Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 1/2004
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2004 → WstępDzielimy się z Wami wielką radością z powodu wydania kolejnego numeru Miłujcie się! w języku rosyjskim w nakładzie 200 000 egzemplarzy. Liubitie Drug Druga pomaga czytelnikom odkrywać skarb wiary w Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła katolickiego i przyczyniło się do nawrócenia wielu niewierzących, a nawet muzułmanów. Rozprowadzane jest za darmo we wszystkich krajach postsowieckiego imperium i jest uważane za wizytówkę Kościoła katolickiego na Wschodzie. Pismo to dociera do ludzi, którzy zostali poddani procesowi bezwzględnej ateizacji, posuniętej do największych zbrodni ludobójstwa. Poprzez modlitwę i ofiary przesłane na fundusz wydawniczy naszego pisma każda i każdy z Was ma swoją cząstkę oraz swój udział w tym wielkim dziele ewangelizacji krajów byłego ZSRR. Za modlitwę i wszelkie ofiary przesłane na ten cel serdeczne Bóg zapłać!

Liubitie Drug Druga pragnie wypełniać misję ewangelizacji krajów byłego ZSRR w duchu orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Główna treść tego orędzia dotyczy naszej wiary. Jej utrata jest największą ludzką tragedią, większym zagrożeniem od wojny nuklearnej i innych katastrof. Historia uczy nas, że odrzucenie systemu wartości, które przekazał nam Chrystus, prowadziło zawsze do powstawania zbrodniczych systemów totalitarnych, upadku kultury, do moralnej degeneracji, ludobójstw, do stworzenia prawdziwego piekła na ziemi. Odrzucenie Boga i Jego praw wyraża się w mentalności życia takiego, jakby Bóg nie istniał, w demoralizacji i ateizmie w wydaniu propagowanym przez New Age, satanizm, okultyzm, faszyzm i komunizm. Znakiem obecnego kryzysu w Europie jest brak szacunku do życia, zabijanie nienarodzonych, eutanazja, rozwiązłość seksualna, antykoncepcja, narkomania, plaga rozwodów oraz wszelkie próby narzucania wszystkim cywilizacji śmierci. Odrzucenie chrześcijańskiego systemu wartości prowadzi zawsze do totalitaryzmu władzy. Dlatego tak bardzo niebezpieczni są politycy, którzy popierają moralny permisywizm, pornografię, aborcję, eutanazję oraz związki homoseksualne. Ojciec Święty ostrzega przed groźbą „sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny zdolność poznania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadającej jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (encyklika Veritatis splendor, 101).

W obecnej sytuacji sprawą najwyższej wagi jest ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu: radio, telewizję i prasę katolicką. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem i prośbą o propagowanie Miłujcie się! w swoim środowisku, o zdobywanie nowych czytelników dla naszego dwumiesięcznika. Aby to pismo mogło dotrzeć do jak największej liczby osób, potrzebujemy Waszej pomocy. Możemy Wam wysłać dodatkowe egzemplarze, abyście je przekazali tym wszystkim, którzy w ogóle o Miłujcie się! nie słyszeli. Czekamy na Wasze listy. Przesyłajcie świadectwa, dzielcie się z innymi czytelnikami skarbem swojej wiary, doświadczeniem jej odzyskania i jej wzrostu. Redaktorka Naczelna Miłujcie się!, Niepokalana Maryja, bardzo Was do tego zachęca i o to Was prosi.

Każdego dnia w naszej redakcji przed rozpoczęciem pracy, o godz. 7 rano, odmawiamy w Waszych intencjach cząstkę różańca, a o godz. 15 – koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ponadto raz w tygodniu za wszystkich kolporterów i czytelników odprawiam Mszę św. Polecamy się Waszej pamięci w modlitwie.

Z Chrystusowym błogosławieństwem

    ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: