Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2003
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2003 → WstępKochani Czytelnicy!

       Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus dał nam szansę ostatecznego zwycięstwa nad tym wszystkim, co niszczy nasze szczęście i życie, a więc nad grzechem, śmiercią, szatanem i piekłem. Wszyscy możemy z tej szansy skorzystać. Wybór drogi życia zależy tylko od nas samych.

 Możemy wybierać, jak mówił Jan Paweł II, „pomiędzy wolnością, do której Chrystus nas wyzwolił i stale wyzwala, a odejściem od Chrystusa w imię tak często bardzo głośno propagowanej wolności. Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga. Druga droga to wolność od Chrystusa. Bo często się tutaj stosuje takie słowa pozorne, mówi się: „klerykalizm”, „antyklerykalizm”, a na dnie chodzi o to jedno: wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, czy też wolność od Chrystusa? To są te dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa. Europa ma szczególne związki z Chrystusem, tu się zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się i stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, programy odchodzenia od Chrystusa. I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. Wolność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność przez prawdę. Prawda was wyzwala. Albo też wolność od Chrystusa” (Olsztyn 6. 06.1991). Jaką drogą pójdzie Polska i Europa? Wszystko zależy od tego, czy będziemy budować nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe i międzynarodowe na Dekalogu i wartościach chrześcijańskich, które stanowią nienaruszalny ład ludzkiej moralności. Ten moralny ład uzależniony jest od naszej wiary w rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Chrystusa we wspólnocie Kościoła, a szczególnie w sakramentach pokuty i Eucharystii. Tej wiary mamy się uczyć od Maryi przez powierzenie się w Jej macierzyńską opiekę, przez codzienną modlitwę różańcową, częstą spowiedź, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu. Tylko wtedy będziemy świadkami wypełnienia się proroctwa kardynała Augusta Hlonda, które wypowiedział przed swoją śmiercią: „Nie traćcie nadziei. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi... Walczcie z ufnością... Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana pomoże wam zwyciężyć” (22.10.1948). Pozwólmy, by Matka Boża prowadziła nas drogami wiary do Jej zmartwychwstałego Syna, który będzie nas podnosił z każdego upadku, uwalniał serca od zniechęcenia, urazów, niechęci, nienawiści, braku przebaczenia i uczył zło dobrem zwyciężać. Tylko wtedy radość zmartwychwstania stanie się naszym udziałem. O to się modlimy i tego z całego serca życzymy wszystkim naszym Czytelnikom i Kolporterom na zbliżające się Święta Wielkanocne 2003 r. Niech wszechmogący Bóg wynagrodzi Wam Waszą ofiarność. To w dużej mierze dzięki Wam jesteśmy w stanie wydawać rosyjskie wydanie „Miłujcie się!” i darmowo rozprowadzać je w krajach byłego ZSRR. W najbliższych miesiącach planujemy wydanie w nakładzie 200 000 egzemplarzy kolejnego numeru „Liubitie Drug Druga” – „wizytówki Kościoła katolickiego na Wschodzie”. Pismo to czytają wierzący i niewierzący, muzułmanie i wyznawcy innych religii. Wielu z nich przez to pismo nawróciło się, odnajdując swą drogę do Chrystusa. Liczymy bardzo na Wasze modlitewne i materialne wsparcie w tym niezwykle ważnym dziele ewangelizacji na Wschodzie. Prosimy Was również o zdobywanie nowych prenumeratorów w Polsce.

       Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie o godz. 15 podczas koronki do Bożego Miłosierdzia i różańca, a także raz w tygodniu podczas Mszy św. ofiarowanej w Waszej intencji. Czekamy na listy i świadectwa. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście się dzielili z innymi skarbem wiary i doświadczeniem życia. Niech zmartwychwstały Pan obdarzy Was miłością i pokojem.

       ks. M. Piotrowski z Zespołem Redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: