Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 3/2004
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2004 → WstępŚwięta Faustyna pisze w swoim Dzienniczku, że gdy pewnego dnia modliła się za Polskę, usłyszała słowa Pana Jezusa: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (1732). Wydaje się, że tą iskrą jest zarówno osoba papieża Jana Pawła II, jak i kult Bożego Miłosierdzia, który z naszej Ojczyzny promieniuje na cały świat.

 Również każdy katolik w Polsce jest powołany do udziału w tej niesamowitej misji stawania się Bożą iskrą przygotowującą świat na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu dziejów. Mamy się takimi stawać przez głęboką wiarę, modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. Jako Polacy jesteśmy zobowiązani do coraz pełniejszego poznawania kultu Bożego Miłosierdzia i praktykowania go w codziennym życiu. Naszym największym bogactwem narodowym są ludzie głębokiej wiary i modlitwy, liczne powołania kapłańskie i zakonne, a przede wszystkim jest nim sam Jezus Chrystus, przebaczający wszystkie grzechy w sakramencie pokuty i dzielący się z nami swoim zmartwychwstałym życiem w tajemnicy Eucharystii. Pan Jezus dał nam obietnicę, że jeżeli będziemy posłuszni Jego woli, to wtedy wywyższy Polskę „w potędze i świętości”. Wspaniała przyszłość naszej Ojczyzny uzależniona jest od naszego posłuszeństwa Chrystusowi, które wyraża się w życiu zgodnym z dekalogiem, Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Tylko w zjednoczeniu z Bogiem przeciwstawimy się cywilizacji śmierci, która nazywając zło dobrem, dąży do legalizacji wszelkich wynaturzeń i zboczeń: eutanazji, aborcji, „małżeństw” homoseksualnych, antykoncepcji, pornografii, itp. Dochowując wierności Chrystusowi, akceptując wszystkie normy moralne, szczególnie w dziedzinie życia seksualnego, naród polski nie będzie degenerował się i wymierał. Tylko wtedy wypełni w Europie misję ewangelizacyjną powierzoną mu przez Chrystusa. Przez modlitwę, życie zgodne z nauką Chrystusa, Polacy mają stawać się iskrami Bożego miłosierdzia, rozświetlającymi mroki cywilizacji śmierci i zapalającymi w ludzkich sercach światło wiary w Zmartwychwstałego. Europa albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. W tej misji ewangelizacyjnej, do której wzywa nas Chrystus, ważną rolę odgrywa czasopismo Miłujcie się! w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 1 kwietnia tego roku, w największej katolickiej telewizji na świecie – EWTN w Birmingham, w Alabamie (USA), odbyła się 50-minutowa audycja poświęcona naszemu czasopismu, którą oglądało 85 milionów ludzi na całym świecie. Potrzeba jeszcze czasu, aby Miłujcie się! przyjęło się w krajach anglojęzycznych. Zwracamy się do wszystkich Czytelników z serdeczną prośbą o wspieranie modlitwą i ofiarą tego wielkiego dzieła ewangelizacji, aby radosna prawda o zbawieniu i Bożym miłosierdziu mogła docierać do jak największej liczby osób na całym świecie, a szczególnie w krajach byłego ZSRR. Matka Boża, która jest Redaktorką Naczelną Miłujcie się!, zaprasza każdego z Was do współpracy w propagowaniu pisma i w zdobywaniu nowych czytelników. Dziękujemy za modlitwę w intencji naszej Redakcji i za wieloraką pomoc. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do 8-tysięcznej rzeszy naszych Kolporterów, którzy z wielką ofiarnością i całkowicie bezinteresownie roznoszą pod wskazane adresy Miłujcie się!. Dzięki ich zaangażowaniu oszczędzamy na wysyłce pocztowej, przez co możemy drukować i za darmo rozprowadzać 200 tysięcy egzemplarzy Liubitie Drug Druga w krajach byłego ZSRR.

Kochani Czytelnicy, Matka Boża prosi Was, abyście na łamach naszego czasopisma dzielili się z innymi świadectwami swoich życiowych przeżyć, upadków, nawróceń, odnalezienia wiary i doświadczeń innych Bożych interwencji. Modlimy się w Waszych intencjach podczas codziennej modlitwy redakcyjnej na różańcu, o godz. 7 rano, i koronką do Bożego Miłosierdzia, o godz. 15, oraz raz w tygodniu podczas ofiary Mszy św. Niech ufna wiara w nieskończone Boże miłosierdzie będzie źródłem Waszej radości, której nic nie zdoła zniszczyć.

 

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: