Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Oboje trwamy w czystości Christianity - Articles - Młodzież
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Oboje trwamy w czystości
   

Świadectwo,
Miłujcie się! 2/2003 → MłodzieżOboje trwamy w czystości

Od ponad pięciu miesięcy jesteśmy razem. Nasz związek wyrósł z przyjaźni, która trwa od roku.

Już od początku naszego „bycia ze sobą” mieliśmy problemy z czystością. Zdarzało się to głów?nie na wyjazdach wakacyjnych. Obo?je czuliśmy się wówczas źle, a w naszych sercach bra?ko?wa?ło pokoju. Kilkakrotnie postanawialiśmy poprawę, ale mimo tego i tak po pewnym czasie po?su?wa?li?śmy się znów za daleko we wzajemnych kontaktach.

Dlatego też w październiku postanowiliśmy przyrzec Panu Bogu i sobie nawzajem czystość serc. 8 listopada przy?stą?pi?li?śmy do sakramentu pokuty i pojednania, a na Mszy świętej, po przyjęciu Pana Jezusa do serc, wspólnie się po?mo?dli?li?śmy. W tym celu skorzystaliśmy z modlitwy wy?dru?ko?wa?nej w „Miłujcie się!”. Przy odmawianiu tej modlitwy mocno trzymaliśmy się za ręce. Po?sta?no?wi?li?śmy także przy okazji niektórych naszych spotkań wspólnie się modlić, głównie w intencji naszej czy?sto?ści. Wierzymy, że Pan Jezus wysłucha nas i nauczy prawdziwie kochać. Wiemy również, że przez przyrzeczenie czystości staliśmy się dla siebie bardziej wartościowi. Przez codzienne po?wie?rza?nie się Bogu w mo?dli?twie, a także przez częste uczestnictwo w Eucharystii chcemy trwać w poszanowaniu godności własnej i drugiej osoby.

Prosimy o modlitwę za nas, a my ze swej strony obiecujemy, że przed Panem będziemy pamiętać o wszystkich tych, którzy mają problemy z czystą miłością.

Asia i Adam ?

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDF


Artykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: