Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Dar wspólnej drogi Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Dar wspólnej drogi
   

Świadectwo,
Miłujcie się! 2/2006 → Rodzina



Przystąpiliśmy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Nie była to decyzja spontaniczna. Już kilka miesięcy wcześniej moja żona, Agnieszka, mówiła mi o Ruchu i o tym, że to może jeszcze bardziej scalić nasze małżeństwo. Decyzja nie była łatwa, głównie z uwagi na zobowiązanie do codziennej modlitwy. I to było chyba to miejsce, które najbardziej kulało w naszym małżeńskim życiu.

Jednak teraz widzę, że regularna modlitwa różańcowa (podjęta ponad pół roku temu) przynosi owoce w naszym życiu: uzdrowienie sfery intymnej (po 11 latach małżeństwa!), uwolnienie mnie od bardzo egoistycznego podejścia do tych spraw. Dalej: uzdrowienie trudnej relacji pomiędzy mną a moją mamą (i to głównie dzięki pokorze i miłości mojej żony). Otrzymaliśmy także łaskę postrzegania rzeczy materialnych nie jako celu samego w sobie, ale jako środka do osiągnięcia życia wiecznego. Od kiedy modlę się regularnie, odczuwam pragnienie częstego uczestnictwa w Eucharystii – spotkania z obecnym tam żywym Bogiem.

Choć wychowanie czwórki dzieci nie jest zadaniem łatwym, odczuwam większy pokój, ciągle uczę się cierpliwości. Kiedyś spędzanie wolnego czasu z dziećmi było dla mnie obowiązkiem, dziś dziękuję Bogu za ten wspaniały dar. Dziękuję Mu za radość, jaką nam ofiarował w postaci dzieci.

Po latach zmagań usystematyzowałem sakrament pokuty; przyjmowany regularnie daje mi siłę do zmagania się z codziennymi, zwykłymi upadkami. Ufam, że pozwala mi wzrastać, stawać się coraz lepszym.

Jestem pewien, że bez tej łaski, jaką Bóg złożył w nasze ręce – decyzji wspólnego przystąpienia do Ruchu Czystych Serc Małżeństw – wiele z tych rzeczy, których doświadczamy ostatnio, nie miałoby miejsca.

Tytus

Od czasu kiedy wstąpiliśmy do RCSM, pojawiło się w nas gorące pragnienie dążenia wspólnie do świętości. Zrozumieliśmy, jak wielkim zaufaniem obdarza nas Ojciec Niebieski, dając nam dzieci, które są przecież Jego własnością – i że tak naprawdę najważniejsze jest, abyśmy i my, i nasze dzieci kiedyś byli złączeni w Niebie. Odkryliśmy drogę całkowitego zawierzenia Bogu nas i naszych spraw poprzez codzienną małżeńską i rodzinną modlitwę różańcową i to dało nam ogromny pokój serca i radość. Już teraz cieszymy się owocami modlitwy. Wzrasta nasza wzajemna miłość i jedność, coraz bardziej zbliżamy się do siebie, a przez to i do Boga. Widzę, jak na każdym kroku Bóg pomaga nam przezwyciężyć egoizm, pychę, nasze nastroje i emocje, szczególnie w chwilach jakichś nieporozumień między nami. Wspólna modlitwa i dialog pozwalają nam szczerze i z otwartością stawać przed współmałżonkiem ze swoimi słabościami, szukając zrozumienia i pomocy w podjęciu pracy nad sobą. Dziękuję nieustannie Bogu za łaskę tej wspólnej drogi w małżeństwie, za mojego ukochanego męża, który jest wsparciem dla mnie, za każdą czułość i bliskość wzajemną, dar zrozumienia oraz za nasze dzieci.

Agnieszka

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDF



Artykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: