Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Ruch Czystych Serc Małżeństw Christianity - Articles - Rodzina
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Ruch Czystych Serc Małżeństw (5/2006)
   

Autor: redakcja,
Miłujcie się! 5/2006 → RodzinaKochani!

Istnieje dziś głęboka potrzeba bardzo intensywnej współpracy małżonków z Jezusem.

Wstępując do RCSM, decydujecie się na codzienne otwieranie się na ten ogromny skarb, jakim jest sam Chrystus w sakramencie małżeństwa. On jest jedynym źródłem Waszej miłości i gwarantem dojrzewania do pełni szczęścia w niebie. Trzeba więc całym swoim sercem przyjmować Jego miłość w codziennej modlitwie małżeńskiej oraz w sakramentach, by móc dzielić się tą miłością z innymi.

Pan Jezus pragnie uzdrawiać Wasze małżeńskie relacje i uczyć Was wzajemnego przebaczenia, tak aby całe Wasze życie było czyste i było ucztą miłości.

Zachęcamy do przyjęcia zobowiązań Ruchu Czystych Serc Małżonków, które mogą być bardzo pomocne w pogłębieniu Waszych relacji z Jezusem i ze sobą nawzajem. Aby stać się członkiem RCSM, trzeba starać się trwać nieustannie w stanie łaski uświęcającej, co najmniej raz w tygodniu, w niedzielę – a jeśli to możliwe, częściej – wspólnie uczestniczyć we Mszy św. i przystępować do Komunii oraz codziennie wspólnie odmawiać Modlitwę zawierzenia:

„Oddajemy Ci, Panie, swoje małżeństwo, swoją pamięć, swoje dusze i ciała. Prosimy, naucz nas kochać siebie nawzajem i nasze dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie. Dopomagaj trwać w świadomości, że nasz związek, przez Ciebie pobłogosławiony, jest naszym najcenniejszym skarbem, a współmałżonek najważniejszą osobą.

Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego, aby nasze współżycie kształtowała miłość mądra, wielkoduszna, oddana, nie szukająca swego, wiernie stojąca na straży Twoich praw i przykazań. Niech nam w tym pomaga nasza codzienna modlitwa małżeńska – różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Pomagaj, byśmy stale czerpali z łask sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem naszego życia.

Ucz nas zdobywać umiejętność kontrolowania pobudzeń seksualnych i emocji, aby nasza miłość do siebie nawzajem i do dzieci nie była uzależniona od nastrojów i stanów uczuciowych, ale aby była wyrazem stałej troski oraz nieustannym świadczeniem dobra.

Prosimy Cię, Panie, o czystą miłość małżeńską, byśmy potrafili sobie nawzajem służyć i ponosić wszelkie ofiary. Oczyszczaj nasze relacje z egoizmu, byśmy zawsze sobie przebaczali, nie chowali do siebie uraz i modlili się za siebie wzajemnie.

Aby zachować czyste serca, postanawiamy nigdy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Postanawiamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, którym nas Bóg obdarzy.

Prosimy Cię, Panie, o pomoc, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abyśmy zawsze Jemu ufali i wierzyli. Amen”.

Bardzo prosimy o poinformowanie redakcji o przystąpieniu do RCSM i o przysłanie nam swojego adresu, swoich dat urodzenia oraz daty podjęcia tej ważnej decyzji, byśmy mogli wpisać Was do Księgi czystych serc i przesłać Wam specjalne błogosławieństwo.

Zachęcamy Was także do przysłania do redakcji swoich świadectw trwania w czystości małżeńskiej. Pan Jezus pragnie, byśmy się dzielili z innymi skarbem wiary oraz doświadczeniem małżeńskiego życia.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy i zapewniamy o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: