Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie duchowym centrum Ruchu Czystych Serc! Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie duchowym centrum Ruchu Czystych Serc!
   

Autor: redakcja,
Miłujcie się! 4/2004 → Ruch Czystych SercTegoroczne rekolekcje RCS (23 30. 07) odbyły się w przepięknym sanktuarium Matki Bożej w Pasierbcu koło Limanowej. Był to niesamowity czas, w którym doświadczaliśmy namacalnego wprost działania uzdrawiającej i oczyszczającej nasze serca miłości Jezusa. Było nas wszystkich 150 osób. Msza św. kończąca rekolekcje trwała 5 godzin, gdyż podczas dziękczynienia uczestnicy spontanicznie dzielili się świadectwami doznanych łask.

31 lipca pojechaliśmy do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, aby wspólnie świętować jej 105. urodziny. W sobotę odbyła się wzruszająca droga krzyżowa wzdłuż kilkukilometrowego szlaku męczeństwa bł. Karoliny. Później była kilkugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą św.

Kulminacyjnym momentem obchodów 105. rocznicy urodzin bł. Karoliny była niedzielna Msza św. celebrowana przez ks. bp. Wiktora Skworca, który w homilii między innymi powiedział: „Jezus Chrystus ogłosił błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, ludzi czystego serca (…). Czystość serc ludzkich polega na wolności od grzechu (...). Jednak ta wolność nie jest możliwa bez Chrystusa.... Na straży czystości ludzkiego serca i sumienia staje pierwsze i najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wykroczenia przeciwko temu przykazaniu zniewalają i czynią nieczystymi serca i sumienia. Polegają one przede wszystkim na przedmiotowym, egoistycznym traktowaniu bliźniego, jakby był rzeczą do użycia, czy nawet do wyżycia się (...).

Jako ludzie młodzi związani z Ruchem Czystych Serc stajemy dziś w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie w postawie celnika, aby w pełni się otworzyć na przyjęcie daru czystego serca. Ten niesamowity dar Boga jest wezwaniem do nieustannego oczyszczania naszych serc mocą Bożego Miłosierdzia. Jest również zaproszeniem, aby trwać w czystości serca, której czytelnym znakiem jest zachowanie dziewictwa do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. W ten sposób w okresie przedmałżeńskim powinna manifestować się miłość, a Jan Paweł II każe nam budować cywilizację miłości i życia, którą mogą wznosić jedynie ludzie czystego serca. Czystość serca zdobywa się w codziennym trudzie i walce. Święty Paweł zachęca nas, byśmy zadali śmierć wszystkiemu, co jest przyziemne w naszych członkach: »rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem« (Kol 3, 5). Apostoł wylicza pięć typowych dla świata pogańskiego wykroczeń moralnych i wzywa chrześcijan, aby zadali śmierć grzechowi, a więc temu, co przyziemne i pogańskie. To wezwanie św. Pawła jest aktualne także po XX wiekach głoszenia Ewangelii, kiedy zauważamy nawrót pogaństwa z typowymi dla niego wykroczeniami moralnymi. Święty Paweł pisze również o zakazie kłamania: »nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami« (Kol 3, 9). Kłamstwem szczególnie obrzydliwym jest nazywanie miłością tego, co miłością nie jest. Kiedy ludzki egoizm ubiera się w szaty miłości, to kłamstwo osiąga swoje apogeum. Do natury miłości należy troska o dobro bliźniego i gotowość do poniesienia ofiary i wyrzeczenia. To proste kryterium pozwala bezbłędnie ocenić autentyczną miłość od jej kiepskich imitacji. Niech bł. Karolina, która w życiu i podczas męczeńskiej śmierci, do końca walczyła o czystość serca, będzie wam Patronką w codziennym zmaganiu się o nieustanne dojrzewanie do życia darem czystej miłości. Niech was wspomaga w budowaniu cywilizacji miłości, a jest ona cywilizacją ludzi czystego serca. Błogosławieni, szczęśliwi, radośni i pełni entuzjazmu są ludzie czystego serca, bo już oglądają Boga. Niech z tego sanktuarium rozchodzą się na całą Polskę iskry idei Ruchu Czystych Serc i niech zapalają całą polską młodzież płomieniem czystej miłości”.

Po Komunii św., podczas dziękczynienia, zgromadzeni młodzi ludzie z całej Polski wspólnie odmówili Modlitwę zawierzenia RCS. Przed końcowym błogosławieństwem sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie zostało ogłoszone duchowym centrum RCS. Natomiast bp Wiktor Skworc objął duchowy patronat nad Ruchem Czystych Serc. Po Mszy św. odbyło się radosne świętowanie muzyką, śpiewem i tańcem, które poprowadzili Siewcy Lednicy.

Red.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: