Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Dzielmy się wiarą jak chlebem! Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 

Dzielmy się wiarą jak chlebem!

   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2005 → WstępZwracamy się do Was, Drodzy Czytelnicy, z apelem o nadsyłanie świadectw doświadczenia obecności Boga w Waszym życiu. Prosimy szczególnie o wspomnienia dotyczące cudownych ocaleń, nawróceń, działania łaski Bożej w najtrudniejszych, nieraz beznadziejnych, chwilach ludzkiego życia. Chcemy ukazać wszystkim świadectwa pamięci Boga o człowieku, szczególnych znaków Bożej obecności i działania Jego miłosierdzia.

Zależy nam także na świadectwach o ludziach, którzy przekazali nam skarb wiary, często zapomnianych apostołach zwykłej codzienności XX wieku. Pokolenia odchodzą i zabierają ze sobą prawdę o tamtych czasach i ludziach, często o ich niedocenionych heroicznych postawach. Naszym obowiązkiem wobec przyszłości jest spisywanie faktów z ich życia, w którym doświadczyli cudownego Bożego działania, oraz zachowywanie ich w pamięci i tradycji.

Wiemy, ile radości i optymizmu może nam dać dzielenie się wiarą. Dla wielu z nas spotkanie ze świadkiem wiary było siłą do życia i przetrwania. Wlewało w nas nadzieję, pokój wewnętrzny, pewność, że Bóg nas nie porzucił, że On nas prowadzi. Jednym z najpiękniejszych darów, jakim człowiek może obdarzyć drugiego człowieka, jest świadectwo wiary, miłości i nadziei. Dlatego prosimy, abyście podjęli się trudu spisywania świadectw i przesyłali je do naszej redakcji. W ten sposób – poprzez różnojęzyczne tłumaczenia Miłujcie się! – przyczyniać się będziecie do ewangelizacji w różnych zakątkach świata.

Siostry misjonarki miłości bł. Matki Teresy z Kalkuty zaczęły rozdawać Miłujcie się! jako duchowy pokarm dla swoich podopiecznych. Zaproponowały wydawanie naszego czasopisma po węgiersku, rumuńsku, czesku i słowacku. Chińczycy przetłumaczyli już 8 artykułów na swój język i stworzyli na Tajwanie stronę internetową Miłujcie się! po chińsku.

Kochani Czytelnicy i Kolporterzy! Oddajmy siebie do całkowitej dyspozycji Matki Bożej, Redaktorki Naczelnej Miłujcie się!, aby mogła Ona Swoje plany ewangelizacyjne realizować również poprzez nasze zaangażowanie, ofiarę i modlitwę. Dzielmy się wiarą jak chlebem!

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: