Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 5/2005
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2005 → WstępW tajemnicy Bożego Narodzenia „ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga do ludzi” (Tt 3, 4). To ze względu na nas i dla naszego zbawienia Bóg stał się prawdziwym człowiekiem i wziął na siebie cały dramat ludzkiego życia naznaczonego grzechem, cierpieniem i śmiercią. Rodzi się jako człowiek, aby przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie wyzwolić nas z niewoli szatana, grzechu, śmierci i otworzyć nam drogę do nieba. W tej prawdzie świąt Bożego Narodzenia wyraża się największa nasza radość i nadzieja. Człowiek nigdy nie jest sam, gdyż zawsze zjednoczony jest z nim Jezus, który nadaje jego człowieczeństwu nieskończoną godność i wartość. Bezbronne Dzieciątko Jezus, które jest Emanuelem – Bogiem z nami, uświadamia nam, że miłość Boża jest bezbronna, ponieważ możemy nią wzgardzić i ją odrzucić. Staje się wszechmocna, gdy ją przyjmujemy. Wtedy przemienia nas i wprowadza w rzeczywistość nieba, czyniąc nas „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1, 4).

„Ciebie, który dla nas stałeś się ubogim, będąc bogatym – aby nas ubogacić (por. 2 Kor 8, 9) (…). Ciebie – Słowo: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości (…) otaczają niespokojne serca ludzi współczesnych w tajemnicy Twojego Narodzenia. Stałeś się ubogim: ubogi w noc betlejemską, ubogim w domu nazaretańskim, ogołocony ze wszystkiego w godzinę Twojej śmierci na krzyżu, Jezu Chryste! Ty jeden mogłeś powiedzieć: »Błogosławieni ubodzy (…)« (Łk 6, 20), »Błogosławieni ubodzy w duchu« (Mt 5, 3). Bo Ty jeden wiedziałeś, jak wielkiego ubóstwa trzeba człowiekowi, »aby został ubogacony« tym bogactwem, którym serce ludzkie obdarza sam Bóg! Oto patrzymy – co roku patrzymy – w najgłębszym zdziwieniu tej samej betlejemskiej nocy – na tajemnicę Twojego Narodzenia. O, jakże ubogi stał się Bóg! O, jakże bogaty stał się Człowiek! Błogosławione ubóstwo Boga, które stało się źródłem największego ubogacenia człowieka” (Jan Paweł II, 25 grudnia 1984).

Tajemnica Bożego Narodzenia wypełnia się w nas tylko wtedy, kiedy z wiarą i czystym sercem przyjmujemy największy nasz skarb i bogactwo: samego Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Kochani Czytelnicy i Kolporterzy! Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie duchowe i materialne wspieranie tego Bożego dzieła, jakim jest ewangelizacjia poprzez Miłujcie się!. Dzięki Waszej ofiarności możemy raz w roku wydrukować 200 tysięcy Liubitie Drug Druga i przekazywać je za darmo misjonarzom pracującym w krajach byłego ZSRR. Współuczestniczycie z nami w wielkim dziele ewangelizacji Polski oraz tych krajów, do których dociera Miłujcie się!

Pragnę poinformować, że dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Zgromadzenia Misjonarek Miłości, założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty, po raz pierwszy wydrukowaliśmy Miłujcie się! w językach: rumuńskim, słowackim i węgierskim. Matka Boża, która jest Redaktorką Naczelną naszego czasopisma, bardzo liczy na Wasze zaangażowanie i dalsze wspieranie tego dzieła. Prosimy Was bardzo, zdobywajcie nowych czytelników dla Miłujcie się!. W tym celu jesteśmy gotowi przesłać Wam darmowo na promocję kilka egzemplarzy naszego dwumiesięcznika.

Ogarniamy naszą modlitwą każdą i każdego z Was i życzymy Wam z całego serca, aby święta Bożego Narodzenia były czasem pogłębienia wiary oraz wzrastania w miłości do Boga i bliźnich. Będziemy o Was w sposób szczególny pamiętać w modlitwie w wigilijny wieczór.

 Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: