Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2004
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2004 → WstępKochani Czytelnicy!

 

Ojciec Święty podczas IV pielgrzymki do Polski apelował do naszych sumień: Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako „zarzewie grzechu”. Nie daj się opanować „człowiekowi cielesnemu” (por. 1 Kor 3, 3). „Jeżeli będziecie żyli wedle ciała – pisze Apostoł – czeka was śmierć” (Rz 8, 13). Ciało samo nie ma innej perspektywy – tylko duch ją ma”. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 8, 13). A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem – podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja – czy raczej antycywilizacja? Kultura – czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko „zużywa” jego człowieczeństwo (…). Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości (Włocławek, 7.06.1991).

W encyklice Evangelium vitae Ojciec Święty wyraźnie stwierdza, że stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci” i „kulturą życia” (nr 28). Moce zła wszelkimi sposobami nieustannie sączą jad demoralizacji, bo to jest najskuteczniejszy sposób oddzielania ludzi od Boga i wprowadzanie ich na drogę prowadzącą do zguby wiecznej.

W obliczu tak wielkiego zagrożenia ludzie wierzący nie mogą stać bezczynnie. Jan Paweł II uświadamia nam, że sam Pan Jezus pokazał nam, iż modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por. Mt 4, 1-11) i pouczył swoich uczniów, że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali mury oszustwa i kłamstwa… (Evangelium vitae, 100).

 

Kochani Czytelnicy, zobowiążmy się do codziennej modlitwy różańcowej i koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji tych naszych braci i sióstr, którzy są na drogach odstępstwa od Boga i Jego przykazań. Propagujcie „Miłujcie się!” w swoich środowiskach, aby światło i prawda Ewangelii mogły docierać do ludzkich serc pogrążonych w ciemnościach niewiary i kłamstwie grzechu.

 

Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach. Cała Redakcja o godz. 7 rano odmawia cząstkę różańca, o godz. 15 koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast raz w tygodniu jest sprawowana Msza św. w intencji wszystkich naszych czytelników, kolporterów i dobrodziejów. Niech Duch Święty napełni Was darami radości i pokoju, abyście byli czytelnymi świadkami Zmartwychwstania Chrystusa.

 

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: