Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 4/2005
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 4/2005 → WstępKochani Czytelnicy!

Ogłaszając Rok Eucharystii (październik 2004 – październik 2005), Jan Paweł II wezwał nas do pogłębienia wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. „Eucharystia jest nieocenionym skarbem – pisał Papież – nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca” (EE 25).

Ojciec Święty apelował do nas: „Obecność Jezusa w tabernakulum powinna stanowić biegun przyciągający coraz większą liczbę dusz w Nim zakochanych, które potrafią pozostawać przy Nim długi czas, wsłuchiwać się w Jego głos i niemalże słyszeć bicie Jego serca. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!” (Ps 34, 9). (…) Pozostawajmy długi czas na kolanach przed Jezusem obecnym w Eucharystii, naszą wiarą i miłością wynagradzając zaniedbania, zapomnienia czy wręcz zniewagi, których Zbawiciel nasz musi doznawać w tak wielu rejonach świata” (Mane nobiscum Domine, 18). Potraktujmy tę prośbę Ojca Świętego, skierowaną do nas w ostatnim roku jego pontyfikatu, jako szczególny rodzaj testamentu, który powinniśmy starać się wypełniać w naszym codziennym życiu, jak najczęściej uczestnicząc we Mszy św. i znajdując czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Przyjmując czystym sercem Komunię św. i adorując Jezusa w Eucharystii, wchodzimy z Nim w najbardziej intymną wspólnotę, która pozwala nam już teraz, na ziemi, antycypować radość życia wiecznego. Tylko wtedy Jezus będzie mógł poprzez nas przemieniać Polskę, Europę i świat, promieniować na innych ludzi swoją miłością i budzić chrześcijańskiego ducha w zsekularyzowanej kulturze.

Jan Paweł II apelował również do wspólnot parafialnych i diecezjalnych, aby w Roku Eucharystii podjęły się one organizowania stałej, braterskiej pomocy dla ubogich: „Nie łudźmy się: za prawdziwych uczniów Chrystusa zostaniemy uznani, jeśli się będziemy wzajemnie miłować, a w szczególności, jeśli otoczymy troską potrzebujących. To właśnie jest kryterium sprawdzania autentyczności naszych celebracji eucharystycznych” (Mane nobiscum Domine, 28).

Kochani Czytelnicy i Kolporterzy! To właśnie dzięki Waszej modlitwie i ofiarom możemy wydawać Miłujcie się! po polsku, rosyjsku i angielsku, aby ludziom potrzebującym i spragnionym Boga przekazywać radosną prawdę Ewangelii i w ten sposób nieść im duchową pomoc. Ostatnie rosyjskie wydanie Miłujcie się!, w nakładzie 200 tys. egzemplarzy, już w dużej części zostało darmowo rozprowadzone w krajach byłego ZSRR. Dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty, mamy już przygotowane do druku pierwsze wydanie naszego pisma w językach: rumuńskim, węgierskim i słowackim. Liczymy bardzo na Wasze nieustanne wspieranie tego ważnego dzieła ewangelizacji Polski i świata. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście zdobywali nowych czytelników oraz pisali i przysyłali do redakcji świadectwa swojej wiary. Pamiętamy o Was każdego dnia, modląc się wspólnie na różańcu o godz. 7 rano i odmawiając o godz. 15 koronkę do Bożego Miłosierdzia; ponadto raz w tygodniu odprawiamy Mszę św. w Waszych intencjach. Niech adoracja Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy św. i przyjmowanie Jezusa w Eucharystii będzie dla Was źródłem nieustannej radości i pogody ducha.

Z serdecznymi pozdrowieniami i z prośbą o modlitwę

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: