Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Jak ratować ginącą Europę? Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Jak ratować ginącą Europę?
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2005 → Temat numeruŻyjemy w Europie, której przedstawiciele nie chcą w preambule konstytucji wymienić imienia Boga i odwołać się do swoich chrześcijańskich korzeni. Nie można racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego intelektualiści, politycy i dziennikarze europejscy z taką alergią, czy wręcz z nienawiścią, odnoszą się do chrześcijaństwa. Dlaczego sztuka europejska jest tak pogardliwie nastawiona do chrześcijańskiej tradycji religijnej? Dlaczego Europa zmierza do demograficznego samobójstwa, systematycznie się wyludniając? W osiemnastu europejskich państwach odnotowuje się więcej zgonów niż narodzin, a dzieje się tak dlatego, że zrywając z chrześcijańskim systemem wartości, narody te oddały się panowaniu hedonistycznej cywilizacji śmierci, ustawowo sankcjonując rozwiązłość, pornografię, zabijanie nienarodzonych dzieci, eutanazję, rozpad rodziny itd.

Ten proces degeneracji nieustannie się pogłębia. Uniwersalne wartości, które przyniósł Chrystus, broniące godności każdego człowieka, jego prawa do życia i wolności sumienia, są wypierane przez humanizm ateistyczny, według którego ludzka wolność nie może współistnieć z Bogiem. Ateistyczny humanizm niesie ze sobą śmiercionośne konsekwencje dla całej Europy. Jest nieludzki, nihilistyczny i prowadzi do strasznej formy totalitaryzmu, którego Europejczycy doświadczyli już w XX w. w wydaniu marksistowskim i faszystowskim.

Pojawiają się pierwsze próby zaprowadzenia nowej ateistycznej ideologii w Unii Europejskiej, co sprawia, że chrześcijanie powoli stają się obywatelami drugiej kategorii. Świadczy o tym m.in zachowanie lewicowych posłów parlamentu europejskiego, którzy uznali, że Rocco Buttiglione nie jest moralnie godny, by pełnić funkcję komisarza europejskiego, tylko dlatego, że jest praktykującym katolikiem i ma takie same poglądy na homoseksualizm jak katechizm Kościoła katolickiego... Tego rodzaju kryteriów nie spełniliby sami ojcowie i założyciele Unii Europejskiej: Adenauer, De Gaspari i Schuman, którzy zmarli w opinii świętości. Brak odwołania się do Boga w unijnej konstytucji nie jest przypadkowy. Jest to wyznanie ateizmu głoszącego nihilizm. Nihilizm jest największym zagrożeniem dla Europy, śmiertelną chorobą, która odrzuca m.in tradycyjny model rodziny i aktywnie promuje związki homoseksualne, aborcję, eutanazję itd. Chrześcijanie nie mogą wycofywać się z walki o wolność, rodzinę, demokrację, chrześcijańską duszę Europy i o powrót do podstawowych wartości moralnych, które będą bronić godności każdego człowieka. Wrogowie chrześcijaństwa i demokracji nie mogą wygrać. Oni chcą zbudować nową Europę bez Boga. Już Fiodor Dostojewski ostrzegał: „Jeśli któregoś dnia człowiek podejmie próbę, gdziekolwiek by to było, budowania swojego życia na ateizmie, stworzymy coś tak wstrętnego, tak ślepego i nieludzkiego, że cała budowla runie pod ciężarem ludzkich przekleństw”.

Jaka jest szansa przezwyciężenia śmiertelnej choroby nihilizmu w krajach europejskich? Jedynym lekarstwem i ratunkiem jest nawrócenie i powrót do Boga. Świadczy o tym przykład Stanów Zjednoczonych czy chociażby Ugandy.

Narodowy Ruch Modlitwy w Ugandzie

Po upadku reżimu Amina w 1979 r. i krwawej wojnie domowej Uganda była tak wyniszczona gospodarczo i moralnie, że sytuacja wydawała się po ludzku beznadziejna. Panowała straszna korupcja i całkowite załamanie gospodarcze. Ponadto 25% ludności chorowało na AIDS i prognozowano, że do 1997 r. 60% Ugandyjczyków umrze na tę chorobę.

Na początku lat 90. rządy w kraju przejęli głęboko wierzący chrześcijanie, którzy jedyny ratunek dla swego kraju widzieli w interwencji Boga. Poprosili wszystkie istniejące Kościoły i wspólnoty religijne o wielką modlitwę za Ojczyznę. I w ten sposób w roku 1995 zrodził się Narodowy Ruch Modlitwy dla Ratowania Kraju przed Samozniszczeniem. W kościołach katolickich podjęto wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Do tej modlitwy przyłączył się cały naród ugandyjski, począwszy od ministrów, parlamentarzystów, biznesmenów, urzędników, lekarzy, nauczycieli, a skończywszy na prostych ludziach. W ministerstwach, szpitalach, urzędach, szkołach, miastach i wioskach powstawały grupy modlitewne. Ludzie zaczęli codziennie się modlić, czytać Pismo św., praktykować post i wcielać w życie zasady Ewangelii. Parlamentarzyści i członkowie rządu postanowili modlić się przed podejmowaniem decyzji, uczestniczyć każdego roku w tygodniowych rekolekcjach opartych na modlitwie, poście i studium biblijnym. Ludzie zaczęli masowo się nawracać, rezygnować z poligamii oraz praktykować wstrzemięźliwość seksualną. Akcja rządu wzywająca do abstynencji i współżycia seksualnego tylko w ramach małżeństwa, bez żadnego promowania prezerwatyw, połączona z wielką ogólnonarodową modlitwą, doprowadziła do rezultatów zadziwiających cały świat. Statystyki WHO stwierdzają, że Uganda jest krajem, który odnotował największy w świecie spadek zakażeń wirusem HIV i zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową. Procent kobiet ciężarnych zakażonych HIV spadł z 21,6 w 1991 r. do 6,1 w 2000 r. Największy spadek infekcji zanotowano wśród młodzieży w wieku 15-19 lat, a to głównie z powodu opóźnienia wieku inicjacji seksualnej średnio o cztery lata (wzrósł on z 15. do 19. roku życia). Na skutek szczerej modlitwy w wielu wspólnotach dokonały się liczne całkowite uzdrowienia z AIDS. Ludzie przestali korzystać z usług czarowników i praktykować magię, kiedy odkryli radosną prawdę, że jedynym źródłem mocy i szczęścia człowieka jest Jezus Chrystus obecny w sakramentach. Nawrócenie ludzi spowodowało przemianę obyczajów; prawie całkowicie znikła korupcja. Sytuacja gospodarcza radykalnie się poprawiła i obecnie obserwuje się jej dynamiczny rozwój. Ludzie zrozumieli, że podczas wyborów należy głosować na parlamentarzystów, którzy modlą się i żyją według zasad Ewangelii. Dzisiaj tysiące Ugandyjczyków modli się i pości w intencji krajów Europy. My również powinniśmy przyłączyć się do tej modlitwy, aby Europejczycy odrzucili nihilizm moralny i zachwycili się Ewangelią.

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: