Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Fascynująca przygoda Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Fascynująca przygoda
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2004 → Ruch Czystych SercKochani! Ruch Czystych Serc to najważniejsza i najbardziej fascynująca przygoda życia, do podjęcia której zaprasza nas sam Pan Jezus.

 

Kochani! Ruch Czystych Serc to najważniejsza i najbardziej fascynująca przygoda życia, do podjęcia której zaprasza nas sam Pan Jezus.

 Jaki jest najważniejszy cel naszego życia? Odpowiedź znajduje się w Piśmie św.: W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa… (Ef 1, 4-5). Najważniejsze w naszym życiu jest dojrzewanie do miłości, abyśmy coraz ściślej jednoczyli się z Chrystusem i uczyli się kochać tak, jak On nas kocha. Kto kocha czystą, bezinteresowną miłością jest święty i dlatego do świętości Pan Bóg powołuje wszystkich ludzi. Jezus bardzo pragnie, abyś również i ty został(a) świętym(ą) i abyś nauczył(a) się kochać czystym sercem. Powiedz więc teraz Jezusowi: Wiem Panie, że Ty bardzo pragniesz, abym został(a) świętym(ą) i chociaż zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem słaby(a) i grzeszny(a), to całym sercem chciał(a)bym uczyć się od Ciebie kochać tak, jak Ty mnie kochasz i zostać świętym(ą). Dlatego oddaję Ci na leczenie moje serce zniewolone i poranione grzechami. Oczyszczaj je z wszelkiej niedoskonałości i egoizmu, abym mógł(a) coraz pełniej kochać i doświadczać radości czystej miłości.

Mów Jezusowi codziennie, że bardzo pragniesz zostać świętym(ą). Szatan robi wszystko, abyś o tym nie pamiętał(a) i tego nie pragnął(a).

Wstępując do RCS, decydujesz się na najwspanialszą przygodę pójścia przez życie razem z Jezusem, przygodę dojrzewania do miłości, czyli stawania się świętym(ą). Droga, na którą zaprasza nas Jezus, jest trudna i wymagająca, ale jedyna, która prowadzi do pełni szczęścia. Alternatywą jest droga, zaproponowana przez szatana, która na początku jest bardzo łatwa i przyjemna, bo nie stawia żadnych wymagań i zobowiązań. Prowadzi jednak do strasznych zniewoleń i cierpień, a w ostateczności do zguby wiecznej.

Jeżeli ktoś lęka się podjęcia decyzji, aby iść przez życie razem z Chrystusem, to o czym to może świadczyć? Czy uzasadniony jest strach przed pójściem jedyną drogą prowadzącą do pełni szczęścia, do miłości? Czyż ta obawa nie jest jedną z najbardziej podstępnych pokus szatana? To on ci wmawia, że nie dasz sobie rady, że to nie dla ciebie, bo masz za słabą wolę i możesz nie wytrwać w postanowieniach. Do RCS Jezus zaprasza wszystkich - dla Niego nie ma ludzi zbyt słabych, grzesznych czy zniewolonych. On podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Trzeba tylko do Jezusa przylgnąć z wielką ufnością, a On przy zgodzie i współpracy człowieka, sam będzie kształtował silny charakter, wzmacniał wolę i uzdalniał do podejmowania trudu życia wiarą na co dzień.

RCS jest szkołą, w której Jezus kształtuje wspaniałe, silne i kryształowe charaktery. Nie trzeba się nigdy zniechęcać, wycofywać i rezygnować, dlatego, że były zaniedbania lub grzechy. Z każdego upadku trzeba natychmiast powstawać i iść dalej z Chrystusem do najważniejszego celu naszego życia. Po to Pan Jezus dał nam sakrament pokuty, aby nas podnosić i abyśmy nie ustawali w drodze. Najważniejsze jest, żeby nigdy nie rezygnować z raz obranej drogi, którą prowadzi nas Jezus.

Wstępując do RCS zobowiązujesz się być zawsze w stanie łaski uświęcającej. Gdyby zdarzył ci się grzech ciężki, to bez zwlekania idź do spowiedzi. Pamiętaj, że nie jest grzechem ciężkim, gdy czasami nie spełnisz jakiegoś zobowiązania z modlitwy zawierzenia, np. nie odmówisz różańca lub zaniedbasz lekturę Pisma św. Wystarczy wtedy przeprosić Jezusa podczas osobistej modlitwy. Jeśli przychodzi pokusa lenistwa i czujesz niechęć do modlitwy, nauki, pracy lub pomocy innym, wtedy chciałbym ci poradzić, abyś znokautował swoją słabość i pokusy szatana. W jaki sposób? Gdy ci się czegoś bardzo nie chce zrobić, to po prostu zmuś się, aby ten obowiązek wykonać maksymalnie dobrze i jeszcze w dłuższym czasie niż normalnie. Będziesz wtedy np. dłużej się uczył lub modlił. Na początku będzie to bolesne i egoizm będzie się buntował, nie zrażaj się tym jednak - jeżeli wytrwasz, nagrodą będzie wielka radość i pokój serca. Na drodze do miłości, nie mogą tobą kierować zmienne nastroje i uczucia. Musisz stawiać sobie wysokie wymagania. Ustal program codziennych zajęć, w którym będzie czas przeznaczony na modlitwę, pracę, naukę i odpoczynek. Pamiętaj o codziennej porannej gimnastyce oraz uprawianiu jakiegoś rodzaju sportu lub ruchu na świeżym powietrzu. Nie zapominaj o poście w środy i piątki. Nie marnuj cennego czasu na oglądanie telewizji. Trzeba zawsze pamiętać o najważniejszym celu życia i z całych sił razem z Jezusem do niego dążyć, nie zniechęcając się niepowodzeniami, trudnościami, upadkami. W codziennym dążeniu do wyznaczonego celu, konieczne są samozaparcie i samodyscyplina, jak również wielka cierpliwość i wytrwałość. Tylko wtedy Jezus będzie mógł leczyć twoje poranione serce i kształtować piękny charakter. Droga, którą prowadzi nas Bóg nie jest łatwa, ale fascynująca, gdy się nią idzie na co dzień. Tylko ona prowadzi do szczęścia prawdziwego, a jest nim radość czystej miłości. Podczas wędrówki trzymajmy mocno za rękę Jezusa, bo inaczej sami się pogubimy.

 

Aby stać się członkiem RCS, najpierw idź na spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty i wyznaj Mu wszystkie swoje grzechy i zaniedbania. Po przyjęciu Komunii św. odmów następującą modlitwę zawierzenia:

Panie Jezu,

dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oczyść moje serce z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać daru czystej miłości i cieszyć się nim. Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z moją płciowością i przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie modlić się, czytać Pismo św., regularnie przystępować do sakramentu pokuty, często przyjmować Komunię św. oraz żyć według 10 zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania mojego popędu seksualnego i uczuć. Proszę Cię o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a więc papierosów, alkoholu i narkotyków. Ucz mnie tak żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa, abym zawsze tylko Jemu ufał(a) i wierzył(a) i pomóż mi podnosić się z każdego upadku. Amen!

Prosimy Cię bardzo, abyś napisał(a) do Redakcji i poinformował(a) nas o tym wielkim wydarzeniu. Podaj nam swój adres, abyśmy mogli przesłać Ci specjalne błogosławieństwo i wpisać do Księgi Czystych Serc.

Dziękujemy za wszystkie przesłane świadectwa. Pan Jezus bardzo   Was prosi, abyście na łamach Miłujcie się! dzielili się z innymi swoimi świadectwami, które najbardziej przemawiają do Waszych poszukujących rówieśników. Codziennie otaczamy Was naszą modlitwą. Prosimy, abyście również o nas pamiętali w modlitwie. Niech miłość zmartwychwstałego Chrystusa będzie Waszą największą radością.

Ks. M. Piotrowski

z Zespołem Redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: