Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc dla małżonków Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżonków (5/2004)
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2004 → RodzinaTajemnica Bożego Narodzenia uświadamia nam, że w każdym dziecku, które, tak jak Pan Jezus, poczyna się w łonie matki, objawia się wszechmocna, ale równocześnie pokorna i bezbronna miłość Boga Stwórcy.

Każde nowo poczęte życie ludzkie jest światłem Boga rozpraszającym ciemności królestwa grzechu i śmierci. Dlatego szatan wszelkimi sposobami stara się uniemożliwić poczęcie nowych ludzi. I dlatego tak mocno atakuje sferę płciowości, nienarodzone dzieci oraz instytucję rodziny. Pragnie w ten sposób zemścić się za cud Wcielenia i Bożego Narodzenia, powstrzymać rozszerzanie się Królestwa Bożego i jak najwięcej ludzi doprowadzić do zguby wiecznej. Pan Jezus mówi, że szatan jest zabójcą od samego początku (J 8, 44). To właśnie on jest głównym inspiratorem deprawacji przez rozwiązłość seksualną i pornografię. To on nakłonił ludzi do straszliwej, usankcjonowanej prawem zbrodni na dzieciach nienarodzonych. Najbardziej bezbronne i niewinne ludzkie istoty są w makabryczny sposób uśmiercane w łonach matek. Około 70 milionów dzieci ginie w ten sposób każdego roku. Co więcej, to przerażające ludobójstwo jest reklamowane jako wielkie osiągnięcie i demokratyczne prawo do zabijania przed narodzeniem niechcianych dzieci. Czyż nie jest to najbardziej odrażający rodzaj hipokryzji? W swojej strategii niszczenia rodziny szatan nie tylko inspiruje mordowanie nienarodzonych, ale za wszelką cenę stara się nie dopuścić do poczęcia nowych istnień ludzkich.

Kochający Bóg ma bardzo konkretne plany wobec każdego małżeństwa. To On decyduje, ile rodzina ma mieć dzieci, a rolą rodziców jest rozeznawanie tych Bożych zamiarów, wyrażanie zgody i przyjmowanie z wdzięcznością każdego nowo poczętego dziecka jako największego daru od Boga. To Jezus Chrystus wie, czy rodzina ma mieć dwójkę, piątkę czy może jedno dziecko. Sprzeciwianie się Bożym planom, zamykanie się na poczęcie nowego życia jest wielkim grzechem współdziałania z siłami zła w dziele niszczenia Królestwa Bożego.

Pan Bóg jest jedynym źródłem i dawcą życia. Dla Niego każdy człowiek od momentu poczęcia ma nieskończoną godność i wartość i jest Jego ukochanym dzieckiem. O godności człowieka decyduje jego człowieczeństwo, a nie iloraz inteligencji, stopień rozwoju, wiek czy pozycja społeczna.

Trójjedyny Bóg jest miłością, która w nieustannym rodzeniu się Syna przekazuje życie, powołując do istnienia nowych ludzi. Jeżeli małżonkowie nie chcą odczytać Bożych planów i wszelkimi sposobami bronią się przed tym, aby nie było więcej dzieci, niż tego pragnie Bóg, wtedy blokują Jego stwórczą moc. Decyzją swojej woli uniemożliwiają Stwórcy powołanie do życia nowego człowieka. Jest to ogromna odpowiedzialność i bardzo ciężki grzech, gdyż taka ich decyzja wyraża sprzeciw wobec stwórczych planów Boga i łamie praprzykazanie, które otrzymaliśmy na początku stworzenia: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28). Łamanie tego przykazania jest odwróceniem się od Bożych planów z czysto egoistycznych powodów. Nie chcemy dzieci, bo po co się trudzić i poświęcać. Nie chcemy innych poza nami samymi. Nie chcemy więcej dzieci, aby nie pomniejszyć wygody naszego życia. Nie chcemy wziąć odpowiedzialności za innych, aby nie nosić ich ciężarów, ale chcemy, aby inni nosili nasze.

Ucieczka od trudu urodzenia i wychowania dzieci jest równocześnie rezygnacją z niepowtarzalnej szansy i zarazem najwspanialszej przygody dojrzewania do miłości. Największym skarbem naszego życia jest miłość. Zdobywa się ją i do niej się dojrzewa tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie Bogu i innym ludziom. Dla każdej matki i ojca najważniejszą karierą życiową jest odczytanie i wypełnienie Bożych planów w stosunku do ich małżeństwa, a są nimi – urodzenie i wychowanie dzieci, którymi ich Pan Bóg obdarował. Jest to stokroć ważniejsze aniżeli tytuły naukowe czy kariera zawodowa. Rodzina tylko wtedy wypełni swoją misję zleconą jej przez Boga, jeżeli małżonkowie będą pamiętać, że jedynym fundamentem jedności i źródłem ich miłości jest Jezus Chrystus. Miłość Jezusa powinni przyjmować w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii i nią się wzajemnie obdarowywać. Muszą spełnić tylko jeden warunek – a jest nim gorące pragnienie zdobywania czystego, kochającego serca. Można kochać tylko czystym sercem, a czyste serce jest darem, który Jezus daje każdemu człowiekowi, który go pragnie i który o niego prosi. Aby uchronić rodzinę przed rozpadem, aby uczynić ją wspólnotą, w której przez wzajemną miłość doświadcza się bliskości Boga, aby dzieci mogły wzrastać w niej i dojrzewać do świętości, rodzice powinni żyć w duchu Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca”. Dlatego Pan Jezus bardzo zachęca małżeństwa do przyłączenia się do wspólnoty Ruchu Czystych Serc Małżonków. Aby stać się członkiem RCSM, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi i Komunii św., odnowić przyrzeczenie sakramentu małżeństwa i odmówić następującą modlitwę:

„Oddaję Ci Panie siebie, swoją pamięć, rozum, duszę i ciało. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie. Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego, aby nasze współżycie kształtowała miłość mądra, wielkoduszna, oddana, nie szukająca swego, wiernie stojąca na straży Twoich praw i przykazań. Niech nam w tym pomaga codzienna modlitwa rodzinna – różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia, wspólne uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania.

Panie Jezu, bądź jedynym Panem naszego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania mojego popędu seksualnego i uczuć, aby moja miłość do męża (żony) dzieci nie była uzależniona od nastrojów i stanów uczuciowych, ale była stałą troską i nieustannym świadczeniem im dobra. Proszę Cię o czystą miłość małżeńską, bym potrafił(a) być bezinteresownym darem z siebie dla współmałżonka. Oczyszczaj naszą miłość z wszelkiego egoizmu, byśmy zawsze sobie przebaczali, nie chowali uraz i za siebie się modlili.

Aby zachować czystość serca, postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych, nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowym(ą) na przyjęcie każdego dziecka, którym nas Bóg obdarzy. Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie, do Jezusa, abym zawsze Jemu ufał(a) i wierzył(a).

Amen”.

Bardzo prosimy o poinformowanie redakcji o tym ważnym wydarzeniu i przesłanie nam swego adresu, a także daty urodzin i daty wstąpienia do wspólnoty RCSM, abyśmy mogli wpisać Was do Księgi Czystych Serc i przesłać specjalne błogosławieństwo. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście przysyłali do redakcji swoje świadectwa i w ten sposób dzieli się z innymi skarbem wiary i doświadczeniem małżeńskiego życia. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapewniamy o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. M. Piotrowski TChr 

z zespołem redakcyjnym

 

 

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: