Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Miłość rodzi się na modlitwie Christianity - Articles - Młodzież
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Miłość rodzi się na modlitwie
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2002 → MłodzieżTrudno mi pisać o czymś, czego mój rozum nie jest w stanie ogarnąć – pisze 18-letni Jacek. Osobiście przekonałem się, że modlitwa ma ogromną moc. Kiedy uświadamiam sobie, że mogę rozmawiać ze swoim Bogiem, tak po prostu, mówić Mu o wszystkim, z pewnością, że On mnie słucha i jest przy mnie w czasie tej modlitwy i zawsze, to ogarnia mnie wielka radość. Radość, która jest radością z Ducha Świętego. Ten specyficzny rodzaj radości i miłości, jaki odczuwam na modlitwie, nie jest mi znany z innych doświadczeń. Dlatego mam pewność, że jeżeli człowiek chce naprawdę być szczęśliwy i nauczyć się kochać, to musi tego szczęścia i miłości szukać w Bogu, a to dzieje się podczas modlitwy.

 

Miłość jest darem Boga. Św. Jan pisze: Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością (1J 4,7-8). Dar miłości może być przyjęty tylko czystym sercem. A czystość serca jest darem, o który trzeba codziennie prosić na modlitwie. Nigdy nie można ulegać zniechęceniu, lecz każdego dnia trzeba podejmować duchową walkę o zachowanie czystości serca, stawką jest największy skarb – Miłość. Jezus pragnie, abyś Mu bezgranicznie ufał, powstawał z największych upadków i powierzał Mu całe swoje życie. Tylko wtedy w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz na codziennej modlitwie Pan Jezus będzie dokonywał cudu przemiany i oczyszczenia serca.

 

 Jeżeli tego jeszcze nie uczyniłeś, to zdobywanie czystości serca rozpocznij od zaraz. Najpierw idź do Jezusa, który czeka na Ciebie w sakramencie pokuty. Wyznaj z ufnością wszystkie swoje grzechy, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. oddaj Mu siebie odmawiając następującą modlitwę:

Panie Jezu,

dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oczyść moje serce z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać i cieszyć się darem czystej miłości. Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z moją płciowością

i przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie modlić się, czytać Pismo Święte, regularnie przystępować do sakramentu pokuty, często przyjmować Komunię świętą, oraz żyć według 10 zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania mojego popędu seksualnego i uczuć. Proszę Cię o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a więc papierosów, alkoholu i narkotyków. Ucz mnie tak żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa, abym zawsze tylko Jemu ufał(a) i wierzył(a). Amen!

 

Przez ten akt oddania stałeś członkiem wielkiej wspólnoty młodych ludzi na całym świecie, którzy złożyli przyrzecze

nie czystości serca, ponieważ pragną iść przez życie razem z Jezusem. Ta modlitwa - przyrzeczenie zobowiązuje mnie do tego, że w każdej sytuacji będę mocno trzymał(a) się ręki Jezusa, a gdyby przydarzył się jakiś upadek to natychmiast mam iść do spowiedzi. Wszyscy, którzy zadeklarują gotowość przystąpienia do tego ruchu czystych serc i przyślą do Redakcji swój adres, wyślemy specjalne Błogosławieństwo i wpiszemy do Księgi Czystych Serc, którą w przyszłości wręczymy Ojcu Świętemu.

 

Wszystkim, którzy przysłali swoje świadectwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Kochani, w ten sposób, przez dzielenie się z innymi radością wiary, doświadczeniem wychodzenia z niewoli grzechów, uzależnień, odkrywania piękna czystej miłości, łaska Boża pragnie dotrzeć do wielu serc, które potrzebują nawrócenia i umocnienia w dobrym. Dlatego Wasze świadectwa są tak bardzo ważne. Nie lekceważcie więc wewnętrznych natchnień i od razu zabierzcie się do pisania świadectw. Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie, szczególnie o godzinie 15, podczas koronki do Miłosierdzia Bożego.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: