismo nie dociera do adresatów.

     Kochani Czytelnicy, czekamy na Wasze sugestie, listy i świadectwa powstawania z grzechów, odejść i powrotów do Kościoła i Chrystusa. Zapraszamy do współtworzenia naszego pisma, które całkowicie oddaliśmy pod opiekę i na własność Matce Najświętszej. Prosimy Was o modlitwę w intencji całej redakcji, abyśmy do końca wypełnili Boże plany ewangelizacji Polski i świata poprzez Miłujcie się!. My również zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was o godz. 15.00 i o cotygodniowej Mszy św. sprawowanej w Waszych intencjach.

        ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: