Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2004
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2004 → WstępKochani Czytelnicy i Kolporterzy!

Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa stanowią centrum historii świata. Wtedy rozegrał się kosmiczny dramat definitywnej walki i ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. Dlatego Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla każdej i każdego z nas.

Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się „trzeciego dnia” po ukrzyżowaniu, w jerozolimskim grobie, gdzie zostało złożone Jego Ciało. Nikt nie był naocznym świadkiem Zmartwychwstania, ponieważ wydarzyło się ono w rzeczywistości niedostępnej dla naszych zmysłów. Nie był to powrót do życia ziemskiego, lecz pozaziemskiego, w którym nie ma już czasu. Ciało Chrystusa dzięki mocy Ducha Świętego zostało obdarzone nowym Bożym życiem i wprowadzone do społeczności Trójcy Świętej. Zmartwychwstały Chrystus jest źródłem nowego życia i nieskończonego miłosierdzia dla wszystkich ludzi. Powiedział św. Faustynie: „namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić” (Dz. 1182) … „Palą mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o moim miłosierdziu” (Dz. 1190).

Przeżywając Święta Wielkanocne 2004 r., pamiętajmy, że w naszej trudnej, polskiej rzeczywistości nieustannie jest obecny Jezus Chrystus zwyciężający wszelkie zło i śmierć mocą swojej miłości. Zwycięstwo i radość Zmartwychwstania stanie się udziałem każdej i każdego z nas wtedy, gdy z wielką ufnością zanurzymy się w oceanie Bożego miłosierdzia, przystępując do szczerej spowiedzi i przyjmując Chrystusa w Eucharystii. Pozwólmy Zmartwychwstałemu Panu przezwyciężać w każdym z nas zalążki duchowej śmierci, spowodowane przez grzechy i zaniedbania. Pozwólmy Chrystusowi, aby Jego miłosierdzie docierało przez nas do innych ludzi. Ma się to dokonywać przez pomoc potrzebującym, przebaczenie wszystkiego wszystkim, niechowanie w sercu uraz, a także przez wytrwałą codzienną modlitwę. Odmawiajcie codzienny różaniec w waszych rodzinach. Jeżeli jest to możliwe, włączajcie się we wspólnotę modlitwy różańcowej na falach Radia Maryja. Stanowimy przecież jedną wielką rodzinę Chrystusowego Kościoła.

Zmartwychwstały Chrystus pragnie każdej i każdemu z nas dać pełny udział w radości Zmartwychwstania poprzez sakramenty pokuty i Eucharystii. Życzymy, aby dar miłości zmartwychwstałego Chrystusa został przyjęty z prostotą i radością dzieci świadomych otrzymania największego skarbu. Zapewniamy Was o naszej codziennej modlitwie podczas różańca o godz. 7 rano oraz koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15. Ponadto raz w tygodniu jest odprawiana Msza św. w Waszych intencjach. Bardzo liczymy na Waszą modlitwę i zaangażowanie w dziele ewangelizacji poprzez Miłujcie się!. Zachęcamy do zdobywania nowych czytelników naszego pisma i prosimy o przysyłanie świadectw. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście dzielili się z innymi czytelnikami skarbem wiary na łamach Miłujcie się!.

Z Chrystusowym błogosławieństwem

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

 z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: