Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2005
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2005 → WstępKochani Czytelnicy!

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał w swoim nauczaniu, że cierpienie jest szczególną łaską, dzięki której człowiek wewnętrznie przybliża się do Chrystusa i odnajduje nowy wymiar swojego życia oraz powołania. Cierpienie, które obecnie dotyka Ojca Świętego, jeszcze bardziej uwydatnia Jego wielkość duchową i szczególną misję Namiestnika Chrystusa na ziemi. W liście apostolskim Salvifici doloris z 1984 r. Jan Paweł II napisał, że to sam „Zbawiciel znajduje się wewnątrz każdego ludzkiego cierpienia i może w nim od wewnątrz działać mocą swojego Ducha Prawdy, Ducha-Pocieszyciela. (...) Jest to bowiem nade wszystko wezwanie. Powołanie. Chrystus (…) mówi: »Pójdź za Mną«! Pójdź! Weź udział swoim cierpieniem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się przez Moje cierpienie! Przez mój Krzyż. W miarę jak człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia. (…) Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość. Zjednoczenie własnego bólu z cierpieniem Chrystusa za zbawienie świata sprawia, że chory człowiek pełni wielkie posłannictwo. „Ewangelia cierpienia pisze się nieustannie – i nieustannie przemawia słowem tego przedziwnego paradoksu: źródła mocy Bożej biją właśnie z pośrodka ludzkiej słabości. Uczestnicy cierpień Chrystusa przechowują w swoich własnych cierpieniach najszczególniejszą cząstkę nieskończonego skarbu Odkupienia świata, i tym skarbem mogą się dzielić z innymi”.

Ojciec Święty na oczach całego świata uczestniczy w zbawczym cierpieniu Chrystusa i dlatego może dzielić się z nami skarbem Odkupienia. Papież daje tym samym świadectwo Ewangelii cierpienia, które głosi tajemnicę ostatecznego zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana nad cierpieniem, grzechem i śmiercią. Nasz Zbawiciel, biorąc na siebie grzechy i cierpienia wszystkich ludzi, sprawia, że każdy ludzki ból może przeniknąć ta sama zwycięska Boża moc, która objawiła się w Jego Zmartwychwstaniu. Jan Paweł II, cierpiąc w zjednoczeniu z Jezusem, uświadamia nam, że zawsze, gdy dotyka nas choroba, powinniśmy otwierać się na działanie zbawczej mocy Zmartwychwstania, aby w naszej słabości i cierpieniu mogła objawiać się tajemnica ostatecznego zwycięstwa Chrystusa. Wspierajmy Ojca Świętego darem naszej codziennej modlitwy i cierpienia.

Dziękujemy wszystkim za ofiarowane modlitwy i cierpienia w intencji naszej redakcji oraz za wszelkie ofiary, dzięki którym możemy za darmo rozprowadzać czasopismo w krajach byłego ZSRR. Pragniemy poinformować, że z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, którego założycielką jest bł. Matka Teresa z Kalkuty, Miłujcie się! jest tłumaczone na język rumuński, słowacki i czeski. Pamiętamy o wszystkich Kolporterach i Czytelnikach w naszej codziennej modlitwie redakcyjnej na różańcu i koronką do Bożego Miłosierdzia oraz podczas cotygodniowej Mszy św. odprawianej w Waszych intencjach. Niech Zmartwychwstały Pan, obecny w Eucharystii, obdarzy Was swoją zbawczą miłością, abyście jej mocą przebaczali wszystko wszystkim i kochali nieprzyjaciół. Niech On przemienia Wasz sposób życia, myślenia, abyście się stawali żywymi świadkami Jego Zmartwychwstania. Jednym z najpiękniejszych darów, jakim możecie obdarować innych, są umacniające w wierze świadectwa, dlatego Matka Boża prosi: piszcie i przesyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

Z Chrystusowym błogosławieństwem i darem modlitwy

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: