Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników 5-2002 Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 5/2002
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2002 → WstępKochani Czytelnicy!

Narodzenie Jezusa Chrystusa w miejsce Starego wprowadziło Nowe Przymierze Boga z ludźmi. Co roku to Przymierze, przez Boga nigdy nie zerwane, odnawia się w przeżywaniu pamiątki przyjścia Bożego Syna na świat. Od nowa Bóg wyciąga ku nam rękę, chce, byśmy odrzucili uczynki ciemności, wybrali światło, by On mógł odnawiać w nas czyste serce, napełniać nas pokojem, stwarzać wszystko nowe: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5).

Ale czy przeżywamy te cudowne tajemnice tak, jak na to zasługują? Dlaczego jest w nas jeszcze tyle zatroskania, nieufności, czarnowidztwa? Jeśli Bóg jest z nami, to „któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). Wstępując w Nowy Rok 2003, zawierzając go Bogu i według prośby Ojca Świętego biorąc w rękę różaniec, zaczynamy go aktem wdzięczności za to, czego pozwolił w ostatnim roku dokonać. A jest za co dziękować!

Wydaliśmy nasze numery Miłujcie się! w zwiększonym nakładzie. Został ukończony oraz wydrukowany czwarty z kolei numer Liubitie Drug Druga (220 tysięcy egz.), który jest obecnie rozprowadzany w krajach byłego ZSRR. Ponadto opracowaliśmy i rozprowadzamy drugi numer specjalny Miłujcie się! pt. Radość czystej miłości (200 tysięcy egz.). Gotowy pierwszy numer angielskojęzyczny Love One Another został przesłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie staraniem prowincji Towarzystwa Chrystusowego będzie wydrukowany i rozpowszechniany.

Gdyby nie odczuwana na każdym kroku pomoc Ducha Świętego i ogromna ofiarność naszych czytelników, opłacających otrzymywane egzemplarze z hojną nadwyżką, umożliwiającą wysyłkę numerów darmowych do tych, którzy nie mają z czego płacić – to tego wszystkiego nie udałoby się wykonać. I o tyle byłoby uszczuplone pole ewangelizacji, a przez to chwała Boża.

Na dzisiejszą ofensywę zła trzeba odpowiadać spokojnym, wytrwałym dynamizmem naszej wiary, nadziei i miłości. Taką Bożą gorliwość wykazują rzesze naszych kolporterów w terenie, współpracownicy, współautorzy nadsyłający swe świadectwa, ewangelizatorzy promujący Miłujcie się!, zdobywający nowych prenumeratorów (gdyby każdy czytelnik mógł w ciągu 2003 roku pozyskać jednego nowego czytelnika – jakby mógł wzrosnąć zasięg oddziaływania!). Za szerzenie Jego dzieła zbawczego Bóg sam obmyśli nagrodę, bo „radosnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9, 7).

Wszystkich, którzy wspierają Miłujcie się! swoją modlitwą, cierpieniem, pracą, czasem i energią, niech Bóg błogosławi i pozwoli ujrzeć oczyma wiary rąbek „nowego nieba i nowej ziemi” (por. Ap 21, 1), za czym wszyscy tęsknimy. Wstępując z tą tęsknotą, ale i ufnością w Nowy Rok 2003, chcemy pozostać z Wami zjednoczeni w modlitwie. Chcielibyśmy podczas redakcyjnej pielgrzymki na Jasną Górę w tym roku oddać w ręce Maryi, Naczelnej Redaktorki Miłujcie się!, wszystkich czytelników, a więc Was, Wasze Rodziny i Wasze sprawy. Przypominamy też, że za Was wszystkich odmawiamy codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15, a w każdy piątek odprawiana jest za Was, Drodzy, Msza św.     

Radość z narodzin Pana niech w Was trwa!

ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: