Articles for Christians at TrueChristianity.Info. W Jezusie ratunek Christianity - Articles - Miłosierdzie Boże
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
W Jezusie ratunek
   

Autor: ks. Dariusz Guziak,
Miłujcie się! 1/2005 → Miłosierdzie BożeŚwięta Faustyna pewnej nocy doświadczyła lęku z powodu szalejącego wichru i deszczu. Zbudzona ze snu zaczęła się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody. W modlitewnym dialogu słyszy znamienne słowa: „Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie” (Dz 1731). Święta Faustyna, posłuszna owemu dobrze znanemu Głosowi, rozpoczyna koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mistyczka w krótkim czasie przekonuje się o wielkiej skuteczności modlitwy podanej przez samego Mistrza z Nazaretu. Otóż w trakcie odmawiania koronki burza nagle ustała. Apostołka Bożego Miłosierdzia otrzymuje zapewnienie: „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co poprosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731). Zostaje przez to potwierdzona odwieczna prawda, że tylko w Bogu samym człowiek znajduje ratunek przed złem i nieszczęściem.

Tajemnica skuteczności modlitwy jako wołania do Boga, zwłaszcza w chwilach prób i lęków, znajduje swoiste miejsce na kartach Pisma Świętego. Obraz uciszenia burzy przez Jezusa podają wszyscy synoptycy jako manifestację Boskiej mocy Mesjasza, nie tyle wobec sił przyrody, ile troski względem błagających o pomoc (por. Mt 8, 23-27; Mk 4, 35-41; Łk 8, 22-25). Wszystkie wydarzenia, a zwłaszcza te, które wzbudzają lęki i niepokoje, stają się okazją, by powierzyć się miłosiernemu Bogu w ufnej modlitwie serca (por. KKK 2562). Święta Faustyna swoją intymną relacją z Panem Jezusem zachwyca nas i pociąga do zawierzenia siebie i wszystkich swoich „burz” Temu, który jest w stanie przywrócić równowagę i wewnętrzny pokój. Koronka pomaga w nawiązaniu dialogu z Bogiem i równocześnie wprowadza nas w klimat zaufania Opatrzności Bożej. Świadomość obecności i opieki Stwórcy w trudnych chwilach naszego życia pozwala nam z większą siłą i odwagą podejmować codzienne zadania wypływające z naszego powołania.

ks. Dariusz Guziak

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: