Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 1/2007
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 1/2007 → WstępKochani Czytelnicy!

W czasach komunizmu wielu duchownych i świeckich zostało zamordowanych, więzionych i okrutnie torturowanych, a tylko nieliczni ulegli i podpisali zgodę na współpracę. Ojciec Święty Benedykt XVI tak mówił do polskich kapłanów: „Na jak wielkie próby byliście wystawiani w nie tak dawnych czasach! Pamiętajmy o heroicznych świadkach wiary i ufności, którzy oddali swe życie Bogu i ludziom, (…) którzy pozostali prawi, autentyczni i dobrzy, nie ulegając zwątpieniu, nie tracąc wiary (…), którzy nie ulegali siłom ciemności”.

Równocześnie Ojciec Święty uświadomił nam wtedy prawdę o Kościele: „Wierzymy, że Kościół jest święty, ale są w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzucić chęć utożsamiania się jedynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swojej wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, umarł i zmartwychwstał…” (25 maja 2006 r.).

Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r. sługa Boży Jan Paweł II pragnął przebudzić nas z duchowego letargu, abyśmy na nowo odkryli, jak wielkim darem i przywilejem jest przynależność do Chrystusowego Kościoła: „Kościół jest przecież naszą duchową matką, Jemu zawdzięczamy to, że »zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy« (1 J 3, 1). (…) Kościół jest Ciałem Chrystusa (…). NIE powiedziane Kościołowi byłoby również NIE powiedzianym Chrystusowi (…); to prawda, że Kościół jest rzeczywistością także ludzką, która niesie w sobie wszystkie ograniczenia i niedoskonałości. Składa się bowiem z ludzi grzesznych i słabych. Czyż Chrystus sam nie chciał, by nasza wiara w Kościele zmierzyła się z tą trudnością? (…) Trzeba, abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła, który tworzymy. Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy TAK Chrystusowi, to trzeba również powiedzieć TAK Kościołowi. (…) Wady i słabości ludzi Kościoła powinny przyczyniać się do wzrostu miłości w sercu tego, kto chce być żywym, zdrowym, cierpliwym członkiem Kościoła. Tak postępują dobrzy synowie, tak czynią święci” (Częstochowa, 4.06.1997 r.).

Kochani Czytelnicy! Zobowiążmy się do codziennej modlitwy różańcowej w intencji tych naszych braci i sióstr, którzy są na drogach prowadzących do zerwania jedności z Chrystusem i Jego Kościołem. Propagujcie Miłujcie się! w swoich środowiskach, aby światło i prawda Ewangelii mogły docierać do ludzkich serc pogrążonych w ciemnościach niewiary i niewoli grzechu.

Przygotowujemy się do kolejnych wydań naszego pisma w językach: rosyjskim, angielskim, słowackim, węgierskim i rumuńskim. Wszędzie tam, gdzie dociera Miłujcie się!, staje się ono wizytówką Kościoła katolickiego i ważnym narzędziem ewangelizacji. Dzięki niemu wielu ludzi odnalazło swoją drogę do Boga. W imieniu ogromnej rzeszy czytelników w krajach byłego ZSRR, w Afryce oraz w Indiach pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Ofiarodawcom. Wspierając modlitwą i ofiarą to dzieło ewangelizacji, pełnicie wielkie czyny miłosierdzia. O Was wszystkich pamiętamy codziennie w naszej redakcyjnej modlitwie różańcowej i koronce do Miłosierdzia Bożego, a raz w tygodniu w Waszych intencjach odprawiana jest Msza św. Dzielcie się z innymi skarbem wiary. Piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa. Niech Duch Święty napełni Was darami radości i pokoju, abyście byli czytelnymi świadkami Bożego Miłosierdzia.

ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: