Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Psychiatra w konfrontacji z opętaniami Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Psychiatra w konfrontacji z opętaniami
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2005 → Temat numeruNominowany przez Instytut Naukowy w Paryżu do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny Simone Morabito jest jednym z najwybitniejszych włoskich profesorów medycyny; odkrył on i opatentował system diagnozowania klinicznego za pomocą komputera. W 1960 r., w wieku 24 lat, z najlepszym wynikiem na roku ukończył studia medyczne, specjalizując się w chirurgii. Później zdobył również specjalizacje w psychiatrii, neurologii, psychoterapii i pediatrii.

W swojej ostatniej książce, Psichiatra all’inferno (Psychiatra w piekle), prof. Morabito pisze, że podczas swojej wieloletniej pracy z pacjentami miał okazję zbadać setki przypadków opętania. Według niego we Włoszech są tysiące pacjentów dotkniętych tą straszną chorobą, która nie jest prawidłowo rozpoznawana i diagnozowana tylko dlatego, że najczęściej lekarze nie są świadomi istnienia osobowych sił zła. Do rozpoznania tej choroby konieczna jest bowiem wiara. Tylko wierzący w Chrystusa i modlący się lekarz, który współpracuje z kapłanem egzorcystą, jest w stanie dobrze zdiagnozować przypadki diabelskich opętań.

Morabito twierdzi, że w każdym z nas istnieje imperatyw: wierzę w to, czego doświadczam. „W świetle mojego credo – pisze Morabito – jako człowiek nauki i sumienia mogłem zaobserwować, również za pomocą skomplikowanych przyrządów medycznych, przypadki opętań. Kiedy opętani są poddawani egzorcyzmom, znajdują się w całkowitej amnezji, nic nie pamiętają z przerażających krzyków, psychomotorycznych ruchów, fenomenu przewidywania i jasnowidzenia oraz innych nadzwyczajnych zjawisk”. Morabito podkreśla, że osoby opętane nie są chorymi w kategoriach klinicznych. Choroba, na którą cierpią, przysparza jednak cierpień nie tylko im, lecz także wszystkim, którzy im towarzyszą, i tylko w rzadkich przypadkach osłabia u chorych inteligencję, wolę i przeżycia wewnętrzne. Tym samym opętani mogą zajmować odpowiedzialne stanowiska, być politykami, pracownikami lub studentami, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki. Nawiedzają ich jednak chwilowe ostre cierpienia, które można udokumentować naukowo. Działa w nich wtedy jakby druga osobowość, o przerażających cechach. Obecność złych duchów w osobie opętanej ujawnia się w sposób spektakularny podczas egzorcyzmu, co świadczy o nieskończonej mocy modlitwy. Modlitwa demaskuje bowiem obecność złych duchów, które objawiają potęgę swoich destrukcyjnych sił. Podczas egzorcyzmu złe duchy obecne w osobie opętanej sprawiają, że na przykład starszy już człowiek skacze jak młody, wyczynowy akrobata. Poza tym opętani mówią perfekcyjnie obcymi językami, których się nigdy nie uczyli, wypowiadają bluźnierstwa i przekleństwa, śmiejąc się szyderczo, zginając i okręcając przedmioty metalowe tak, jakby to był ugotowany makaron. Ponadto czytają w ludzkich myślach, wyjawiają ukryte tajemnice osób obecnych podczas egzorcyzmu – a szczególnie ich grzechy popełnione kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wcześniej, jeżeli nie zostały wyznane w sakramencie pokuty u katolickiego księdza. Złe duchy reagują najczęściej z wielką furią, kiedy wypowiadane jest imię Jezusa i Niepokalanej Dziewicy. Morabito był świadkiem, jak podczas egzorcyzmów osoby opętane dziesiątki razy waliły głową w mur z taką gwałtownością i mocą, że już jedno takie uderzenie powinno spowodować ich śmierć; mimo to nie odnotowywano u nich żadnych guzów czy obrzęków. Człowiek opętany wyzwala bowiem z siebie tak ogromną moc, że nawet pięć lub sześć osób nie może go powstrzymać; jego wzrok jest przy tym pełen nienawiści.

Profesor Morabito miał możność zaobserwować, że ludzie niewierzący i sceptycznie nastawieni do życia duchowego, widząc, co się dzieje podczas egzorcyzmów, zaczęli na nowo praktykować swoją wiarę, modlić się i przystępować do sakramentów. „Opętanie przez szatana nie jest żadną halucynacją – stwierdza profesor – gdyż osoba przezeń zniewolona manifestuje dziwne objawy, które obiektywnie dają się zaobserwować i których można doświadczać”. Przykładowo jeden z wykładowców uniwersyteckich z Turynu kilka razy budził się, mając głowę ogoloną „na zero”; innym razem szatan – niczym doświadczony chirurg – pociął mu poziomymi liniami z precyzyjną dokładnością skórę na całym ciele.

Różne bywają przyczyny opętania. Na przykład jeden z leśników, który od wielu lat jest pacjentem prof. Morabita ze względu na swe ciężkie zaburzenia umysłowe, brał udział w seansach spirytystycznych, co spowodowało, że zły duch zawładnął jego osobą. A jedna z najgorszych form opętania występuje jako skutek modlitwy skierowanej bezpośrednio do szatana.

Profesor Morabito podkreśla, że przypadki opętania stają się normą u osób, które dobrowolnie oddają się pod panowanie złego ducha – przez korzystanie z usług magów, wróżbitów i jasnowidzów, uczestniczenie w seansach spirytystycznych, satanistycznych czarnych mszach lub przez słuchanie satanistycznej muzyki. A jedyną obroną przed straszną niewolą szatana jest trwanie w stanie łaski uświęcającej – przez żywą wiarę, modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. Wielką pomocą i ochroną przed działaniem mocy zła są również sakramentalia, takie jak święcona woda, olej i sól oraz poświęcone krzyżyki i cudowne medaliki Niepokalanej, które Matka Boża ukazała, objawiając się św. Katarzynie Labouré w Paryżu na ul. du Bac.

Morabito jest przekonany, że istnieje program opanowania świata przez satanistyczny Kościół La Veya, który powstał w Kalifornii i rozszerza się na cały świat za pomocą ruchu New Age, mający setki wydawnictw i księgarń oraz zespołów grających satanistyczną muzykę i zachęcających do narkotyków, rozwiązłości oraz pornografii. W ten sposób wszyscy członkowie i sympatycy owej organizacji, najczęściej ludzie młodzi, dobrowolnie stają się niewolnikami sił zła.

W książce Psichiatra all’inferno Morabito pragnie ostrzec rodziców przed niebezpieczeństwem, które zagraża ich dzieciom. Liczne samobójstwa, morderstwa, ucieczki ze szkoły, nienawiść do rodziców oraz tego, co jest związane z religią, są pierwszymi symptomami zniewolenia przez siły zła. Z tego zniewolenia może wyzwolić człowieka tylko jeden jedyny lekarz, którym jest Jezus Chrystus, żyjący i działający w swoim Kościele, oraz Jego Matka, Niepokalana Maryja. Profesor Morabito w swojej książce podkreśla, że obok Kościoła szatana istnieje Kościół Jezusa Chrystusa, który już od 2000 lat prowadzi nas wszystkich do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, byśmy mogli mieć udział w Jego zwycięstwie nad szatanem, grzechem i śmiercią. 

Źródło: Simone Morabito: Psichiatra all’inferno, Edizioni Segno, 2004.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: