Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2002
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2002 → WstępKochani Czytelnicy!

 

Przeżywając tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa powinniśmy na nowo uświadomić sobie, do jakiego stopnia ukochał nas Bóg. Stał się śmiertelnym człowiekiem. Pozostając bez grzechu, wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi i umierając na krzyżu, doświadczył, jak strasznym cierpieniem jest grzech. W ten sposób Jezus Chrystus wszedł w rzeczywistość grzechu i śmierci, a więc w to wszystko, co oddziela człowieka od Boga, co niszczy jego prawdziwe życie i szczęście, aby mocą zmartwychwstania dokonać definitywnego zwycięstwa nas wszelkim grzechem, śmiercią i szatanem.

 

 Nie możemy zapominać, że zmartwychwstały Jezus jest również obecny w naszej trudnej polskiej rzeczywistości. Jeżeli przez wiarę zaakceptujemy Jego obecność i szczerze będziemy się modlić i pełnić Jego wolę, to wtedy pozwolimy Mu, aby mocą swojej wszechmocnej miłości przemieniał moralne, a w konsekwencji również gospodarcze oblicze naszej Ojczyzny.

 Zwycięstwo nad śmiercią i grzechem oraz radość zmartwychwstania stanie się już dzisiaj udziałem każdego z nas, jeżeli z wiarą zanurzymy się w oceanie Chrystusowej miłości. Pozwólmy Chrystusowi, aby przezwyciężał w każdym z nas i w naszej Ojczyźnie znaki duchowej śmierci spowodowanej przez demoralizację i łamanie Dekalogu. Pozwólmy Chrystusowi, aby poprzez nas przemieniał oblicze polskiej ziemi. W tym celu zmartwychwstały Pan zaprasza nas na bardzo osobiste spotkania ze sobą w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz do wytrwałej, codziennej modlitwy na różańcu i koronką do Bożego Miłosierdzia.

 Kochani Czytelnicy i Kolporterzy, dziękujemy Wam za wszelkie przejawy zaangażowania i ofiarności w tym dziele ewangelizacji, które dokonuje się poprzez „Miłujcie się”. Każdy i każda z Was ma swój niepowtarzalny współudział w szerzeniu radosnej prawdy o zbawieniu, które ofiaruje każdemu człowiekowi Jezus Chrystus. To dzięki Waszej ofiarności po Świętach Wielkanocnych będziemy mogli wydać kolejny, już czwarty numer „Liubite Drug Druga”, w nakładzie 100 tys. egz. i rozprowadzać za darmo w krajach byłego ZSRR. Prosimy Was również o modlitwę w intencji redakcji wydania angielskiego „Miłujcie się”. Pierwszy numer „Love One Another” powinien ukazać się przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto. Prosimy także o modlitwę w intencji redakcji „Miłujcie się” w języku norweskim. Norweski numer ma się ukazać jesienią tego roku i być rozprowadzany w Norwegii, Szwecji i Danii.

 Pragniemy zapewnić Was o naszej stałej pamięci w modlitwie za wszystkich naszych żyjących i zmarłych czytelników i kolporterów. Codziennie o godz. 15 modlimy się w waszych intencjach koronką do Bożego Miłosierdzia, a raz w tygodniu sprawowana jest ofiara Mszy św. w tej samej intencji.

 Niech Duch Święty Pocieszyciel, największy dar Chrystusa zmartwychwstałego, zstąpi do głębi Waszych serc i przyniesie radość i pociechę, którą tylko On może udzielić.

 

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: