Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 5/2003
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2003 → WstępKochani Czytelnicy i Kolporterzy!

Boże Narodzenie 2003 r. jest dla nas wszystkich wezwaniem do ożywienia wiary i pogłębienia więzów miłości z osobą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bóg stał się prawdziwym człowiekiem,
aby nas wszystkich zbawić, by przeprowadzić nas z ciemności grzechu i śmierci do światła prawdy, życia, miłości i pokoju. Jeżeli przez wiarę przyjmujemy Jezusa do swego serca i nawiązujemy z Nim dialog miłości podczas modlitwy i w sakramentach pokuty oraz Eucharystii, wtedy życie Boże rozpala się w naszych sercach światłem cudu betlejemskiej nocy. Tylko ci, którzy noszą je w sobie, doświadczają radości świąt Bożego Narodzenia.

Ogarniamy każdą i każdego z Was naszą modlitwą, życząc, aby Chrystusowe światło betlejemskiej nocy rozpraszało ciemności Waszego codziennego życia, abyście z ufnością i prostotą dzieci przyjmowali wszystkie łaski, które Dzieciątko Jezus pragnie Wam ofiarować.

Dziękujemy Wam za Waszą wielką ofiarność, która przyczynia się do tego, że możemy ewangelizować Polskę oraz kraje byłego ZSRR, wydając Miłujcie się! nie tylko w ojczystym języku, ale również w wersji rosyjskiej. Przesyłane do redakcji listy czytelników ze świadectwami licznych nawróceń po lekturze naszego pisma świadczą o palącej potrzebie rozwijania tego dzieła ewangelizacji. Polskie społeczeństwo potrzebuje odnowy moralnej. Nie powinniśmy nigdy zapominać bolesnej lekcji historii, że w XVIII w. upadek moralny pociągnął za sobą rozbiory i utratę niepodległości naszej Ojczyzny. Dlatego wszelki wysiłek, trud i zmaganie się w obronie zachowania ładu moralnego oraz chrześcijańskiej tożsamości jest walką z siłami zła o zachowanie wolności osobistej i niepodległości naszej Ojczyzny. Utrata ładu moralnego w każdej i każdym z nas doprowadzi do gorszej formy totalitaryzmu aniżeli w czasach komunizmu. 

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o propagowanie naszego pisma w swoim środowisku i o zdobywanie dla nas nowych czytelników i kolporterów. Czekamy na Wasze listy i propozycje stałej współpracy w tej niezwykle ważnej akcji ewangelizacyjnej, przeciwstawiającej się fali demoralizacji.

Od wielu lat czytelnicy wydania polskiego w USA i Kanadzie przesyłali nam przetłumaczone artykuły z prośbą o wydawanie Miłujcie się! po angielsku. I wreszcie możemy podzielić się z Wami radosną wiadomością, że dzięki wsparciu amerykańskiej prowincji Towarzystwa Chrystusowego wydaliśmy pierwszy numer naszego czasopisma w języku angielskim.

25.10.2003 r. na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu ponownie zawierzyliśmy Matce Najświętszej redakcję, wszystkich czytelników i kolporterów oraz całe dzieło ewangelizacji Miłujcie się! w Polsce, w krajach byłego ZSSR, a także na terenach, gdzie nasze czasopismo czytane jest po angielsku.

Każdego dnia o godz. 7.15 całą redakcją odmawiamy cząstkę różańca, a o godz. 15. koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ponadto raz w tygodniu w Waszych intencjach odprawiana jest Msza św.

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o modlitwę, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, poprzez czasopismo Miłujcie się!, docierało do jak największej liczby ludzkich serc. Niech radość płynąca z tajemnicy Bożego Narodzenia stanie się Waszym udziałem!

Zjednoczeni w modlitwie

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: