Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Klinika Ruchu Czystych Serc Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Klinika Ruchu Czystych Serc
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2005 → Ruch Czystych Serc



Jest to jedyna kardiologiczna klinika na świecie, która specjalizuje się w uwalnianiu od grzechu. Leczenie w niej odbywa się za darmo. Stosowane jest tylko jedno lekarstwo, ale za to o 100% skuteczności. Jest nim miłość Jezusa Chrystusa. Zaproszeni są wszyscy, a jedynym warunkiem przyjęcia jest pragnienie wyleczenia, aby móc kochać czystym sercem. W tej klinice Pan Jezus przeprowadza kurację sakramentem pojednania, Eucharystią oraz modlitwą. Z wielką cierpliwością i zatroskaniem leczy poranione przez grzechy ludzkie serca. Dla Jezusa nie ma sytuacji beznadziejnych, z każdej choroby uzdrowi, każdą ranę uleczy, z każdego zniewolenia wyzwoli. Trzeba Mu tylko zaufać i cierpliwie poddać się kuracji, na którą potrzeba czasu. Wielu młodych ludzi pragnie skorzystać z tej jedynej i niepowtarzalnej szansy i decyduje się związać swoje życie z Jezusem i poddać kuracji Jego Miłości.

Oboje mieliśmy problemy z czystością i niestety kilka razy posunęliśmy się o krok za daleko.W końcu jednak po ponownym przeczytaniu „Miłujcie się!” i bardzo poważnej rozmowie, przystąpiliśmy do sakramentu pojednania, razem uczestniczyliśmy w Eucharystii, a po przyjęciu Komunii św. odmówiliśmy Modlitwę Zawierzenia RCS. Pragniemy uczyć się od Jezusa kochać czystym sercem i żyć zgodnie z zasadami RCS przez całe życie. Bardzo prosimy o modlitwę i duchowe wsparcie! G. i P.

Razem z moim chłopakiem przystąpiliśmy do Ruchu Czystych Serc. To wspaniałe wydarzenie miało miejsce w pierwszy piątek lutego 2004 r. Po spowiedzi i Komunii św. zostaliśmy sami w kościele i odmówiliśmy na głos akt oddania naszych serc Panu Jezusowi. Pragniemy zachować czystość przedmałżeńską, a także wypełniać wszystkie postanowienia RCS. Chcemy naszą miłość oddać Jezusowi, bo tylko On jest prawdziwą Miłością! Chcemy być czyści i szanować siebie nawzajem. Dziękujemy Bogu za RCS, dzięki któremu możemy uczyć się kochać czystym sercem. Dla nas jest to bardzo ważne. Kasia i Paweł.

Z listów, które przychodzą do Redakcji, wynika, że po wielu nieudanych próbach zerwania z nałogiem rodzi się wstyd, samopotępienie, zniechęcenie. Szatan wszelkimi sposobami stara się przekonywać, że niemożliwe jest wyzwolenie z nałogu pornografii, samogwałtu i innych uzależnień. Jest to jedna z najbardziej zwodniczych i niebezpiecznych pokus, którą trzeba zdecydowanie odrzucić. Nie wolno zapominać, że u Boga wszystko jest możliwe (Mt 19, 26). Po każdym upadku trzeba natychmiast iść do spowiedzi. Nawet gdyby to miało być codziennie, nigdy nie poddawaj się zniechęceniu. Pan Jezus w swojej klinice nieustannie pełni ostry dyżur. Na całkowite uzdrowienie nieraz potrzeba długiego czasu. Chodzi o to, abyś zawsze był(a) w stanie łaski uświęcającej, a nie w niewoli grzechu, gdzie będzie tobą manipulował szatan. Pamiętaj, że jest to walka o wielką stawkę, o niebo, o niczym niezmąconą, wieczną radość czystej miłości: Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli (Rz 8, 13); Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy (1 Kor 6, 15.18).

To Pan Bóg stworzył seks, abyśmy mogli uczestniczyć w tej zdumiewająco wspaniałej, stwórczej tajemnicy Bożego działania i miłości (przeczytaj o tym w 5. rozdziale Listu do Efezjan). W zamiarach Stwórcy ma być to coś o wiele głębszego i wspanialszego aniżeli samo zmysłowe doznanie przyjemności. Uświęcające i pełne duchowych przeżyć doświadczenie współżycia płciowego staje się możliwe tylko jako znak miłości, w ramach sakramentu małżeństwa. Poza granicami tego sakramentu seks zawsze wyrządza straszne zniszczenia w sferze duchowej, psychicznej i cielesnej, zniewala i uzależnia, działa w podobny sposób na mózg jak narkotyk. Dlatego tak bardzo niebezpieczna jest pornografia, która prowadzi do uzależnienia od samogwałtu i innych perwersyjnych zachowań i czynów. Każdemu działaniu seksualnemu poza małżeństwem towarzyszy grzech bałwochwalstwa seksu oraz grzech pożądania. Jedynym pragnieniem i celem życia staje się doznanie seksualnej przyjemności, a nie czysta miłość, która ma swe źródło w Bogu. Z tych grzechów trzeba się spowiadać, gdyż one są korzeniem wszelkich nieczystych myśli i działań. Pan Bóg przypomina: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj 20, 3-5); Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37).

Pan Jezus zaprasza wszystkich do Ruchu Czystych Serc. Do RCS może przystąpić każdy, kto pragnie ofiarować swoje serce Jezusowi, aby nauczyć się kochać czystą miłością. Jedynym wymogiem jest szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie Zawierzenia.

 Aby przystąpić do RCS najpierw idź do spowiedzi, a potem kiedy już przyjmiesz Jezusa w Komunii św., odmów następującą modlitwę:

Panie Jezu,

Dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany.

Oczyść moje serce z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać daru czystej miłości i cieszyć się nim.

Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z moją płciowością i przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych.

Przyrzekam:

- codziennie modlić się,

- często, przy każdej okazji adorować Najświętszy Sakrament,

- czytać Pismo św.,

- regularnie przystępować do sakramentu pojednania,

- często przyjmować Komunię św.

- oraz żyć według 10 zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia.

Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji.

Proszę Cię o pomoc, abym:

- nigdy nie brał narkotyków,

- unikał wszystkich zniewoleń zwłaszcza alkoholem.

 Ucz mnie tak żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Uczyń mnie Świadkiem Czystej Miłości.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa, abym zawsze tylko Jemu ufał(a) i wierzył(a), i pomóż mi podnosić się z każdego upadku.

Błogosławiona Karolino,

módl się za nami.

 Amen!

Prosimy Cię, abyś o tym wielkim wydarzeniu poinformował(a) Redakcję, opisując główne motywy tak doniosłej decyzji, podając datę wstąpienia do RCS, rok urodzenia i dokładny adres, abyśmy mogli wpisać Cię do Księgi Czystych Serc i przesłać specjalne błogosławieństwo. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście spisywali swoje świadectwa i przesyłali je do Redakcji. W ten sposób będziecie pomagali innym, by nie bali się oddać swojego życia Jezusowi.

Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie różańcowej i na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Gorąco Was wszystkich pozdrawiamy. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4).

Ks. Mieczysław Piotrowski TChr

z Zespołem Redakcyjnym ?

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDF



Artykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: