Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 3/2006
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2006 → Wstęp„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7, 14). Jezus uświadamia nam, że droga naszego ziemskiego życia, która prowadzi do szczęścia wiecznego w niebie, jest tak trudna, że możemy nią iść tylko razem z Nim. Pokazuje nam tę drogę i zaprasza: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8, 34‑35).

Zaprzeć się samego siebie to znaczy definitywnie zerwać z grzechem, całkowicie zaufać Chrystusowi i pójść przez życie razem z Nim, przyjmując i wypełniając do końca Jego wolę. Praktycznie będzie to oznaczało uporządkowanie i zdyscyplinowanie swojego codziennego życia – przez ułożenie programu dnia, w którym musi być zarezerwowany czas na modlitwę, solidną pracę i odpoczynek. Wierność w wytrwałej, codziennej modlitwie, regularnej spowiedzi i częstej Eucharystii pozwoli nam iść razem z Chrystusem drogą pewną i bezpieczną, choć nie pozbawioną walki z egoizmem i grzechem. Naśladowanie Chrystusa to trud podejmowany każdego dnia od nowa – ale trud radosny, bo przeżywany w ładzie moralnym i  spokoju czystego sumienia. Być wienym uczniem Chrystusa to dojrzewać do pełni człowieczeństwa i miłości. 

Miłujcie się! pragniemy nieustannie pokazywać tę trudną drogę dojrzewania do miłości i zachęcać do wytrwałego nią kroczenia. Otwierają się przed nami nowe zadania ewangelizacyjne. Misjonarki i misjonarze z Afryki i Indii proszą o coraz większą liczbę egzemplarzy angielskiego wydania. Z krajów byłego ZSRR nieustannie otrzymujemy prośby o przysyłanie Liubitie Drug Druga. Podobnie jest z wydaniami Miłujcie się! w językach: słowackim, węgierskim i rumuńskim. Będziemy mogli sprostać tym wszystkim prośbom tylko z Bożą pomocą, która wyraża się w modlitwie i ofiarności naszych stałych Czytelników. Matka Boża, Redaktorka Naczelna Miłujcie się!, bardzo liczy na Waszą modlitwę i zaangażowanie. Piszcie i przesyłajcie do redakcji świadectwa swojej wiary, podzielcie się tym skarbem z innymi na łamach naszego pisma. My w redakcji codziennie pamiętamy o Was w modlitwie różańcowej oraz w koronce do Bożego Miłosierdzia, a raz w tygodniu w Waszych intencjach ofiarowywana jest Msza św. Niech miłość Chrystusa i Matki Najświętszej będzie Waszą największą radością.

Z Chrystusowym błogosławieństwem i darem modlitwy

 

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: