Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 1/2003
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2003 → WstępKochani Czytelnicy!

       „Nigdy nie zapominajmy o tym, drodzy bracia i siostry – mówił do nas Ojciec Święty 7 czerwca 1991 r. w Płocku – że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało, toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka. Dlatego serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu »uczciwość«: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Niech w nowych warunkach słowo to nabiera nowego, dojrzałego znaczenia. Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już na tej ziemi”.

        Niech te słowa Ojca Świętego, skierowane do Polaków przed dwunastoma laty, zmobilizują nas wszystkich do wzmożonej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się codziennie na różańcu o przywrócenie ładu moralnego w życiu wszystkich Polaków, o uczciwość i międzyludzką solidarność, aby nasi politycy, dziennikarze, ludzie kultury i nauki liczyli się z prawem Bożym. Moce zła, demoralizując przez środki masowego przekazu, wsączają w ludzkie serca śmiercionośny jad egoizmu, niszczą wolność i radość życia w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych, wprowadzają ich na drogę, która ostatecznie prowadzi do piekła. Największym zagrożeniem dla Polski i Polaków jest demoralizacja, takie życie, jakby Boga nie było. Temu wielkiemu niebezpieczeństwu można się przeciwstawić tylko przez modlitwę, post oraz ewangelizację. Ewangelizować znaczy najpierw samemu poznawać radosną nowinę o zbawieniu Jezusa Chrystusa, a później – dzielić się nią z innymi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w dzieło ewangelizacji przez modlitwę, a również przez czytanie, słuchanie oraz wspieranie czasopism i rozgłośni katolickich, Radia Maryja i Telewizji Trwam. W dziele ewangelizacji Miłujcie się! odgrywa bardzo ważną rolę. Zwracamy się z gorącą prośbą o propagowanie naszego pisma. Aby ułatwić Wam to zadanie, będziemy co jakiś czas dodatkowo przesyłać na Wasz adres po kilka egzemplarzy, które możecie promocyjnie rozprowadzać w Waszych środowiskach.

       Apelujemy również o spisywanie i przysyłanie do naszej redakcji świadectw o wyzwoleniu z różnych nałogów, o uzdrowieniach, o odnalezieniu skarbu wiary – a więc o tym wszystkim, co mogłoby pomóc w umocnieniu wiary innych Czytelników. Pamiętamy o Was w naszej codziennej, wspólnie odmawianej o godz. 15 koronce do Bożego Miłosierdzia i w porannej modlitwie różańcowej. Polecamy się również Waszej pamięci. Szczęść Boże!

       ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: