Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2006
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2006 → WstępKochani Czytelnicy!

W odpowiedzi na liczne prośby z Afryki i Indii zaczęliśmy również wysyłać na tamte tereny misyjne angielskie wydanie Miłujcie się!. A oto fragment listu z Etiopii, który otrzymaliśmy 31 stycznia 2006 r. Pisze siostra Joachim:

„Dziękuję za Love One Another przesłane do nas, do Etiopii, a także za te wszystkie egzemplarze porozsyłane do naszych wspólnot w całym regionie. Kiedy dotarły do nas numery LOA, natychmiast znalazło się mnóstwo chętnych, by je przeczytać. Zastanawiam się, w jaki sposób mogłabym doprowadzić do tego, by to pismo wychodziło także w języku amharskim (to jest jeden z najpowszechniejszych języków w Etiopii). Jak zapewne wiecie, ten kraj dotknięty jest strasznym cierpieniem, a młodzi zmagają się z epidemią AIDS. Z tego powodu przemysł antykoncepcyjny ma tutaj duże pole do popisu. »Bezpieczny seks« jest promowany przez przeważającą część lekarzy i członków różnych organizacji pozarządowych. Dlatego niezmiernie ważne jest istnienie takich pism jak LOA, które są w stanie przeciwstawić się temu panowaniu ciemności, jakiego doświadcza nasza młodzież. Etiopia jest afrykańską »stolicą AIDS«, a ubóstwo osiąga tutaj takie rozmiary, że ludzie po prostu tracą nadzieję. Magazyn katolicki jest więc wręcz niezbędny. (…) Staram się rozpowszechniać LOA wśród księży i animatorów grup młodzieżowych. Tutejsi młodzi ludzie mają w sobie wiele energii i entuzjazmu. Wielu z nich kopiuje sobie artykuły, aby móc podać dalej przeczytane pismo. W naszej parafii jest duży kampus uniwersytecki. Językiem wykładowym jest tam angielski, więc większość studentów świetnie nim włada. Są tutaj także kolegia nauczycielskie itp. Parafia włącza się w edukację uniwersytecką i licealną własną ofertą naukową. W jej ramach chcemy proponować młodym ludziom także numery LOA. Czy możemy wobec tego prosić Redakcję o przesłanie większej ilości egzemplarzy w celu rozpowszechnienia pisma wśród studentów i uczniów? Pozostawiam Waszej szczodrości decyzję o tym, ile kopii nam prześlecie. (…) Modlę się do Pana o wskazanie sposobu na to, by LOA mogło być wydawane po amharsku, i mocno wierzę w to, że w swoim czasie Bóg do tego doprowadzi. W każdym razie teraz przynajmniej posługujący się angielszczyzną uczniowie i studenci mogą czytać Wasze pismo. Tak wiele ohydnych powieści tłumaczy się z angielskiego na amharski! Widuję młodzież, która czyta te śmieci. Tak bardzo chciałabym, żeby zamiast nich mogli zapoznawać się z LOA we własnym języku! Proszę, módlcie się za nas.

Zakres działania naszej misji jest tak szeroki: ratowanie przed śmiercią, dożywianie, leczenie, a także wsparcie duchowe. Ewangelia i Jezus! Jak mawiał Daniel Comboni: „Tysiąc istnień dla Afryki nie wystarczy!”. Tylko z Jezusem wszystko jest możliwe. I dlatego nadzieja nas nie opuszcza!

Cieszę się, że powstały nowe wersje językowe LOA: rumuńska, słowacka i węgierska. Następna niech będzie amharska! Dla Etiopii!

Zapewniamy o naszej modlitwie za Was. Wykonujcie dalej tę wspaniałą pracę!”.

s. M. Joachim,

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, Awassa, Etiopia        

Drodzy Czytelnicy, Kolporterzy i Dobrodzieje!

To dzięki Waszej modlitwie i ofiarności nasza mała redakcja, uboga kadrowo i lokalowo, może pełnić tak ważną ewangelizacyjną misję w świecie – poprzez druk Miłujcie się! w już sześciu językach. Zadania, które stawia przed nami Matka Boża, nasza Redaktorka Naczelna, po ludzku przerastają nasze siły, ale tylko dzięki Bożej mocy, która wyraża się również poprzez Waszą modlitwę i ofiarność, będziemy mogli podołać tym nowym wyzwaniom. Niech radość Wielkanocy rozpali Wasze serca miłością i odwagą w świadczeniu o prawdzie Zmartwychwstania całym swym życiem.

Zjednoczeni w modlitwie

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: