Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Jesteśmy sumą miłości Ojca do nas Christianity - Articles - Młodzież
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Jesteśmy sumą miłości Ojca do nas
   

Świadectwo,
Miłujcie się! 4/2002 → MłodzieżPragnę się podzielić moją radością z pobytu na 17. Światowych Dniach Młodzieży w Toronto. Pomimo, iż moje młode życie zostało już ciężko doświadczone przez wypadek, któremu uległam 3 lata temu (poruszam się na wózku), to jednak Pan Bóg nie pozostawił mnie samej. Zawsze pozwala mi odnaleźć dużo radości w otaczającym mnie świecie, który z mojej wysokości wydaje się trochę inny. Także i tym razem miałam okazję o tym się przekonać.

 Spotkanie tysiąca młodych ludzi z całego świata pozwoliło mi bardzo mocno wzmocnić się duchowo na moje dalsze dni. Widok Ojca Świętego, który pomimo choroby, ma w sobie tyle siły i jest nadal młody duchem, daje dużo do myślenia i zastanowienia się nad sobą. To On jest doskonałym przykładem, jak znosić swoje cierpienie. Codziennie gromadziliśmy się na wspólnych modlitwach, katechezach, a każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą św. Czas ten był okazją, by zbliżyć się do Pana Boga i przygotować się na spotkanie z Ojcem Świętym, które miało miejsce 20 lipca, w czwartek. Głośne okrzyki, brawa oraz łzy w oczach młodych ludzi to była reakcja na widok Ojca Świętego, który przybył na Exhibition Place, aby przywitać nas wszystkich. Pomimo zmęczenia Jego twarz promieniała radością, która płynie prosto z młodzieńczego serca, jak sam nas o tym zapewnił. Ojciec Święty mówił o radości, do której jesteśmy stworzeni, zatem mamy prawo być szczęśliwymi, a droga do szczęścia prowadzi tylko przez Chrystusa.

Modlitwa, która nadaje sens naszemu życiu prowadzi do Niego – Jezusa, który jest Światłością dla ludzkości.

W następnym dniu spotkaliśmy się wszyscy na Drodze Krzyżowej, która miała dla mnie szczególne znaczenie i przeżyłam ją bardzo głęboko. Widok Szymona Cyrenejczyka, który był również na wózku i pomagał nieść krzyż przypomniał mi, że Bóg pozostawił mi zdrowe ręce, którymi mogę pomagać innym ludziom. Wy musicie być tymi budowniczymi. To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w Waszych sercach i rękach. Właśnie te słowa wygłoszone przez Ojca Świętego podczas czuwania modlitewnego są potwierdzeniem tego. Kluczowy moment Światowych Dni to niedzielna Eucharystia, podczas której (jak i podczas wszystkich innych dni) jesteśmy wezwani, „aby być solą dla ziemi i światłością dla świata”. Idąc za Jezusem musimy zmieniać i polepszać świat, „przecież jesteśmy nadzieją na lepsze jutro”.

Nie jesteśmy sumą naszych słabości i upadków. Jesteśmy sumą miłości Ojca do nas, naszej prawdziwej zdolności stawania się obrazem Jego Syna. Właśnie te słowa mogą być dla nas wszystkich mottem życiowym, poprzez które możemy być silni w naszym codziennym życiu, pomimo że tak często upadamy w cierpieniu.

Ania, 20 lat

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: