Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do członków i sympatyków RCS Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do członków i sympatyków RCS
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2005 → Ruch Czystych SercKochani! Z wielką radością informuję, że RCS rośnie w siłę – jest nas z każdym dniem coraz więcej.

Zachęcam wszystkich do obejrzenia filmu Egzorcyzmy Emily Rose, zrealizowanego na podstawie autentycznych wydarzeń, które 30 lat temu rozegrały w się w Niemczech. Poprzez dramat opętania Anneliese Michel Pan Bóg pragnie nas wszystkich uwrażliwić na istnienie i podstępne działanie szatana, abyśmy na nowo uświadomili sobie, że „nie toczymy (…) walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).

Złe duchy, które stały się takimi przez bunt, odrzucenie Boga i nienawiść do Niego, pragną wszelkimi sposobami zniewolić nas swoją pychą i sączą w nas jad nienawiści oraz zachęcają do popełniania rozmaitych grzechów, ukazując je jako kuszącą propozycję szczęścia. Każde paktowanie ze złem, wybór grzechu i trwanie w nim jest dobrowolnym oddawaniem się w przerażającą niewolę szatana. Zdradza Jezusa i oddaje się w niewolę zła każdy, kto bierze narkotyki, słucha satanistycznej muzyki, zajmuje się okultyzmem, wróżbiarstwem, kupuje i czyta gazety typu Bravo, Popcorn, Dziewczyna i inne tego rodzaju brukowce lub ogląda filmy, programy oraz strony internetowe, które lansują pornografię i zachęcają do popełniania różnych grzechów.

Boże Narodzenie uświadamia nam radosną prawdę, że Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, aby zdemaskować działanie złych duchów i dokonać ostatecznego zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią. Kto przez żywą wiarę, modlitwę i sakramenty jednoczy się z Jezusem i przyjmuje Go za swego jedynego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w Jego zwycięstwie. Złe duchy są bezsilne wobec osób zjednoczonych z Jezusem, żyjących w stanie łaski uświęcającej, ale nie ustają w kuszeniu ich do złego.

Sfera płciowości jest szczególnym przedmiotem agresji i nienawiści szatana, gdyż jest miejscem wyjątkowego współdziałania Boga z człowiekiem w cudzie stwarzania nowych istnień ludzkich i doświadczania miłości Boga w miłosnym zjednoczeniu małżonków. Szatan wymyślił pornografię, antykoncepcję, aborcję, związki homoseksualne oraz wszelkie zboczenia i grzechy nieczystości, aby deformować i niszczyć w człowieku to, co jest najcenniejsze: życie i miłość.

Jedyną stuprocentowo pewną obroną przed zniewoleniem przez złe moce jest miłość Chrystusa. Pan Jezus zaprasza wszystkich do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, aby mógł leczyć największe nawet rany, podnosić z każdego upadku i prowadzić na szczyty miłości. Ofiarowuje każdej i każdemu z nas pełną zbroję Bożą, abyśmy „w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko” (Ef 6, 13). Tą zbroją jest Jego miłość, którą powinniśmy przyjmować w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Pan Jezus zaprasza nas do ciągłej pracy nad sobą. Jest to zadanie najtrudniejsze i równocześnie najbardziej konieczne, które powinniśmy realizować przez całe życie. Pracować nad sobą to znaczy współpracować z Jezusem w wychowywaniu samego siebie. Pan Jezus – jako najlepszy wychowawca – mówi nam, że w drodze do celu, jakim jest zjednoczenie się z Nim w miłości, powinniśmy codziennie rezygnować z egoistycznych przyjemności i radości: „Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę” (1 Kor 9, 25-27). Na drodze dojrzewania do miłości wszystkim nam potrzebna jest wytrwałość oraz codzienny, nieustanny trening w pokonywaniu egoistycznych zachcianek. Trzeba od siebie wymagać. Musimy więc ustalić sobie na każdy dzień taki plan, w którym będzie przeznaczony czas na modlitwę, pracę oraz odpoczynek, i z żelazną konsekwencją go realizować, nie zważając na zmieniające się nastroje, zniechęcenie i różne stany uczuciowe. Trzeba zaprzeć się samej czy samego siebie i naśladować Chrystusa, stale pamiętając o Jego słowach: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8, 34). Co to znaczy „zaprzeć się samego siebie”? Święty Jan od Krzyża, jeden z największych mistrzów życia duchowego, wyjaśnia: „Po pierwsze: trzeba mieć ciągłe pragnienie naśladowania we wszystkim Chrystusa, starając się upodobnić swoje życie do Jego życia, nad którym należy często rozmyślać, by je umieć naśladować i zachowywać się we wszystkich okolicznościach tak, jak by się On zachował. Po drugie: aby tym lepiej osiągnąć zamierzenie pierwsze, należy odrzucać wszelkie upodobania, które nasuwają się zmysłom, o ile nie zmierzają wprost do czci i chwały Bożej; wyzbyć się z nich i opróżnić trzeba dla Jezusa, który w tym życiu nie chciał ani nie miał innego upodobania oprócz pełnienia woli swego Ojca i to nazywał swoim pokarmem (J 4, 34). (…) Usiłuj zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze; (…) nie do tego, co daje spoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu. Pragnij z miłości do Chrystusa dojść do zupełnego ogołocenia, ubóstwa i oderwania się od wszystkiego, co jest na świecie. Wysiłki te trzeba podejmować całym sercem i uległością woli (…)”. 

Podporządkowywanie sfery zmysłowo-uczuciowej rozumowi, który kieruje się zasadami wiary, staje się możliwe tylko z pomocą łaski Bożej. Naszym podstawowym obowiązkiem jest codzienne przyjmowanie łaski i współpraca z nią. Do tego niezbędne jest oczyszczenie uczuć i zmysłów, niekoncentrowanie się na sobie i wytrwałość w codziennej modlitwie. Ojciec Święty Jan Paweł II gorąco zachęca nas do codziennej modlitwy i radzi: „W naszej rozmowie z Ojcem musi panować całkowita szczerość i zupełne otwarcie. Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na nasze życie. Nie może być tylko dodatkiem lub marginesem. Wszystko winno w niej dochodzić do głosu. Również i to, co nas obciąża, czego się wstydzimy, co samo z siebie oddziela nas od Boga. Właśnie to przede wszystkim. Modlitwa jest zawsze pierwszym i zasadniczym burzeniem zapory, którą może stwarzać między Bogiem a nami zło, grzech”.

Pan Jezus bardzo się cieszy z każdej decyzji czyjegoś wstąpienia do RCS.

Kto może przystąpić do RCS? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce i uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Jakie są wymagania? Szczera gotowość do wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia. A co się stanie, jeżeli złamiesz zobowiązania i przydarzy Ci się upadek? Niech ta myśl nie powstrzymuje Cię przed decyzją przystąpienia do RCS, ponieważ oddając swoje życie Jezusowi, zobowiązujesz się iść przez życie razem z Nim. Gdyby przydarzył Ci się grzech, pozwól Chrystusowi, by natychmiast podniósł Cię z upadku. Idź wtedy jak najszybciej do spowiedzi, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. Kiedy można przystąpić do RCS? W każdej chwili! Po spowiedzi przyjmij Jezusa w Komunii św. i odmów następującą Modlitwę zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, Panie, swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie, w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym pójściu „pod prąd”, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnienia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo!«. Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen!”.

Ten akt oddania siebie Jezusowi i przystąpienie do RCS jest wielkim wydarzeniem w Twoim życiu. Prosimy o poinformowanie o tym naszej redakcji, abyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pan Jezus prosi, abyście pisali i przysyłali nam swoje świadectwa o tym, jak dojrzewaliście do decyzji wstąpienia do Ruchu. Pisząc, dzielicie się bowiem swoim skarbem wiary i doświadczeniem duchowych zmagań z pokusami, grzechami nieczystości, nałogami i siłami zła. Pamiętajcie, że poprzez Wasze świadectwa Pan Jezus pragnie docierać do ludzkich serc z darem swojego miłosierdzia. Nie odkładaj decyzji napisania świadectwa na później, zrób to jak najszybciej i prześlij na adres redakcji. W ten sposób pomożesz wielu ludziom odnaleźć zagubiony skarb wiary.

Wszystkich członków RCS proszę o codzienną modlitwę za siebie nawzajem. My ze swej strony zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was: o godz. 7 rano w redakcji odmawiamy różaniec, a o 15 koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdego i każdą z Was gorąco pozdrawiamy, życząc Wam, aby w święta Bożego Narodzenia Jezus poprzez wiarę i miłość na nowo narodził się w Waszych sercach.

ks. M. Piotrowski z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: