Articles for Christians at TrueChristianity.Info. List do czytelników Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 2/2007
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 2/2007 → WstępKochani Czytelnicy!

Święta Wielkanocne na nowo uświadamiają nam, że najważniejszym wydarzeniem w historii całej ludzkości i każdego człowieka jest Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. W dramatycznych wydarzeniach tajemnicy paschalnej Bóg-Człowiek dokonał ostatecznego zwycięstwa, wyzwalając wszystkich ludzi z niewoli grzechu, szatana i śmierci. Prawda ta jest źródłem niezniszczalnej radości i chrześcijańskiego optymizmu: „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? (…) Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 55. 57).

W swoim nieskończonym miłosierdziu zmartwychwstały Pan, żyjący w swoim Kościele, ofiarowuje nam wszystkim przebaczenie grzechów oraz dar życia wiecznego. Tylko ci, którzy uwierzą i szczerym sercem będą codziennie przyjmować ten dar, doświadczą już tutaj na ziemi radości zmartwychwstania. Co to znaczy przyjmować od Chrystusa dar Jego zmartwychwstałego życia? Przede wszystkim oznacza to takie uporządkowanie swojego codziennego życia, że kontakt z Jezusem na modlitwie stanie się najważniejszym zadaniem i obowiązkiem. Ojciec Święty Benedykt XVI uświadomił nam, że codzienna modlitwa jest dla każdego człowieka kwestią życia i śmierci. Nie można jej traktować jako coś dowolnego, dodatkowego, ale należy ją przyjąć jako największy nasz przywilej, a zarazem obowiązek. Poprzez szczerą modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii jednoczymy się z Jezusem zmartwychwstałym i przyjmujemy od Niego dar życia wiecznego oraz niezniszczalnej miłości. Tylko ten, kto się wytrwale modli, podnosi się z każdego grzechu w sakramencie pokuty, uczestniczy w Eucharystii, z synowską miłością zawierzając siebie Bogu, będzie razem z Chrystusem mógł nieść krzyż codziennego życia i już tutaj na ziemi doświadczać radości zmartwychwstania.

„Chrystus zmartwychwstał w określonym momencie dziejów, ale wciąż pragnie powstawać z martwych w życiu niezliczonej rzeszy ludzi, w życiu jednostek i ludów” – mówił w orędziu wielkanocnym w 1986 r. Jan Paweł II. „Owo powstawanie z martwych wymaga współdziałania człowieka, współdziałania wszystkich ludzi. Ale w tym zmartwychwstaniu zawsze ujawnia się tamto Życie, które przed tylu wiekami w wielkanocny poranek pokonało grób. Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus”.

Kochani Czytelnicy! To dzięki Waszej modlitwie i ofiarności możemy pochylać się nad największą z ludzkich potrzeb – a jest nią pragnienie Boga – i drukować Miłujcie się! po rosyjsku, angielsku, słowacku, węgiersku oraz rumuńsku. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszego wydania po niemiecku i albańsku. Każda i każdy z nas jest odpowiedzialna(-y) nie tylko za swoje własne zbawienie, ale również za zbawienie innych. Pozwólmy Zmartwychwstałemu, aby przez nas działał i zwyciężał w ludzkich sercach przez prawdę i miłość. Z całego serca życzymy: bądźcie radosnymi i odważnymi świadkami Zmartwychwstałego. Spisujcie i przesyłajcie do naszej redakcji świadectwa nawróceń, odnalezienia skarbu wiary, działania Boga w Waszym życiu.

Pamiętamy o Was każdego dnia w modlitwie.

 ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: