Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Kochani Czytelnicy! Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 1/2002
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2002 → WstępW okresie wielkanocnym planujemy wydanie kolejnego, czwartego już numeru Miłujcie się! w języku rosyjskim. Będzie to możliwe dzięki wielkiej ofiarności naszych czytelników oraz bezinteresownemu zaangażowaniu kolporterów. Dotychczasowe trzy numery Liubitie Drug Druga, w łącznym nakładzie 250 tys. egz., zostały darmowo rozprowadzone w krajach byłego ZSRR. Na tych terenach rozprowadzamy również za darmo kilkanaście tysięcy egzemplarzy każdego polskiego wydania Miłujcie się!. Jak bardzo pismo to jest potrzebne, świadczą listy od czytelników. Piszą oni: Brak słów, by wyrazić jak piękne jest to, co robicie, Wasza gazeta pomaga mi się zastanowić, zobaczyć i zrozumieć życiowe błędy, jakie popełniłem... Mam nadzieję, że z waszą pomocą nie pójdzie na marne reszta mego życia. Wasza gazeta obudziła we mnie tę nadzieję i boję się ją stracić; To pismo odmieniło moje życie; Dzięki Wam jestem na dobrej drodze do zdobywania największego skarbu – miłości; To pismo tchnie radością i nadzieją.

     Dwumiesięcznik „Miłujcie się!” oddaliśmy Matce Najświętszej na Jej wyłączną własność. Wpatrując się w przykład Jej heroicznej wiary i posłuszeństwa Bogu, pragniemy każdego dnia przez modlitwę i pracę oddawać siebie działaniu Ducha Świętego – Ojca ubogich, Dawcy wszelkich darów i Światłości sumień – po to, aby „Miłujcie się!” było nosicielem Prawdy i Miłości. W czasach, gdy ludzie tak mocno doświadczają pokusy beznadziei i rozpaczy, tylko Duch Święty przynosi ulgę i pociechę. Tylko Duch Święty „przekonuje o grzechu” i odtwarza na nowo w człowieku zniszczone pokłady dobra, miłości i nadziei. Prosimy Was o modlitwę w intencji współpracowników i członków Redakcji, aby byli zawsze posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i z żywą wiarą przyjmowali wszystkie Jego dary.

     Duża ilość świadectw nadsyłanych do Redakcji pozwala wysnuć wniosek, że do współredagowania tego pisma Duch Święty angażuje również Was – naszych czytelników. Warto o tym pamiętać, gdy u kogoś z Was zrodzi się myśl opisania swojej drogi do Boga czy zniewolenia przez grzech i radości nawrócenia. Wtedy niech nie zwleka, lecz pisze i wysyła na adres Redakcji. Nie opieraj się Bożym natchnieniom, bo może właśnie przez Twoje doświadczenia ktoś powróci na Bożą drogę.

     Wśród naszych czytelników w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii spontanicznie zrodziła się inicjatywa wydawania „Miłujcie się!” w tłumaczeniu angielskim. Powstał już Zespół Redakcyjny, która pragnie przygotować i wydać pierwszy numer „Love Each Other”, jeszcze przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto. Prosimy Was o modlitwę w tej intencji, a także o to, aby poprzez lekturę „Miłujcie się!” coraz więcej ludzi w Polsce i w świecie nawiązywało kontakt z Chrystusem, odkrywając pokój i radość z doświadczania Jego nieskończonej Miłości i Miłosierdzia.

     Zapewniamy Was o naszej codziennej modlitwie do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 oraz o cotygodniowej Mszy św. w intencji Czytelników, Kolporterów i Dobrodziejów naszego dwumiesięcznika. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi.

 

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: