Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2002
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2002 → WstępKochani Czytelnicy!

W czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty skierował do każdego z nas naglące wezwanie, abyśmy byli świadkami miłosierdzia, żeby mogła spełniać się „zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Aby się stać świadkiem miłosierdzia trzeba najpierw każdego dnia, z ufnością dziecka, na modlitwie powierzać się Jezusowi, „zanurzać się” w oceanie Jego Miłosierdzia. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest codzienne zarezerwowanie sobie czasu na osobistą modlitwę: różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma św., adorację Najświętszego Sakramentu oraz regularne korzystanie z sakramentu Pokuty i jak najczęstsze przyjmowanie Jezusa w Komunii św. Tylko wtedy miłosierna miłość Jezusa będzie docierała do naszych serc, przemieniała je i czyniła wrażliwymi. Tylko wtedy będziemy potrafili dostrzegać wokół nas biedę duchową, materialną
i nieść pomoc potrzebującym.

Ostatni numer rosyjskiego wydania „Miłujcie się!”, który wydrukowaliśmy w nakładzie 220 000 egzemplarzy, jest gratisowo rozprowadzany w krajach byłego ZSRR. Dzięki temu pismu wielu ludzi odnajduje drogę do Boga. Oto fragment jednego z listów. Pisze Walentyna: „Chcę podziękować za Waszą pracę, za Wasze cudowne czasopismo. Jest ono tutaj bardzo potrzebne, bo odpowiada na liczne pytania i prowadzi ludzi do Boga. „Miłujcie się!” jest popularne także wśród niewierzących. Mój starszy brat, który nie wierzy w Boga jest tego przykładem. Pewnego dnia zaproponowałam Mu Wasze czasopismo i widziałam, że bardzo go zainteresowało... Wierzę, że któregoś dnia to przyniesie plony...”. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, duchowy i materialny wspierają tę niezwykle ważną misję ewangelizowania krajów byłego ZSRR, składamy serdeczny Bóg zapłać.

Polecamy naszą pracę redakcyjną Waszej modlitwie. My również każdego dnia o godz. 15, podczas koronki do Bożego Miłosierdzia, modlimy się za Was i raz w tygodniu ofiarujemy Mszę św. w Waszych intencjach.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Tes 5, 23).

ks. M. Piotrowski z Zespołem Redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: