Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Tylko dla odważnych Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Tylko dla odważnych
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2002 → Ruch Czystych SercCoraz więcej ludzi bombardowanych seksem poprzez reklamy i środki masowego przekazu ulega sloganowi, że seks daje szczęście, a życie w czystości prowadzi do neurozy. Jest to niezwykle niebezpieczna propaganda, ponieważ seks, bez moralnych zasad, traktowany jako rozrywka i konsumpcyjna atrakcja prowadzi do strasznego zniewolenia, które jest trudniejsze do wyleczenia aniżeli alkoholizm czy narkomania.

Ta niezwykle szkodliwa propaganda jest dziełem potężnego porno-biznesu, który zarabia miliardy dolarów na sprzedaży pornografii, środków antykoncepcyjnych, prowadzeniu klinik aborcyjnych czy agencji towarzyskich. Specjaliści od porno-biznesu żerują na ludzkiej słabości, naiwności i głupocie. Cały ten interes dawno by upadł, gdyby ludzie zaczęli żyć według zasad głoszonych przez Kościół. Dlatego też Kościół katolicki jest tak mocno atakowany przez środki masowego przekazu, a nauka Chrystusa dyskredytowana i ośmieszana.

     Nic więc dziwnego, że ludzie, którzy na serio wzięli sobie do serca słowa Pana Jezusa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8) i starają się żyć na co dzień w czysto

ści, są często narażeni ze strony otoczenia na szyderstwa i kpiny. Decyzja, aby żyć w czystości serca, wymaga więc odwagi i samozaparcia. Żyć w czystości to znaczy myśleć, wybierać i postępować tak, jak tego pragnie Bóg. Czystość związana jest z trudem nawiązywania szczerych relacji z Bogiem poprzez modlitwę serca oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. Tylko wtedy jest możliwe zdobywanie umiejętności podporządkowania popędu seksualnego zasadom moralnym.

     Ci, którzy decydują się żyć w czystości serca, powinni pamiętać, że seksualność sama w sobie nie jest czymś złym, że jest to wielki dar Boga, który trzeba z wdzięcznością zaakceptować. Stwórca mówi nam, że tylko w sakramencie

małżeństwa współżycie seksualne może uświęcać małżonków i być wyrazem ich płodnej miłości, natomiast każde inne świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej zawsze niszczy miłość, pogłębia egoizm i zniewala, a więc jest grzechem.

     Czystość serca jest darem, którego Pan Bóg udziela każdemu, kto prosi z wiarą. Jeżeli jednak prosisz o łaskę czystości, to nie wyobrażaj sobie, że zostaniesz całkowicie pozbawiony odczuwania seksualnych pokus. Na pewno nie otrzymasz przywileju bycia aniołem. Pan Bóg nie odbierze ci wspaniałego daru, jakim jest twoja płciowość, pragnie tylko, abyś podjął wysiłek podporządkowania jej prawu miłości. Pascal napisał, że jeżeli będziesz usiłował stać się aniołem, możesz stać się bestią. Początkiem przemiany jest zaakceptowanie siebie i swojej seksualności. Nie możesz tłumić uczuć i czułości, ale nie możesz także dowolnie zaspokajać wszelkich seksualnych pragnień. Musisz unikać wszystkiego, co ma znamiona pornografii oraz wszelkich pozamałżeńskich pieszczot cielesnych i aktów płciowych.

     Każdy, kto dojrzewa do miłości musi przejść przez ogień pokus. Dlatego nierealne jest pragnienie życia bez pokus. Pokusy są stałym elementem naszego życia na ziemi i znakiem obecności w nas skutków grzechu pierworodnego oraz działania duchów nieczystych. Pokusy nam uświadamiają, że bez Jezusa jeste

śmy bezsilni i sami się nie zbawimy. Jeżeli odwrócimy się od Niego, to wtedy zginiemy. Każde pokonanie pokusy jest wielkim aktem uwielbienia Boga i powoduje duchowy wzrost w wierze i miłości.

    

     Osoby uzależnione od doznań seksualnych przeżywają stany obsesyjnego przymusu działania w tej materii. Co należy wtedy robić? Najpierw trzeba uznać przed Bogiem, że jest się bezsilnym i tylko z Jego pomocą można osiągnąć wyzwolenie. Najskuteczniejszym lekarstwem jest ucieczka do Jezusa. Po każdym upadku nigdy nie zniechęcaj się, tylko od razu idź do spowiedzi. Jezus zawsze czeka na Ciebie, aby cię podnosić i uzdrawiać. Polecam Ci codzienną jednogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Trwaj w obecności Tego, który jest tą jedyną Miłością, której pragniesz i która leczy wszystkie zranienia ducha. Jeżeli wytrwasz i nie zniechęcisz się, na pewno odniesiesz zwycięstwo. Etapy wyzwalania się z uzależnienia od seksu streszczone są w dwunastu krokach Anonimowych Alkoholików. Wielką pomocą będzie więc dla ciebie uczęszczanie na spotkania grupy Anonimowych Erotomanów, a jeżeli takiej jeszcze w twojej miejscowości nie ma, to na spotkania Anonimowych Alkoholików. Specjaliści twierdzą, że potrzeba około trzech miesięcy życia w czystości, aby presja nawyku została osłabiona i przezwyciężona. Bądź więc dobrej myśli i nigdy nie ulegaj zniechęceniu.

     Zachęcamy wszystkich czytelników, aby pomimo upadków, z odwagą podejmowali codzienny trud życia w czystości serca. W Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie Europy i w Polsce istnieje już wielomilionowa rzesza młodych ludzi, którzy odrzucili kłamstwa reklamowe porno-biznesu i uwierzyli, że tylko Jezus mówi całą prawdę o miłości i seksie. Ci młodzi ludzie składają przyrzeczenie czystości serca, czyli pragną iść przez życie z Chrystusem i uczyć się od Niego prawdziwej miłości. To przyrzeczenie czystości nie jest deklaracją bezgrzeszności, ale gotowością pójścia przez życie razem z Jezusem i powstawania z każdego upadku.

     Jeżeli pragniesz włączyć się w ten najwspanialszy ruch prawdziwej czystej miłości, to najpierw pójdź do spowiedzi, a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., wtedy oddaj Mu siebie, odmawia

jąc następującą modlitwę:

     Dziękujemy za wspaniałe świadectwa, które przysyłacie do Redakcji. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście w ten sposób dzielili się z innymi radością znalezienia skarbu wiary, odkrycia piękna czystej miłości, doświadczeniem wychodzenia z niewoli grzechów i różnych uzależnień. Poprzez Wasze świadectwa Pan Jezus pragnie docierać do serc innych ludzi, aby przypominać im, gdzie jest źródło prawdziwego szczęścia, miłości i życia wiecznego. Jezus Chrystus bardzo liczy na Was.

     Przypominamy, że wszystkim, którzy przyślą do Redakcji swój adres i informację o tym, że złożyli przyrzeczenie czystości przedmałżeńskiej, prześlemy specjalne błogosławieństwo, a ich nazwiska wpiszemy do specjalnej księgi Czystych Serc, którą ofiarujemy Ojcu Świętemu.

     Ogarniamy każdą i każdego z Was naszą codzienną modlitwą, abyście nigdy nie upadali na duchu i pamiętali, że Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 9,13).

     Pragnę poinformować, że tegoroczne 8-dniowe rekolekcje dla młodych czytelników „Miłujcie się” odbędą się w pierwszym tygodniu lipca. O szczegółach poinformujemy w następnym numerze.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: