Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc Christianity - Articles - Ruch Czystych Serc
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc (2/2006)
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2006 → Ruch Czystych SercKochani! Dzielę się z Wami radosną wiadomością. Z każdym dniem wspólnota Ruchu Czystych Serc coraz bardziej się powiększa. Wszystkim bardzo polecam lekturę pierwszej encykliki papieża Benedykta XVI Deus caritas est (Bóg jest miłością). Ojciec Święty pisze w niej, że miłość (eros) „pragnie unieść nas w »ekstazie« w kierunku Boskości, prowadząc nas poza nas samych, lecz właśnie dlatego wymaga ascezy, wyrzeczeń, oczyszczeń i uzdrowień”. Tylko na drodze ascezy „miłość staje się troską o człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra osoby kochanej: staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń (…). Tak, miłość jest »ekstazą«, ale ekstazą nie w sensie chwili upojenia, lecz ekstazą jako droga, trwałe wychodzenie z »ja« zamkniętego w samym w sobie, w kierunku wyzwolenia »ja« w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego odnalezienia siebie i odkrycia Boga: »kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je« (Łk 17, 33) – mówi Jezus”(Deus caritas est, nr 6).

Dojrzewanie do miłości wymaga zdecydowanego pójścia „pod prąd” razem z Chrystusem. „Iść pod prąd” to znaczy tak ułożyć swój program dnia i tak się zdyscyplinować, aby wypełniać wszystkie zobowiązania zawarte w Modlitwie zawierzenia RCS. Nigdy się nie poddawaj  i nie ulegaj zniechęceniu, gdyż Jezus jest zawsze z Tobą, aby podnosić Cię z każdego upadku i leczyć wszystkie Twoje rany. Codziennie na modlitwie oddawaj siebie Jezusowi na Jego wyłączną własność. Ufaj Mu bezgranicznie. Gdy przyjdą pokusy, ufna modlitwa będzie najskuteczniejszym egzorcyzmem przeciwko podstępnym działaniom nieczystego ducha. Czy już ułożyłeś(-łaś) sobie program zadań na każdy dzień tygodnia? Czy jest w nim czas na modlitwę, naukę, sport i pomoc innym? Pan Jezus zaprasza do RCS wszystkich bez wyjątku, gdyż pragnie uzdrawiać nasze zranienia, uwalniać nas z każdego uzależnienia i grzechu, przywracać nam czystość serca i uczyć nas sztuki miłości. Apeluje do niezdecydowanych: „Nie lękajcie się!”. Jeżeli całkowicie zaufasz Jezusowi, nie zniechęcisz się i wytrwasz w postanowieniach do końca, wtedy zdobędziesz największy skarb – a jest nim radość czystego serca, które kocha czystą miłością. Często spotykaj się z Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii.

On tam czeka na Ciebie z wielką miłością, aby Cię uzdrawiać i przywracać Ci czystość serca.

Kto może przystąpić do RCS? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce i uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Jakie są wymagania? Szczera gotowość do wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia. A co się stanie, jeżeli ktoś złamie zobowiązania i przydarzy mu się upadek? Przystępując do RCS, zobowiązujesz się, by jak najszybciej pójść wtedy do spowiedzi, tak aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. Kiedy można przystąpić do RCS? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmów następującą Modlitwę zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, Panie, swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie, w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym pójściu „pod prąd”, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnienia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo!«. Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen!”.

Prosimy Cię o przesłanie do naszej redakcji informacji o tym wielkim wydarzeniu, jakim było Twoje przystąpienie do RCS. Wtedy prześlemy Ci specjalne błogosławieństwo i wpiszemy Cię do Księgi czystych serc. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście pisali swoje świadectwa i przesyłali je do redakcji. W ten sposób pomożecie wielu ludziom odnaleźć zagubiony skarb wiary.

Wszystkich członków RCS proszę o codzienną modlitwę za siebie nawzajem. My ze swej strony zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was: o godz. 7 rano w redakcji odmawiamy różaniec, a o 15 koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na święta wielkanocne życzymy wszystkim członkom RCS, by prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa była źródłem niegasnącej radości i optymizmu.

ks. Mieczysław Piotrowski z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: