Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 3/2005
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2005 → WstępKochani Czytelnicy!

22.10.1998 roku Jan Paweł II w inauguracyjnym przemówieniu zaapelował do wszystkich: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Dwadzieścia lat później nawiązał do tego apelu: „Gdy przed dwudziestu laty rozpoczynałem posługę Piotrową w Kościele, w Rzymie, powiedziałem wówczas: »Otwórzcie drzwi Chrystusowi!«. Dziś, u progu trzeciego tysiąclecia, słowa te zdają się nabierać szczególnej wymowy.

Kieruję je ponownie do wszystkich, zwłaszcza do moich rodaków, jako najlepsze życzenie. Otwórzcie na oścież Chrystusowi drzwi kultury, ekonomii, polityki, rodziny, życia osobistego i społecznego. Nie ma na ziemi innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko to Imię, imię Odkupiciela człowieka (por. Dz 4, 12). Tylko Chrystus jest naszym Pośrednikiem u Ojca, jedyną nadzieją, która nie zawodzi. Bez Chrystusa człowiek nie pozna siebie w całej pełni, nie będzie wiedział do końca, kim jest i dokąd zdąża. Otworzyć drzwi Chrystusowi to znaczy otworzyć się na Niego i na Jego naukę. Stać się świadkiem Jego życia, męki i Zmartwychwstania. To znaczy zjednoczyć się z Nim przez modlitwę i sakramenty święte. Bez więzi z Chrystusem wszystko traci swój pełny sens, zacierają się granice między dobrem i złem. (...) Dlatego, moi drodzy, zwracam się do was z tym wołaniem: »Otwórzcie drzwi Chrystusowi!«. Bądźcie Jego świadkami aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8), ale przede wszystkim na naszej ojczystej ziemi. Bądźcie Jego prawdziwymi uczniami zdolnymi »odnawiać oblicze ziemi« i rozpalać ogień miłości i sprawiedliwości w sercach ludzi i w całym narodzie”.

Niech ten apel sługi Bożego Jana Pawła II nie pozostanie bez echa. Odrzućmy wszelki lęk i przyjmijmy Jezusa jako jedynego Pana i Mistrza, we wszystkich dziedzinach naszego życia. Nie zniechęcajmy się trudnościami, słabościami i upadkami. Zaufajmy nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu i postanówmy, aby po każdym ciężkim upadku natychmiast pójść do spowiedzi, by być zawsze w stanie łaski uświęcającej.

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i dar cierpienia w intencji naszej pracy redakcyjnej oraz za wszelkie ofiary, które umożliwiły nam wydrukowanie 200 tys. egzemplarzy rosyjskiego wydania naszego czasopisma Liubitie Drug Druga, które jest darmowo rozprowadzane w krajach byłego ZSRR. Prosimy Was o modlitwę w intencji przygotowywanych przez nas wydania Miłujcie się! po rumuńsku, węgiersku, czesku i słowacku. To siostry ze Zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty zwróciły się do nas z prośbą, abyśmy zaczęli wydawać Miłujcie się! również w tych językach. Podjęliśmy się tego trudnego zadania, wierząc, że jest to Boża inicjatywa. Polecamy się Waszej pamięci w modlitwie. Dzielcie się z innymi skarbem wiary, pisząc i przesyłając do redakcji swoje świadectwa. Modlimy się codziennie za Was w redakcji, odmawiając różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a w każdy piątek odprawiamy Mszę św. w Waszych intencjach. Matka Boża bardzo liczy na każdego i każdą z Was – że będziecie odważnymi apostołami Jezusa Chrystusa, również przez propagowanie Miłujcie się! w swoim środowisku. Niech miłość Jezusa przemienia i uświęca Wasze serca, abyście się nie zniechęcali w codziennym kroczeniu za Jezusem trudną drogą wiary.

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: