Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Cała ludzkość potrzebuje Ciebie Christianity - Articles - Temat numeru
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cała ludzkość potrzebuje Ciebie
   

Autor: Jan Paweł II,
Miłujcie się! 5/2005 → Temat numeruW Synu Dziewicy, „owiniętym w pieluszki i leżącym w żłobie” (por. Łk 2, 12), uznajemy i wielbimy „Chleb, który z nieba zstąpił” (J 6, 41. 51), Odkupiciela, który przyszedł na ziemię, by dać życie światu.

Betlejem! W języku hebrajskim (…) znaczy „dom chleba”. Tam właśnie przyszedł na świat Mesjasz, który powie o sobie: „Ja jestem chlebem życia” (J 6, 35. 48). W Betlejem narodził się Ten, który w znaku łamania chleba pozostawił pamiątkę swej Paschy. Adoracja Dzieciątka Jezus staje się w tę Świętą Noc adoracją eucharystyczną.

Wielbimy Cię, Panie, który rzeczywiście jesteś obecny w Sakramencie Ołtarza; Chlebie żywy, który dajesz życie człowiekowi. Uznajemy w Tobie słabe i bezbronne Dzieciątko, leżące w żłobie, naszego jedynego Boga! „W pełni czasów stałeś się człowiekiem między ludźmi, by połączyć koniec z początkiem, czyli człowieka z Bogiem” (por. św. Ireneusz: Adv. haer., IV, 20, 4). Narodziłeś się tej Nocy, nasz Boski Odkupicielu, i dla nas, wędrowców na drogach czasu, stałeś się pokarmem życia wiecznego.

Wspomnij na nas, odwieczny Synu Boży, który przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy! Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka się z trudnościami, potrzebuje Ciebie. Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia! Zostań z nami na zawsze. Amen!

(25 XII 2004 – pasterka w Bazylice św. Piotra)

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: