Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc dla Małżeństw Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżeństw (3/2005)
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2005 → RodzinaKochani Małżonkowie! Ojciec Święty Jan Paweł II określił małżeństwo jako ikonę Trójcy Świętej. To jest Wasze pierwsze i najważniejsze powołanie, aby w tajemnicy miłości Trójjedynego Boga coraz pełniej mieć żywe uczestnictwo, przyjmować Jego miłość i nieustannie nią żyć.

Jak wielkie jest Wasze powołanie i jak ogromne są Wasze zadania współpracy w akcie stwórczym samego Pana Boga i w wychowywaniu dzieci! Przyszłość Polski i świata zależy od świętości życia rodzin!

Świadomi odpowiedzialności i ogromu zadań, jakie stoją przed Wami, pragniemy zachęcić Was do całkowitego zawierzenia siebie i wszystkich rodzinnych trudnych spraw Jezusowi przez Maryję, aby Wasza rodzina była cała zjednoczona z Jezusem, który jest jedynym Źródłem Waszej małżeńskiej miłości. Gorąco zapraszamy Was do włączenia się do Ruchu Czystych Serc dla Małżeństw. Pan Jezus, poprzez swoją Matkę, pragnie uzdrawiać Wasze wzajemne relacje, uczyć Was wzajemnego przebaczenia przez modlitwę, spowiedź i Eucharystię, a także pragnie tego, aby Wasze współżycie było czyste i prowadziło do pełni szczęścia: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Aby stać się członkiem Ruchu Czystych Serc dla Małżeństw, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi i Komunii św., a następnie odnowić przyrzeczenie sakramentu małżeństwa oraz odmówić następującą Modlitwę zawierzenia:

Oddaję Ci, Panie,

siebie, swoją pamięć, rozum, duszę i ciało. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.

Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego, aby nasze współżycie kształtowała miłość mądra, wielkoduszna, oddana, nie szukająca swego, wiernie stojąca na straży Twoich praw i przykazań. Niech nam w tym pomaga codzienna modlitwa rodzinna – różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania.

Daj, byśmy stale czerpali z łask sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem naszego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) oraz dzieci nie była uzależniona od nastrojów i stanów uczuciowych, ale by była stałą troską i nieustannym świadczeniem im dobra. Proszę Cię o czystą miłość małżeńską, bym potrafił(a) być bezinteresownym darem z siebie dla współmałżonka. Oczyszczaj naszą miłość ze wszelkiego egoizmu, byśmy zawsze sobie przebaczali, nie chowali do siebie uraz i modlili się wzajemnie za siebie. Aby zachować czystość serca, postanawiam nigdy nie kupować, nie czytać  i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowym(-ą) na przyjęcie każdego dziecka, którym nas Bóg obdarzy. Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie, do Jezusa, abym zawsze Jemu ufał(a) i wierzył(a).

Amen.

Bardzo Was prosimy o poinformowanie redakcji o tym ważnym wydarzeniu i przesłanie nam Waszego adresu, a także Waszych dat urodzin oraz daty wstąpienia do wspólnoty RCSM, abyśmy mogli wpisać Was do Księgi czystych serc i przesłać Wam specjalne błogosławieństwo. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście przysyłali do redakcji swoje świadectwa i w ten sposób dzieli się z innymi skarbem wiary oraz własnym doświadczeniem małżeńskiego życia. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy i zapewniamy o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: